نمکدون - .📌سیلی واقعیت..!.🔴برای اینکه حالمون بهتر شه باید "امید واقع بینانه" تولید کنیم که ریشه در واقعیت و زمین داشته باشه و به صورت کاربردی در شرایط سخت بتونه به ما کمک کنه ..🔴بحث این جلسه در مورد اینه که اگه بین آن چیزی که میخواهیم داشته باشیم و آنچه که داریم فاصله ای رخ بده (دره واقعیت) چطور باهاش مواجه بشیم..🔴وقتی رنج و اتفاق بزرگی برای ما رخ میده این مراحلی که گفته خواهد شد رو طی میکنیم تا در نهایت به بازسازی خودمون برسیم؛1️⃣انکار: مکانیزم دفاعی روان هست که از خودش محافظت کنه و روان داره زمان میخره تا بتونه اون شوک بزرگ رو آرام آرام هضم کنه.لبه های تیز واقعیت همیشه اینقدر جسورانه به ما فشار میارن که انکار کار نمیکنه و وارد مرحله خشم میشیم.2️⃣خشم: زمانیست که احساس میکنیم یک عامل بیرونی مارو قربانی کرده و بیشترین فشارش روی ماست.3️⃣چانه زنی: نقطه مشترک همه این سه مرحله قبل "عدم پذیرش" هست. ینی با اتفاق داریم کلنجار میریم.4️⃣افسردگی: این مرحله کمک میکنه تا اون اتفاق و رنج رو بپذیریم. شادی عدم غم نیست، شادی کنار اومدن با غم هست.5️⃣پذیرش: از افسردگی تا پذیرش باید بدونیم دنیا جای بدی هست ولی ارزش جنگیدن داره‌.درسته که غم و رنج چیزهای وجودی در درون ماست ولی خداوند طاقت و تحمل سپری کردن رنج رو هم به انسان داده.6️⃣بازسازی.🔴گاهی آنقدر به درهای بسته خیره شدیم که درهای باز دیگه رو نمیبینیم پس باید مابقی امکانات موجود در صحنه رو هم دید.(در کنار چیز هایی که نمیتونیم تغییرشون بدیم خیلی چیزها هست که امکان تغییر دادنش به دست ما وجود داره)..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #داستان #رنج نمکدون - .📌سیلی واقعیت..!.🔴برای اینکه حالمون بهتر شه باید "امید واقع بینانه" تولید کنیم که ریشه در واقعیت و زمین داشته باشه و به صورت کاربردی در شرایط سخت بتونه به ما کمک کنه ..🔴بحث این جلسه در مورد اینه که اگه بین آن چیزی که میخواهیم داشته باشیم و آنچه که داریم فاصله ای رخ بده (دره واقعیت) چطور باهاش مواجه بشیم..🔴وقتی رنج و اتفاق بزرگی برای ما رخ میده این مراحلی که گفته خواهد شد رو طی میکنیم تا در نهایت به بازسازی خودمون برسیم؛1️⃣انکار: مکانیزم دفاعی روان هست که از خودش محافظت کنه و روان داره زمان میخره تا بتونه اون شوک بزرگ رو آرام آرام هضم کنه.لبه های تیز واقعیت همیشه اینقدر جسورانه به ما فشار میارن که انکار کار نمیکنه و وارد مرحله خشم میشیم.2️⃣خشم: زمانیست که احساس میکنیم یک عامل بیرونی مارو قربانی کرده و بیشترین فشارش روی ماست.3️⃣چانه زنی: نقطه مشترک همه این سه مرحله قبل "عدم پذیرش" هست. ینی با اتفاق داریم کلنجار میریم.4️⃣افسردگی: این مرحله کمک میکنه تا اون اتفاق و رنج رو بپذیریم. شادی عدم غم نیست، شادی کنار اومدن با غم هست.5️⃣پذیرش: از افسردگی تا پذیرش باید بدونیم دنیا جای بدی هست ولی ارزش جنگیدن داره‌.درسته که غم و رنج چیزهای وجودی در درون ماست ولی خداوند طاقت و تحمل سپری کردن رنج رو هم به انسان داده.6️⃣بازسازی.🔴گاهی آنقدر به درهای بسته خیره شدیم که درهای باز دیگه رو نمیبینیم پس باید مابقی امکانات موجود در صحنه رو هم دید.(در کنار چیز هایی که نمیتونیم تغییرشون بدیم خیلی چیزها هست که امکان تغییر دادنش به دست ما وجود داره)..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #داستان #رنج نمکدون - .📌سیلی واقعیت..!.🔴برای اینکه حالمون بهتر شه باید "امید واقع بینانه" تولید کنیم که ریشه در واقعیت و زمین داشته باشه و به صورت کاربردی در شرایط سخت بتونه به ما کمک کنه ..🔴بحث این جلسه در مورد اینه که اگه بین آن چیزی که میخواهیم داشته باشیم و آنچه که داریم فاصله ای رخ بده (دره واقعیت) چطور باهاش مواجه بشیم..🔴وقتی رنج و اتفاق بزرگی برای ما رخ میده این مراحلی که گفته خواهد شد رو طی میکنیم تا در نهایت به بازسازی خودمون برسیم؛1️⃣انکار: مکانیزم دفاعی روان هست که از خودش محافظت کنه و روان داره زمان میخره تا بتونه اون شوک بزرگ رو آرام آرام هضم کنه.لبه های تیز واقعیت همیشه اینقدر جسورانه به ما فشار میارن که انکار کار نمیکنه و وارد مرحله خشم میشیم.2️⃣خشم: زمانیست که احساس میکنیم یک عامل بیرونی مارو قربانی کرده و بیشترین فشارش روی ماست.3️⃣چانه زنی: نقطه مشترک همه این سه مرحله قبل "عدم پذیرش" هست. ینی با اتفاق داریم کلنجار میریم.4️⃣افسردگی: این مرحله کمک میکنه تا اون اتفاق و رنج رو بپذیریم. شادی عدم غم نیست، شادی کنار اومدن با غم هست.5️⃣پذیرش: از افسردگی تا پذیرش باید بدونیم دنیا جای بدی هست ولی ارزش جنگیدن داره‌.درسته که غم و رنج چیزهای وجودی در درون ماست ولی خداوند طاقت و تحمل سپری کردن رنج رو هم به انسان داده.6️⃣بازسازی.🔴گاهی آنقدر به درهای بسته خیره شدیم که درهای باز دیگه رو نمیبینیم پس باید مابقی امکانات موجود در صحنه رو هم دید.(در کنار چیز هایی که نمیتونیم تغییرشون بدیم خیلی چیزها هست که امکان تغییر دادنش به دست ما وجود داره)..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #داستان #رنج
.
📌سیلی واقعیت..!
.
🔴برای اینکه حالمون بهتر شه باید "امید واقع بینانه" تولید کنیم که ریشه در واقعیت و زمین داشته باشه و به صورت کاربردی در شرایط سخت بتونه به ما کمک کنه .
.
🔴بحث این جلسه در مورد اینه که اگه بین آن چیزی که میخواهیم داشته باشیم و آنچه که داریم فاصله ای رخ بده (دره واقعیت) چطور باهاش مواجه بشیم.
.
🔴وقتی رنج و اتفاق بزرگی برای ما رخ میده این مراحلی که گفته خواهد شد رو طی میکنیم تا در نهایت به بازسازی خودمون برسیم؛
1️⃣انکار: مکانیزم دفاعی روان هست که از خودش محافظت کنه و روان داره زمان میخره تا بتونه اون شوک بزرگ رو آرام آرام هضم کنه.
لبه های تیز واقعیت همیشه اینقدر جسورانه به ما فشار میارن که انکار کار نمیکنه و وارد مرحله خشم میشیم.
2️⃣خشم: زمانیست که احساس میکنیم یک عامل بیرونی مارو قربانی کرده و بیشترین فشارش روی ماست.
3️⃣چانه زنی: نقطه مشترک همه این سه مرحله قبل "عدم پذیرش" هست. ینی با اتفاق داریم کلنجار میریم.
4️⃣افسردگی: این مرحله کمک میکنه تا اون اتفاق و رنج رو بپذیریم. شادی عدم غم نیست، شادی کنار اومدن با غم هست.
5️⃣پذیرش: از افسردگی تا پذیرش باید بدونیم دنیا جای بدی هست ولی ارزش جنگیدن داره‌.
درسته که غم و رنج چیزهای وجودی در درون ماست ولی خداوند طاقت و تحمل سپری کردن رنج رو هم به انسان داده.
6️⃣بازسازی
.
🔴گاهی آنقدر به درهای بسته خیره شدیم که درهای باز دیگه رو نمیبینیم پس باید مابقی امکانات موجود در صحنه رو هم دید.(در کنار چیز هایی که نمیتونیم تغییرشون بدیم خیلی چیزها هست که امکان تغییر دادنش به دست ما وجود داره).
.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #داستان #رنج
  • giioomeh
    . دلم برایت تنگ شده است و وقتی که میگویم تنگ نه مثل تنگیِ پیراهن... دلتنگیِ من مانند کشتی ای است که به‌جای اقیانوس و دریا او را در حوض خانه انداخته‌اند... . با کی دوس داری بری دریا؟تگش کن🖇 نوان ( بریم دریا ) 📥 دانلود آهنگ از ملوبات 📥 📥 Novan - Doosam dari @novan.music @novan.music @novan.music @novan.music @farzadmahan @farzadmahan 🔺 Ads @majidmax_Music @sajad_bahrami_i

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید