نمکدون - .📌فضیلت یا رذیلت.🟡گاهی اوقات ما فضیلتی از خودمون بروز میدیم که اساسا اون فضیلت نیست چون "اختیار و فاعلیتی" در اون نیست و تنها چیزی که مرز بین فضیلت و رذیلت هست همین "فاعلیت یا همون اختیار" ماست..🟢بین "ایمان" و "آزادی" رابطه بسیار مهمی وجود داره در حقیقت در آزادی هست که ایمان خودش رو نشون میده به این معنا که وقتی تو میتونی خوب نباشی ولی انتخاب میکنی که خوب باشی و آدمی که این حق انتخاب رو نداشته باشه نمیتونه بگه من به خاطر فضیلت اینجوری بودم و یا این کار رو انجام دادم..در نهایت◀️ در نسبت با جهان هست که تکلیف اخلاق مشخص میشه نه در انزوا.📖کتاب معرفی شده در این قسمت "جوجه اردک زشت درون" به قلم "دبی فورد"، مترجم "فرشید قهرمانی".#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #فضیلت #رذیلت #اختیار #اراده #ایمان #جهان #فصل_سوم_قسمت_هفتم نمکدون - .📌فضیلت یا رذیلت.🟡گاهی اوقات ما فضیلتی از خودمون بروز میدیم که اساسا اون فضیلت نیست چون "اختیار و فاعلیتی" در اون نیست و تنها چیزی که مرز بین فضیلت و رذیلت هست همین "فاعلیت یا همون اختیار" ماست..🟢بین "ایمان" و "آزادی" رابطه بسیار مهمی وجود داره در حقیقت در آزادی هست که ایمان خودش رو نشون میده به این معنا که وقتی تو میتونی خوب نباشی ولی انتخاب میکنی که خوب باشی و آدمی که این حق انتخاب رو نداشته باشه نمیتونه بگه من به خاطر فضیلت اینجوری بودم و یا این کار رو انجام دادم..در نهایت◀️ در نسبت با جهان هست که تکلیف اخلاق مشخص میشه نه در انزوا.📖کتاب معرفی شده در این قسمت "جوجه اردک زشت درون" به قلم "دبی فورد"، مترجم "فرشید قهرمانی".#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #فضیلت #رذیلت #اختیار #اراده #ایمان #جهان #فصل_سوم_قسمت_هفتم نمکدون - .📌فضیلت یا رذیلت.🟡گاهی اوقات ما فضیلتی از خودمون بروز میدیم که اساسا اون فضیلت نیست چون "اختیار و فاعلیتی" در اون نیست و تنها چیزی که مرز بین فضیلت و رذیلت هست همین "فاعلیت یا همون اختیار" ماست..🟢بین "ایمان" و "آزادی" رابطه بسیار مهمی وجود داره در حقیقت در آزادی هست که ایمان خودش رو نشون میده به این معنا که وقتی تو میتونی خوب نباشی ولی انتخاب میکنی که خوب باشی و آدمی که این حق انتخاب رو نداشته باشه نمیتونه بگه من به خاطر فضیلت اینجوری بودم و یا این کار رو انجام دادم..در نهایت◀️ در نسبت با جهان هست که تکلیف اخلاق مشخص میشه نه در انزوا.📖کتاب معرفی شده در این قسمت "جوجه اردک زشت درون" به قلم "دبی فورد"، مترجم "فرشید قهرمانی".#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #فضیلت #رذیلت #اختیار #اراده #ایمان #جهان #فصل_سوم_قسمت_هفتم
.
📌فضیلت یا رذیلت
.
🟡گاهی اوقات ما فضیلتی از خودمون بروز میدیم که اساسا اون فضیلت نیست چون "اختیار و فاعلیتی" در اون نیست و تنها چیزی که مرز بین فضیلت و رذیلت هست همین "فاعلیت یا همون اختیار" ماست.
.
🟢بین "ایمان" و "آزادی" رابطه بسیار مهمی وجود داره در حقیقت در آزادی هست که ایمان خودش رو نشون میده به این معنا که وقتی تو میتونی خوب نباشی ولی انتخاب میکنی که خوب باشی
و آدمی که این حق انتخاب رو نداشته باشه نمیتونه بگه من به خاطر فضیلت اینجوری بودم و یا این کار رو انجام دادم.
.
در نهایت◀️ در نسبت با جهان هست که تکلیف اخلاق مشخص میشه نه در انزوا.
📖کتاب معرفی شده در این قسمت "جوجه اردک زشت درون" به قلم "دبی فورد"، مترجم "فرشید قهرمانی"
.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #فضیلت #رذیلت #اختیار #اراده #ایمان #جهان #فصل_سوم_قسمت_هفتم

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید