نمکدون - .شما شبیه چه میوه ای هستید؟؟؟نظرهاتون رو می خونم😉#مجتبی_شکوری #میوه #هویج #کیوی #سروش_صحت #کتاب_باز #فصل_دوم_قسمت_دوم نمکدون - .شما شبیه چه میوه ای هستید؟؟؟نظرهاتون رو می خونم😉#مجتبی_شکوری #میوه #هویج #کیوی #سروش_صحت #کتاب_باز #فصل_دوم_قسمت_دوم نمکدون - .شما شبیه چه میوه ای هستید؟؟؟نظرهاتون رو می خونم😉#مجتبی_شکوری #میوه #هویج #کیوی #سروش_صحت #کتاب_باز #فصل_دوم_قسمت_دوم
.
شما شبیه چه میوه ای هستید؟؟؟
نظرهاتون رو می خونم😉
#مجتبی_شکوری #میوه #هویج #کیوی #سروش_صحت #کتاب_باز #فصل_دوم_قسمت_دوم

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید