نمکدون - .📌قوی بودن ،ما رو میکُشه .. !!!.✔من دو چیز از افسردگی یاد گرفتم ؛1️⃣اول اینکه دنیا با آدمهای افسرده خیلی بی رحم هست.2️⃣دوم اینکه دنیای ما فقط شادی رو به رسمیت میشناسه..#مجتبی_شکوری #افسردگی #شادی نمکدون - .📌قوی بودن ،ما رو میکُشه .. !!!.✔من دو چیز از افسردگی یاد گرفتم ؛1️⃣اول اینکه دنیا با آدمهای افسرده خیلی بی رحم هست.2️⃣دوم اینکه دنیای ما فقط شادی رو به رسمیت میشناسه..#مجتبی_شکوری #افسردگی #شادی نمکدون - .📌قوی بودن ،ما رو میکُشه .. !!!.✔من دو چیز از افسردگی یاد گرفتم ؛1️⃣اول اینکه دنیا با آدمهای افسرده خیلی بی رحم هست.2️⃣دوم اینکه دنیای ما فقط شادی رو به رسمیت میشناسه..#مجتبی_شکوری #افسردگی #شادی
.
📌قوی بودن ،
ما رو میکُشه .. !!!
.
✔من دو چیز از افسردگی یاد گرفتم ؛
1️⃣اول اینکه دنیا با آدمهای افسرده خیلی بی رحم هست.
2️⃣دوم اینکه دنیای ما فقط شادی رو به رسمیت میشناسه.
.
#مجتبی_شکوری #افسردگی #شادی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید