نمکدون - @dellkhaah تو مرا آزردی که خودم کوچ کنم از شهرت تو خیالت راحت ! میروم از قلبت ... میشوم دورترین خاطره در شبهایت تو به من میخندی و به خود میگویی : باز می آید و میسوزد از این عشق ولی ... برنمی گردم ، نه میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد ... عشق زیباست و حرمت دارد ... . #عماد_آرام . EDIT: @dellkhaah 🌹 ____________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه_احساسی #دکلمه_غمگین #متن_ناب #دلنوشته_ها #پیج_گیومه #دل_نوشته #تکست_گرافی #متن_زیبا #پیج_دل_خواه #حرف_دل #دکلمه_های_ناب نمکدون - @dellkhaah تو مرا آزردی که خودم کوچ کنم از شهرت تو خیالت راحت ! میروم از قلبت ... میشوم دورترین خاطره در شبهایت تو به من میخندی و به خود میگویی : باز می آید و میسوزد از این عشق ولی ... برنمی گردم ، نه میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد ... عشق زیباست و حرمت دارد ... . #عماد_آرام . EDIT: @dellkhaah 🌹 ____________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه_احساسی #دکلمه_غمگین #متن_ناب #دلنوشته_ها #پیج_گیومه #دل_نوشته #تکست_گرافی #متن_زیبا #پیج_دل_خواه #حرف_دل #دکلمه_های_ناب نمکدون - @dellkhaah تو مرا آزردی که خودم کوچ کنم از شهرت تو خیالت راحت ! میروم از قلبت ... میشوم دورترین خاطره در شبهایت تو به من میخندی و به خود میگویی : باز می آید و میسوزد از این عشق ولی ... برنمی گردم ، نه میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد ... عشق زیباست و حرمت دارد ... . #عماد_آرام . EDIT: @dellkhaah 🌹 ____________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه_احساسی #دکلمه_غمگین #متن_ناب #دلنوشته_ها #پیج_گیومه #دل_نوشته #تکست_گرافی #متن_زیبا #پیج_دل_خواه #حرف_دل #دکلمه_های_ناب
@dellkhaah تو مرا آزردی که خودم کوچ کنم از شهرت تو خیالت راحت ! میروم از قلبت ... میشوم دورترین خاطره در شبهایت تو به من میخندی و به خود میگویی : باز می آید و میسوزد از این عشق ولی ... برنمی گردم ، نه میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد ... عشق زیباست و حرمت دارد ... . #عماد_آرام . EDIT: @dellkhaah 🌹 ____________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه_احساسی #دکلمه_غمگین #متن_ناب #دلنوشته_ها #پیج_گیومه #دل_نوشته #تکست_گرافی #متن_زیبا #پیج_دل_خواه #حرف_دل #دکلمه_های_ناب
  • giioomeh
    . توی روزایی که شهر بوی مرگ میده برو به کسی که دوستش داری بگو دوستت دارم.... . موزیک از @hadiahmadi_orginal . . . . . . . . . . . EDIT: @zriyy.edit

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید