نمکدون - @dellkhaah خوب ترین حادثه می دانمت خوب ترین حادثه می دانی ام؟؟؟ . شعر:#محمدعلی_بهمنی @mohamadali.bahmani اجرا: #باران_نیکراه @baran_nikrah . EDIT: @dellkhaah 🌹 ______________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه_عاشقانه #شعرعاشقانه #تکست_خاص #حرف_دل #پیج_دل_خواه #دلنوشته_خاص #متن_زیبا #شعر_عاشقانه #پیج_گیومه #دکلمه_احساسی نمکدون - @dellkhaah خوب ترین حادثه می دانمت خوب ترین حادثه می دانی ام؟؟؟ . شعر:#محمدعلی_بهمنی @mohamadali.bahmani اجرا: #باران_نیکراه @baran_nikrah . EDIT: @dellkhaah 🌹 ______________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه_عاشقانه #شعرعاشقانه #تکست_خاص #حرف_دل #پیج_دل_خواه #دلنوشته_خاص #متن_زیبا #شعر_عاشقانه #پیج_گیومه #دکلمه_احساسی نمکدون - @dellkhaah خوب ترین حادثه می دانمت خوب ترین حادثه می دانی ام؟؟؟ . شعر:#محمدعلی_بهمنی @mohamadali.bahmani اجرا: #باران_نیکراه @baran_nikrah . EDIT: @dellkhaah 🌹 ______________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه_عاشقانه #شعرعاشقانه #تکست_خاص #حرف_دل #پیج_دل_خواه #دلنوشته_خاص #متن_زیبا #شعر_عاشقانه #پیج_گیومه #دکلمه_احساسی
@dellkhaah خوب ترین حادثه می دانمت خوب ترین حادثه می دانی ام؟؟؟ . شعر:#محمدعلی_بهمنی @mohamadali.bahmani اجرا: #باران_نیکراه @baran_nikrah . EDIT: @dellkhaah 🌹 ______________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه_عاشقانه #شعرعاشقانه #تکست_خاص #حرف_دل #پیج_دل_خواه #دلنوشته_خاص #متن_زیبا #شعر_عاشقانه #پیج_گیومه #دکلمه_احساسی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید