نمکدون - @giioomeh 🍀 زندگی بی ارزش تر از اونه که بخوایم اونو صرف چیزهایی مثله کینه، نفرت یا نارحتی کنیم... . #پژمان_جمشیدی #پیشگو 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 __________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_دل #دیالوگ_ناب #حرف_حساب #متن_ناب #پیج_گیومه #دیالوگهای_ماندگار #زندگی #حرف_دل نمکدون - @giioomeh 🍀 زندگی بی ارزش تر از اونه که بخوایم اونو صرف چیزهایی مثله کینه، نفرت یا نارحتی کنیم... . #پژمان_جمشیدی #پیشگو 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 __________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_دل #دیالوگ_ناب #حرف_حساب #متن_ناب #پیج_گیومه #دیالوگهای_ماندگار #زندگی #حرف_دل نمکدون - @giioomeh 🍀 زندگی بی ارزش تر از اونه که بخوایم اونو صرف چیزهایی مثله کینه، نفرت یا نارحتی کنیم... . #پژمان_جمشیدی #پیشگو 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 __________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_دل #دیالوگ_ناب #حرف_حساب #متن_ناب #پیج_گیومه #دیالوگهای_ماندگار #زندگی #حرف_دل
@giioomeh 🍀 زندگی بی ارزش تر از اونه که بخوایم اونو صرف چیزهایی مثله کینه، نفرت یا نارحتی کنیم... . #پژمان_جمشیدی #پیشگو 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 __________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_دل #دیالوگ_ناب #حرف_حساب #متن_ناب #پیج_گیومه #دیالوگهای_ماندگار #زندگی #حرف_دل

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید