نمکدون - @dellkhaah خاطرات همیشه مانــــــــــــدگارن....... . #پژمان_جمشیدی . نظرتون؟ . EDIT: @dellkhaah 🌹 ______________________________| . آیدی کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . #خاطرات #خاطره_ها #دیالوگ_ماندگار #حرف_حساب #پیج_گیومه #دلنوشته_غمگین #پیج_دل_خواه #دیالوگ_ناب #متن_زیبا #بازیگر_مرد نمکدون - @dellkhaah خاطرات همیشه مانــــــــــــدگارن....... . #پژمان_جمشیدی . نظرتون؟ . EDIT: @dellkhaah 🌹 ______________________________| . آیدی کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . #خاطرات #خاطره_ها #دیالوگ_ماندگار #حرف_حساب #پیج_گیومه #دلنوشته_غمگین #پیج_دل_خواه #دیالوگ_ناب #متن_زیبا #بازیگر_مرد نمکدون - @dellkhaah خاطرات همیشه مانــــــــــــدگارن....... . #پژمان_جمشیدی . نظرتون؟ . EDIT: @dellkhaah 🌹 ______________________________| . آیدی کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . #خاطرات #خاطره_ها #دیالوگ_ماندگار #حرف_حساب #پیج_گیومه #دلنوشته_غمگین #پیج_دل_خواه #دیالوگ_ناب #متن_زیبا #بازیگر_مرد
@dellkhaah خاطرات همیشه مانــــــــــــدگارن....... . #پژمان_جمشیدی . نظرتون؟ . EDIT: @dellkhaah 🌹 ______________________________| . آیدی کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . #خاطرات #خاطره_ها #دیالوگ_ماندگار #حرف_حساب #پیج_گیومه #دلنوشته_غمگین #پیج_دل_خواه #دیالوگ_ناب #متن_زیبا #بازیگر_مرد

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید