نمکدون - @giioomeh 🍀 دستهایت خیلی مهربان تر از تواند دستهایت مانند کُنده ی درختیست که من هنگام غرق شدن به آنها می چسبم و نجات پیدا می کنم...... . #اردشیر_رستمی #سروش_صحت #غادة_السمان . خیلی زیباست تگش کن 🖇 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #اردشیررستمی #تکست_ناب #کتاب_باز #متن_ناب #تکست_کلیپ #پیج_گیومه #حرف_دل #شعر_زیبا #شعرعاشقانه #تکست_کلیپ نمکدون - @giioomeh 🍀 دستهایت خیلی مهربان تر از تواند دستهایت مانند کُنده ی درختیست که من هنگام غرق شدن به آنها می چسبم و نجات پیدا می کنم...... . #اردشیر_رستمی #سروش_صحت #غادة_السمان . خیلی زیباست تگش کن 🖇 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #اردشیررستمی #تکست_ناب #کتاب_باز #متن_ناب #تکست_کلیپ #پیج_گیومه #حرف_دل #شعر_زیبا #شعرعاشقانه #تکست_کلیپ نمکدون - @giioomeh 🍀 دستهایت خیلی مهربان تر از تواند دستهایت مانند کُنده ی درختیست که من هنگام غرق شدن به آنها می چسبم و نجات پیدا می کنم...... . #اردشیر_رستمی #سروش_صحت #غادة_السمان . خیلی زیباست تگش کن 🖇 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #اردشیررستمی #تکست_ناب #کتاب_باز #متن_ناب #تکست_کلیپ #پیج_گیومه #حرف_دل #شعر_زیبا #شعرعاشقانه #تکست_کلیپ
@giioomeh 🍀 دستهایت خیلی مهربان تر از تواند دستهایت مانند کُنده ی درختیست که من هنگام غرق شدن به آنها می چسبم و نجات پیدا می کنم...... . #اردشیر_رستمی #سروش_صحت #غادة_السمان . خیلی زیباست تگش کن 🖇 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #اردشیررستمی #تکست_ناب #کتاب_باز #متن_ناب #تکست_کلیپ #پیج_گیومه #حرف_دل #شعر_زیبا #شعرعاشقانه #تکست_کلیپ

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید