نمکدون - ۰📌تن های فربه روح های گرسنه .❌اولویت اساسی در دنیای امروز متاسفانه "تن" و "بدن شماست" .وقتی شما بخواهید یک آدم رو کامل توصیف کنید و در موردش حرف بزنید فاکتورهای سختگیرانه از زیبایی یا لذت های مبتنی بر تن هست که اون آدم رو در موقعیتی بالا یا پایین قرار می دهد. .📖پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی در کتاب تمایز میگه در سال‌های گذشته مثلا در ۵۰ سال قبل نقطه کانونی هویت آدم‌ها "تولید" بود و آن چیزی بود که به دنیا اضافه می‌کردند 💰اما من هویتم را از "مصرف" میگیرم آن چیزی که من رو تعریف میکنه برند کت شلوار منه متراژ خونمه ارتفاع ماشینم از سطح زمین هست.👤قدیم وقتی میخواستیم یک شخص رو توضیح بدیم خیلی راجبش باید حرف میزدیم چه موزیکی گوش میکنه وقتی ناراحت میشه چیکار می کنه ولی الان برای توصیف یه آدم کافیه که به شغلش اشاره کنیم فلان یک کارشناس در یک شرکتیه یا فلانی خونشون تو زعفرانیه انگار همه چیز راجع بهش گفتیم .وقتی "مصرف" نقطه کانونی هویت میشه یه چیزی گرون و ارزشمند از دنیای ما پر میکشه اونم "معناست" و "تن" اولویت اصلی پیدا میکنه و حالا میرسیم به این جمله را گفتم◀️ "ما تن های فربه و روح های گرسنه هستیم"..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #روانشناسی #مصرف #مصرف_گرایی #تولید نمکدون - ۰📌تن های فربه روح های گرسنه .❌اولویت اساسی در دنیای امروز متاسفانه "تن" و "بدن شماست" .وقتی شما بخواهید یک آدم رو کامل توصیف کنید و در موردش حرف بزنید فاکتورهای سختگیرانه از زیبایی یا لذت های مبتنی بر تن هست که اون آدم رو در موقعیتی بالا یا پایین قرار می دهد. .📖پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی در کتاب تمایز میگه در سال‌های گذشته مثلا در ۵۰ سال قبل نقطه کانونی هویت آدم‌ها "تولید" بود و آن چیزی بود که به دنیا اضافه می‌کردند 💰اما من هویتم را از "مصرف" میگیرم آن چیزی که من رو تعریف میکنه برند کت شلوار منه متراژ خونمه ارتفاع ماشینم از سطح زمین هست.👤قدیم وقتی میخواستیم یک شخص رو توضیح بدیم خیلی راجبش باید حرف میزدیم چه موزیکی گوش میکنه وقتی ناراحت میشه چیکار می کنه ولی الان برای توصیف یه آدم کافیه که به شغلش اشاره کنیم فلان یک کارشناس در یک شرکتیه یا فلانی خونشون تو زعفرانیه انگار همه چیز راجع بهش گفتیم .وقتی "مصرف" نقطه کانونی هویت میشه یه چیزی گرون و ارزشمند از دنیای ما پر میکشه اونم "معناست" و "تن" اولویت اصلی پیدا میکنه و حالا میرسیم به این جمله را گفتم◀️ "ما تن های فربه و روح های گرسنه هستیم"..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #روانشناسی #مصرف #مصرف_گرایی #تولید نمکدون - ۰📌تن های فربه روح های گرسنه .❌اولویت اساسی در دنیای امروز متاسفانه "تن" و "بدن شماست" .وقتی شما بخواهید یک آدم رو کامل توصیف کنید و در موردش حرف بزنید فاکتورهای سختگیرانه از زیبایی یا لذت های مبتنی بر تن هست که اون آدم رو در موقعیتی بالا یا پایین قرار می دهد. .📖پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی در کتاب تمایز میگه در سال‌های گذشته مثلا در ۵۰ سال قبل نقطه کانونی هویت آدم‌ها "تولید" بود و آن چیزی بود که به دنیا اضافه می‌کردند 💰اما من هویتم را از "مصرف" میگیرم آن چیزی که من رو تعریف میکنه برند کت شلوار منه متراژ خونمه ارتفاع ماشینم از سطح زمین هست.👤قدیم وقتی میخواستیم یک شخص رو توضیح بدیم خیلی راجبش باید حرف میزدیم چه موزیکی گوش میکنه وقتی ناراحت میشه چیکار می کنه ولی الان برای توصیف یه آدم کافیه که به شغلش اشاره کنیم فلان یک کارشناس در یک شرکتیه یا فلانی خونشون تو زعفرانیه انگار همه چیز راجع بهش گفتیم .وقتی "مصرف" نقطه کانونی هویت میشه یه چیزی گرون و ارزشمند از دنیای ما پر میکشه اونم "معناست" و "تن" اولویت اصلی پیدا میکنه و حالا میرسیم به این جمله را گفتم◀️ "ما تن های فربه و روح های گرسنه هستیم"..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #روانشناسی #مصرف #مصرف_گرایی #تولید
۰
📌تن های فربه
روح های گرسنه
.
❌اولویت اساسی در دنیای امروز متاسفانه "تن" و "بدن شماست"
.
وقتی شما بخواهید یک آدم رو کامل توصیف کنید و در موردش حرف بزنید فاکتورهای سختگیرانه از زیبایی یا لذت های مبتنی بر تن هست که اون آدم رو در موقعیتی بالا یا پایین قرار می دهد.
.
📖پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی در کتاب تمایز میگه در سال‌های گذشته مثلا در ۵۰ سال قبل نقطه کانونی هویت آدم‌ها "تولید" بود و آن چیزی بود که به دنیا اضافه می‌کردند
💰اما من هویتم را از "مصرف" میگیرم آن چیزی که من رو تعریف میکنه برند کت شلوار منه متراژ خونمه ارتفاع ماشینم از سطح زمین هست.
👤قدیم وقتی میخواستیم یک شخص رو توضیح بدیم خیلی راجبش باید حرف میزدیم چه موزیکی گوش میکنه وقتی ناراحت میشه چیکار می کنه ولی الان برای توصیف یه آدم کافیه که به شغلش اشاره کنیم فلان یک کارشناس در یک شرکتیه یا فلانی خونشون تو زعفرانیه انگار همه چیز راجع بهش گفتیم
.
وقتی "مصرف" نقطه کانونی هویت میشه یه چیزی گرون و ارزشمند از دنیای ما پر میکشه اونم "معناست"
و "تن" اولویت اصلی پیدا میکنه و حالا میرسیم به این جمله را گفتم◀️ "ما تن های فربه و روح های گرسنه هستیم".
.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #روانشناسی #مصرف #مصرف_گرایی #تولید

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید