نمکدون - .📍خط تولید کارمند..!!!.1️⃣هدف ما از ۱۲ سال تحصیل در مدرسه ورود به دانشگاه هست..2️⃣تعداد دانشگاه های ما در ایران از دانشگاه های هند و چین هم بیشتره!.3️⃣ما داریم استعدادهای مختلف رو مثل "خط تولید کنسرو بادمجان" شبیه هم میکنیم فقط تاریخ تولید و انقضاشون باهم فرق داره و یه نسل تحصیل کرده اما مایوس و بیکار و بدون آرزو تحویل جامعه میدیم..4️⃣"آموزش پر کردن یک سطل از اطلاعات نیست افروختن یک شوق هست" و ما شوقی که به صورت طبیعی در بچه ها هست رو داریم از بین میبریم و اونا رو تبدیل به "کارمند" میکنیم..5️⃣جرات و جسارت زیستن داشته باشید چون کارآفرینی و پول سازی هیچ ربطی به آنچه که در دانشگاه گذراندید یا نگذراندید ندارد..6️⃣هدف من از طرح این گفت و گو پرسشگری در نظامی که حس میکنیم غیرقابل انعطاف و قطعی و وحی منزل هست.شک به پدیده های یقینی صورتی از فروتنی در مقابل راز هستی هست.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #فصل_دوم_قسمت_پنجم #مدرسه #دانشگاه #کارمند #استعداد نمکدون - .📍خط تولید کارمند..!!!.1️⃣هدف ما از ۱۲ سال تحصیل در مدرسه ورود به دانشگاه هست..2️⃣تعداد دانشگاه های ما در ایران از دانشگاه های هند و چین هم بیشتره!.3️⃣ما داریم استعدادهای مختلف رو مثل "خط تولید کنسرو بادمجان" شبیه هم میکنیم فقط تاریخ تولید و انقضاشون باهم فرق داره و یه نسل تحصیل کرده اما مایوس و بیکار و بدون آرزو تحویل جامعه میدیم..4️⃣"آموزش پر کردن یک سطل از اطلاعات نیست افروختن یک شوق هست" و ما شوقی که به صورت طبیعی در بچه ها هست رو داریم از بین میبریم و اونا رو تبدیل به "کارمند" میکنیم..5️⃣جرات و جسارت زیستن داشته باشید چون کارآفرینی و پول سازی هیچ ربطی به آنچه که در دانشگاه گذراندید یا نگذراندید ندارد..6️⃣هدف من از طرح این گفت و گو پرسشگری در نظامی که حس میکنیم غیرقابل انعطاف و قطعی و وحی منزل هست.شک به پدیده های یقینی صورتی از فروتنی در مقابل راز هستی هست.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #فصل_دوم_قسمت_پنجم #مدرسه #دانشگاه #کارمند #استعداد نمکدون - .📍خط تولید کارمند..!!!.1️⃣هدف ما از ۱۲ سال تحصیل در مدرسه ورود به دانشگاه هست..2️⃣تعداد دانشگاه های ما در ایران از دانشگاه های هند و چین هم بیشتره!.3️⃣ما داریم استعدادهای مختلف رو مثل "خط تولید کنسرو بادمجان" شبیه هم میکنیم فقط تاریخ تولید و انقضاشون باهم فرق داره و یه نسل تحصیل کرده اما مایوس و بیکار و بدون آرزو تحویل جامعه میدیم..4️⃣"آموزش پر کردن یک سطل از اطلاعات نیست افروختن یک شوق هست" و ما شوقی که به صورت طبیعی در بچه ها هست رو داریم از بین میبریم و اونا رو تبدیل به "کارمند" میکنیم..5️⃣جرات و جسارت زیستن داشته باشید چون کارآفرینی و پول سازی هیچ ربطی به آنچه که در دانشگاه گذراندید یا نگذراندید ندارد..6️⃣هدف من از طرح این گفت و گو پرسشگری در نظامی که حس میکنیم غیرقابل انعطاف و قطعی و وحی منزل هست.شک به پدیده های یقینی صورتی از فروتنی در مقابل راز هستی هست.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #فصل_دوم_قسمت_پنجم #مدرسه #دانشگاه #کارمند #استعداد
.
📍خط تولید کارمند..!!!
.
1️⃣هدف ما از ۱۲ سال تحصیل در مدرسه ورود به دانشگاه هست.
.
2️⃣تعداد دانشگاه های ما در ایران از دانشگاه های هند و چین هم بیشتره!
.
3️⃣ما داریم استعدادهای مختلف رو مثل "خط تولید کنسرو بادمجان" شبیه هم میکنیم فقط تاریخ تولید و انقضاشون باهم فرق داره و یه نسل تحصیل کرده اما مایوس و بیکار و بدون آرزو تحویل جامعه میدیم.
.
4️⃣"آموزش پر کردن یک سطل از اطلاعات نیست افروختن یک شوق هست"
و ما شوقی که به صورت طبیعی در بچه ها هست رو داریم از بین میبریم و اونا رو تبدیل به "کارمند" میکنیم.
.
5️⃣جرات و جسارت زیستن داشته باشید چون کارآفرینی و پول سازی هیچ ربطی به آنچه که در دانشگاه گذراندید یا نگذراندید ندارد.
.
6️⃣هدف من از طرح این گفت و گو پرسشگری در نظامی که حس میکنیم غیرقابل انعطاف و قطعی و وحی منزل هست.
شک به پدیده های یقینی صورتی از فروتنی در مقابل راز هستی هست.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #فصل_دوم_قسمت_پنجم #مدرسه #دانشگاه #کارمند #استعداد
  • giioomeh
    #پست_سفارشی . اعتراف مي كنم كه از پس نخواستنت بر نمي آيم مي خواهمت چنان كه كودكي رويايش را پرنده اي بال هايش را و عاشقي معشوقش را... . سخت مي خواهمت آبي آرامم اي عشق... دوستت دارم با همه هستیِ خود، ای همه هستیِ من و هزاران بار خواهم گفت، دوستت دارم را... . تولدت هزاران بار مبارک جان جانم❤️ @somi.rashi

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید