نمکدون - .📌داستان ترس های ما .1️⃣دنیای ما با صنعت عجیب تبلیغات و سرگرمی به شدت شادی رو تجویز و تبلیغ میکنه و به بخش مهم وجود ما که اندوه و رنج و غم هست بی تفاوته و نهایت تلاشش اینه که بگه مثبت نگاه کن در حالی که این شادمانی اصلا ممکن نیست..2️⃣رنج همواره با ماست به خاطر اینکه ساختار ذهن ما برای بقا تکامل پیدا کرده نه برای شادمانی. کار ویژه این ذهن و روان و ناخودآگاه بقای ماست و این بقا مسبب رنج هست و ذهنی که برای بقا تلاش میکنه دائما فکر روزهای سخت رو میکنه و تاکیدش بر اضطرابه که در آینده اش چی پیش میاد.و در شادترین لحظه زندگیمون رگه هایی از اندوه و اضطراب هم هست..3️⃣هر آدمی توو ذهن اش یکسری داستان های تکراری رنج آلود پخش میشه حالا ما برای رنج هامون چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم:🔴اولین کار اینه که روی این داستان های رنج آلود اسم گذاری کنیم: نمیتونیم این داستان ها رو ساکت کنیم میتونیم به رسمیت بشناسیم و هر وقت این صداها پخش شد بهش بگیم داستان... شروع شد و این کلمه داستان از رسمیت و قدرتش کم میکنه و میتونیم به عنوان یک پدیده که اسم داره جداسازیش کنیم.🔴دومین کار اینه که: به اون رنج ها حس و شکل بدیم..این کار چه کمکی به ما میکنه اگه ما یک دنیای دو بعدی داشته باشیم که من یک بعد بالاترم اشراف کامل بهشون دارم. افکار انگار یک بعد از ما بالاترند انگار چهاربعدی اند من برای اینکه بتونم کنترلشون کنم باید بیارم در دنیای سه بعدی خودم..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #رنج #شادمانی #سروش_صحت #فصل_سوم_قسمت_دوم نمکدون - .📌داستان ترس های ما .1️⃣دنیای ما با صنعت عجیب تبلیغات و سرگرمی به شدت شادی رو تجویز و تبلیغ میکنه و به بخش مهم وجود ما که اندوه و رنج و غم هست بی تفاوته و نهایت تلاشش اینه که بگه مثبت نگاه کن در حالی که این شادمانی اصلا ممکن نیست..2️⃣رنج همواره با ماست به خاطر اینکه ساختار ذهن ما برای بقا تکامل پیدا کرده نه برای شادمانی. کار ویژه این ذهن و روان و ناخودآگاه بقای ماست و این بقا مسبب رنج هست و ذهنی که برای بقا تلاش میکنه دائما فکر روزهای سخت رو میکنه و تاکیدش بر اضطرابه که در آینده اش چی پیش میاد.و در شادترین لحظه زندگیمون رگه هایی از اندوه و اضطراب هم هست..3️⃣هر آدمی توو ذهن اش یکسری داستان های تکراری رنج آلود پخش میشه حالا ما برای رنج هامون چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم:🔴اولین کار اینه که روی این داستان های رنج آلود اسم گذاری کنیم: نمیتونیم این داستان ها رو ساکت کنیم میتونیم به رسمیت بشناسیم و هر وقت این صداها پخش شد بهش بگیم داستان... شروع شد و این کلمه داستان از رسمیت و قدرتش کم میکنه و میتونیم به عنوان یک پدیده که اسم داره جداسازیش کنیم.🔴دومین کار اینه که: به اون رنج ها حس و شکل بدیم..این کار چه کمکی به ما میکنه اگه ما یک دنیای دو بعدی داشته باشیم که من یک بعد بالاترم اشراف کامل بهشون دارم. افکار انگار یک بعد از ما بالاترند انگار چهاربعدی اند من برای اینکه بتونم کنترلشون کنم باید بیارم در دنیای سه بعدی خودم..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #رنج #شادمانی #سروش_صحت #فصل_سوم_قسمت_دوم نمکدون - .📌داستان ترس های ما .1️⃣دنیای ما با صنعت عجیب تبلیغات و سرگرمی به شدت شادی رو تجویز و تبلیغ میکنه و به بخش مهم وجود ما که اندوه و رنج و غم هست بی تفاوته و نهایت تلاشش اینه که بگه مثبت نگاه کن در حالی که این شادمانی اصلا ممکن نیست..2️⃣رنج همواره با ماست به خاطر اینکه ساختار ذهن ما برای بقا تکامل پیدا کرده نه برای شادمانی. کار ویژه این ذهن و روان و ناخودآگاه بقای ماست و این بقا مسبب رنج هست و ذهنی که برای بقا تلاش میکنه دائما فکر روزهای سخت رو میکنه و تاکیدش بر اضطرابه که در آینده اش چی پیش میاد.و در شادترین لحظه زندگیمون رگه هایی از اندوه و اضطراب هم هست..3️⃣هر آدمی توو ذهن اش یکسری داستان های تکراری رنج آلود پخش میشه حالا ما برای رنج هامون چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم:🔴اولین کار اینه که روی این داستان های رنج آلود اسم گذاری کنیم: نمیتونیم این داستان ها رو ساکت کنیم میتونیم به رسمیت بشناسیم و هر وقت این صداها پخش شد بهش بگیم داستان... شروع شد و این کلمه داستان از رسمیت و قدرتش کم میکنه و میتونیم به عنوان یک پدیده که اسم داره جداسازیش کنیم.🔴دومین کار اینه که: به اون رنج ها حس و شکل بدیم..این کار چه کمکی به ما میکنه اگه ما یک دنیای دو بعدی داشته باشیم که من یک بعد بالاترم اشراف کامل بهشون دارم. افکار انگار یک بعد از ما بالاترند انگار چهاربعدی اند من برای اینکه بتونم کنترلشون کنم باید بیارم در دنیای سه بعدی خودم..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #رنج #شادمانی #سروش_صحت #فصل_سوم_قسمت_دوم
.
📌داستان ترس های ما
.
1️⃣دنیای ما با صنعت عجیب تبلیغات و سرگرمی به شدت شادی رو تجویز و تبلیغ میکنه و به بخش مهم وجود ما که اندوه و رنج و غم هست بی تفاوته و نهایت تلاشش اینه که بگه مثبت نگاه کن در حالی که این شادمانی اصلا ممکن نیست.
.
2️⃣رنج همواره با ماست به خاطر اینکه ساختار ذهن ما برای بقا تکامل پیدا کرده نه برای شادمانی. کار ویژه این ذهن و روان و ناخودآگاه بقای ماست و این بقا مسبب رنج هست و ذهنی که برای بقا تلاش میکنه دائما فکر روزهای سخت رو میکنه و تاکیدش بر اضطرابه که در آینده اش چی پیش میاد.
و در شادترین لحظه زندگیمون رگه هایی از اندوه و اضطراب هم هست.
.
3️⃣هر آدمی توو ذهن اش یکسری داستان های تکراری رنج آلود پخش میشه حالا ما برای رنج هامون چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم:
🔴اولین کار اینه که روی این داستان های رنج آلود اسم گذاری کنیم: نمیتونیم این داستان ها رو ساکت کنیم میتونیم به رسمیت بشناسیم و هر وقت این صداها پخش شد بهش بگیم داستان... شروع شد و این کلمه داستان از رسمیت و قدرتش کم میکنه و میتونیم به عنوان یک پدیده که اسم داره جداسازیش کنیم.
🔴دومین کار اینه که: به اون رنج ها حس و شکل بدیم.
.
این کار چه کمکی به ما میکنه اگه ما یک دنیای دو بعدی داشته باشیم که من یک بعد بالاترم اشراف کامل بهشون دارم. افکار انگار یک بعد از ما بالاترند انگار چهاربعدی اند من برای اینکه بتونم کنترلشون کنم باید بیارم در دنیای سه بعدی خودم.
.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #رنج #شادمانی #سروش_صحت #فصل_سوم_قسمت_دوم

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید