نمکدون - @giioomeh 🍀 آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می‌جهید که ما را بلعیده است. وقتی از ضعف‌های ما حرف می‌زنید یادتان باشد که از زمانه ی سخت ما هم چیزی بگویید..... . #آزاده_صمدی شعر: #برتولت_برشت . زیبا،عمیق و تاثیر گذار تا انتها گوش بدید و نظرتون رو بنویسید✍👌 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________/ . آیدی کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #آیندگان #متن_ناب #شعرغمگین #دلنوشته_غمگین #پیشگو #تکست_ناب #پیج_گیومه #حرف_حق #حرف_مردم #بازیگران_زن #دیالوگهای_ماندگار نمکدون - @giioomeh 🍀 آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می‌جهید که ما را بلعیده است. وقتی از ضعف‌های ما حرف می‌زنید یادتان باشد که از زمانه ی سخت ما هم چیزی بگویید..... . #آزاده_صمدی شعر: #برتولت_برشت . زیبا،عمیق و تاثیر گذار تا انتها گوش بدید و نظرتون رو بنویسید✍👌 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________/ . آیدی کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #آیندگان #متن_ناب #شعرغمگین #دلنوشته_غمگین #پیشگو #تکست_ناب #پیج_گیومه #حرف_حق #حرف_مردم #بازیگران_زن #دیالوگهای_ماندگار نمکدون - @giioomeh 🍀 آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می‌جهید که ما را بلعیده است. وقتی از ضعف‌های ما حرف می‌زنید یادتان باشد که از زمانه ی سخت ما هم چیزی بگویید..... . #آزاده_صمدی شعر: #برتولت_برشت . زیبا،عمیق و تاثیر گذار تا انتها گوش بدید و نظرتون رو بنویسید✍👌 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________/ . آیدی کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #آیندگان #متن_ناب #شعرغمگین #دلنوشته_غمگین #پیشگو #تکست_ناب #پیج_گیومه #حرف_حق #حرف_مردم #بازیگران_زن #دیالوگهای_ماندگار
@giioomeh 🍀 آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می‌جهید که ما را بلعیده است. وقتی از ضعف‌های ما حرف می‌زنید یادتان باشد که از زمانه ی سخت ما هم چیزی بگویید..... . #آزاده_صمدی شعر: #برتولت_برشت . زیبا،عمیق و تاثیر گذار تا انتها گوش بدید و نظرتون رو بنویسید✍👌 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________/ . آیدی کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #آیندگان #متن_ناب #شعرغمگین #دلنوشته_غمگین #پیشگو #تکست_ناب #پیج_گیومه #حرف_حق #حرف_مردم #بازیگران_زن #دیالوگهای_ماندگار

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید