نمکدون - . درونِ هر آدمى را كه جستجو كنى بغض هاىِ بی شمارى خفته ‌اند... من هم "نبودنت" را بغض كرده‌ ام و هر چه مى خواهم "ببارمت" نمی شود. . چشم انتظار کسی هستی؟؟؟؟ . موزیک شکسته دل-امین رفیعی @aminrafiee @aminrafiee . . . . . #aminrafiee #امين_رفيعى #amin_rafiee #بارون_زده #بارونزده نمکدون - . درونِ هر آدمى را كه جستجو كنى بغض هاىِ بی شمارى خفته ‌اند... من هم "نبودنت" را بغض كرده‌ ام و هر چه مى خواهم "ببارمت" نمی شود. . چشم انتظار کسی هستی؟؟؟؟ . موزیک شکسته دل-امین رفیعی @aminrafiee @aminrafiee . . . . . #aminrafiee #امين_رفيعى #amin_rafiee #بارون_زده #بارونزده نمکدون - . درونِ هر آدمى را كه جستجو كنى بغض هاىِ بی شمارى خفته ‌اند... من هم "نبودنت" را بغض كرده‌ ام و هر چه مى خواهم "ببارمت" نمی شود. . چشم انتظار کسی هستی؟؟؟؟ . موزیک شکسته دل-امین رفیعی @aminrafiee @aminrafiee . . . . . #aminrafiee #امين_رفيعى #amin_rafiee #بارون_زده #بارونزده
. درونِ هر آدمى را كه جستجو كنى بغض هاىِ بی شمارى خفته ‌اند... من هم "نبودنت" را بغض كرده‌ ام و هر چه مى خواهم "ببارمت" نمی شود. . چشم انتظار کسی هستی؟؟؟؟ . موزیک شکسته دل-امین رفیعی @aminrafiee @aminrafiee . . . . . #aminrafiee #امين_رفيعى #amin_rafiee #بارون_زده #بارونزده
  • giioomeh
    . داری کسی رو که حس کنی باهاش حالت همیشه خوبه؟ . تگش کن🖇 . رمز چشمات - علی جهان 📥 دانلود از ملوبات و آهنگیفای 📥 📥Ali Jahan - Ramze Cheshmat @alijahan__music . @alijahan__music 🔺 . مدیر پخش : مجید مکس @majidmax_Music @sajad_publish

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید