نمکدون - .📌سایه ات رو بشناس...!!!.🔴"سایه" ⬅️ بخش هایی از وجود ماست که پنهانش میکنیم یا انکارش میکنیم یا فرافکنی اش میکنیم روی دیگران..🔴ما باید تمام وجودمون رو با تمامیت اش بپذیریم یعنی باید نیمه تاریک وجود رو شناخت در موردش حرف زد و کمک کنیم که کنترلش کنیم.❌هر چیزی که شما صاحبش نباشی اون صاحب شما خواهد شد.دنیای ما روی نیمه و صفات مثبت تاکید میکنه در حالیکه ما در ستایش ناستوده ها صحبت میکنیم.مثلا اگه من صفت بدی داشته باشم و نپذیرمش، اون به عنوان سایه همواره اعمال و تصمیمات من رو میسازه باید صاحب اون صفت بد بشم تا صفت بد صاحب من نشه..⁉️چطور بفهمم سایه ام چی هست؟ لیست یکسری ویژگی و صفات بد رو بنویسید و به خودتون این ویژگی ها رو بگید، هر کدوم از این ویژگی ها بد که باعث شد ضربان قلب تون تند شه یا عکس العمل داشته باشید احتمالا سایه شماست..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #سایه #جوجه_اردک_زشت_درون #ویژگی #صفت #روانشناسی #شخصیت نمکدون - .📌سایه ات رو بشناس...!!!.🔴"سایه" ⬅️ بخش هایی از وجود ماست که پنهانش میکنیم یا انکارش میکنیم یا فرافکنی اش میکنیم روی دیگران..🔴ما باید تمام وجودمون رو با تمامیت اش بپذیریم یعنی باید نیمه تاریک وجود رو شناخت در موردش حرف زد و کمک کنیم که کنترلش کنیم.❌هر چیزی که شما صاحبش نباشی اون صاحب شما خواهد شد.دنیای ما روی نیمه و صفات مثبت تاکید میکنه در حالیکه ما در ستایش ناستوده ها صحبت میکنیم.مثلا اگه من صفت بدی داشته باشم و نپذیرمش، اون به عنوان سایه همواره اعمال و تصمیمات من رو میسازه باید صاحب اون صفت بد بشم تا صفت بد صاحب من نشه..⁉️چطور بفهمم سایه ام چی هست؟ لیست یکسری ویژگی و صفات بد رو بنویسید و به خودتون این ویژگی ها رو بگید، هر کدوم از این ویژگی ها بد که باعث شد ضربان قلب تون تند شه یا عکس العمل داشته باشید احتمالا سایه شماست..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #سایه #جوجه_اردک_زشت_درون #ویژگی #صفت #روانشناسی #شخصیت نمکدون - .📌سایه ات رو بشناس...!!!.🔴"سایه" ⬅️ بخش هایی از وجود ماست که پنهانش میکنیم یا انکارش میکنیم یا فرافکنی اش میکنیم روی دیگران..🔴ما باید تمام وجودمون رو با تمامیت اش بپذیریم یعنی باید نیمه تاریک وجود رو شناخت در موردش حرف زد و کمک کنیم که کنترلش کنیم.❌هر چیزی که شما صاحبش نباشی اون صاحب شما خواهد شد.دنیای ما روی نیمه و صفات مثبت تاکید میکنه در حالیکه ما در ستایش ناستوده ها صحبت میکنیم.مثلا اگه من صفت بدی داشته باشم و نپذیرمش، اون به عنوان سایه همواره اعمال و تصمیمات من رو میسازه باید صاحب اون صفت بد بشم تا صفت بد صاحب من نشه..⁉️چطور بفهمم سایه ام چی هست؟ لیست یکسری ویژگی و صفات بد رو بنویسید و به خودتون این ویژگی ها رو بگید، هر کدوم از این ویژگی ها بد که باعث شد ضربان قلب تون تند شه یا عکس العمل داشته باشید احتمالا سایه شماست..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #سایه #جوجه_اردک_زشت_درون #ویژگی #صفت #روانشناسی #شخصیت
.
📌سایه ات رو بشناس...!!!
.
🔴"سایه" ⬅️ بخش هایی از وجود ماست که پنهانش میکنیم یا انکارش میکنیم یا فرافکنی اش میکنیم روی دیگران.
.
🔴ما باید تمام وجودمون رو با تمامیت اش بپذیریم یعنی باید نیمه تاریک وجود رو شناخت در موردش حرف زد و کمک کنیم که کنترلش کنیم.
❌هر چیزی که شما صاحبش نباشی اون صاحب شما خواهد شد.
دنیای ما روی نیمه و صفات مثبت تاکید میکنه در حالیکه ما در ستایش ناستوده ها صحبت میکنیم.
مثلا اگه من صفت بدی داشته باشم و نپذیرمش، اون به عنوان سایه همواره اعمال و تصمیمات من رو میسازه باید صاحب اون صفت بد بشم تا صفت بد صاحب من نشه.
.
⁉️چطور بفهمم سایه ام چی هست؟
لیست یکسری ویژگی و صفات بد رو بنویسید و به خودتون این ویژگی ها رو بگید، هر کدوم از این ویژگی ها بد که باعث شد ضربان قلب تون تند شه یا عکس العمل داشته باشید احتمالا سایه شماست.
.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #سایه #جوجه_اردک_زشت_درون #ویژگی #صفت #روانشناسی #شخصیت

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید