نمکدون - .📍صدای افسردگی..!.1⃣آقای "جیمز هالیس" در کتاب "یافتن معنا در نیمه دوم عمر" میگه "دیپ ریشن" به معنی سرکوب کردن هست و افسردگی صدای درونی سرکوب شده هست که به ما یادآوری میکنه که یک رویا در درون تو در حال گندیده شدن هست..2️⃣وقتشه که این صدا رو جدی بگیریم و یک کاری برای اون رویاهای در حال فساد انجام بدیم و خیلی از ما اینقدر منتظریم تا همه چی خوب شه بعد شروع کنیم که رویاها در حال اضمحلال اند.باید این زندگی رو شروع کرد چون زندگی به طرز بی رحمانه ای کوتاهه..3️⃣نباید به ده الویت همزمان نگاه کرد باید به الویت اساسی که تحقق صدای ماست توجه کرد و تا جای ممکن روی همین متمرکز شد..4️⃣ما در راه رسیدن به خواسته هامون دو راه داریم یا افسردگی یا اضطراب 🔴افسردگی زمانیست که برای همین رویاهامون کاری انجام نمیدیم و 🔴اضطراب زمانیست که در راه رویاها و اهدافمون قدم میگذاریم و رنج و سختی خودشو بهمون نشون میده و همین اضطراب بهای بلیط زندگیست و اضطراب به معنای مثبتش که داریم کاری انجام میدیم و چالش ها خودشو بهمون نشون میدن قیمتی هست که میپردازیم که به معنای واقعی زندگی کنیم و فقط عمر نکنیم.تحمل افسردگی و مواجه شدن با اون به ما کمک میکنه تا راه خودمون رو پیدا کنیم و روح مون وسعت بگیره..5️⃣کتاب های معرفی شده در این قسمت(#فصل_دوم_قسمت_چهارم):"چگونه از تنهایی لذت ببریم" از سارا میتلند و"یافتن معنا در نیمه دوم عمر" از جیمز هالیس..#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #افسردگی #اضطراب #رویا نمکدون - .📍صدای افسردگی..!.1⃣آقای "جیمز هالیس" در کتاب "یافتن معنا در نیمه دوم عمر" میگه "دیپ ریشن" به معنی سرکوب کردن هست و افسردگی صدای درونی سرکوب شده هست که به ما یادآوری میکنه که یک رویا در درون تو در حال گندیده شدن هست..2️⃣وقتشه که این صدا رو جدی بگیریم و یک کاری برای اون رویاهای در حال فساد انجام بدیم و خیلی از ما اینقدر منتظریم تا همه چی خوب شه بعد شروع کنیم که رویاها در حال اضمحلال اند.باید این زندگی رو شروع کرد چون زندگی به طرز بی رحمانه ای کوتاهه..3️⃣نباید به ده الویت همزمان نگاه کرد باید به الویت اساسی که تحقق صدای ماست توجه کرد و تا جای ممکن روی همین متمرکز شد..4️⃣ما در راه رسیدن به خواسته هامون دو راه داریم یا افسردگی یا اضطراب 🔴افسردگی زمانیست که برای همین رویاهامون کاری انجام نمیدیم و 🔴اضطراب زمانیست که در راه رویاها و اهدافمون قدم میگذاریم و رنج و سختی خودشو بهمون نشون میده و همین اضطراب بهای بلیط زندگیست و اضطراب به معنای مثبتش که داریم کاری انجام میدیم و چالش ها خودشو بهمون نشون میدن قیمتی هست که میپردازیم که به معنای واقعی زندگی کنیم و فقط عمر نکنیم.تحمل افسردگی و مواجه شدن با اون به ما کمک میکنه تا راه خودمون رو پیدا کنیم و روح مون وسعت بگیره..5️⃣کتاب های معرفی شده در این قسمت(#فصل_دوم_قسمت_چهارم):"چگونه از تنهایی لذت ببریم" از سارا میتلند و"یافتن معنا در نیمه دوم عمر" از جیمز هالیس..#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #افسردگی #اضطراب #رویا نمکدون - .📍صدای افسردگی..!.1⃣آقای "جیمز هالیس" در کتاب "یافتن معنا در نیمه دوم عمر" میگه "دیپ ریشن" به معنی سرکوب کردن هست و افسردگی صدای درونی سرکوب شده هست که به ما یادآوری میکنه که یک رویا در درون تو در حال گندیده شدن هست..2️⃣وقتشه که این صدا رو جدی بگیریم و یک کاری برای اون رویاهای در حال فساد انجام بدیم و خیلی از ما اینقدر منتظریم تا همه چی خوب شه بعد شروع کنیم که رویاها در حال اضمحلال اند.باید این زندگی رو شروع کرد چون زندگی به طرز بی رحمانه ای کوتاهه..3️⃣نباید به ده الویت همزمان نگاه کرد باید به الویت اساسی که تحقق صدای ماست توجه کرد و تا جای ممکن روی همین متمرکز شد..4️⃣ما در راه رسیدن به خواسته هامون دو راه داریم یا افسردگی یا اضطراب 🔴افسردگی زمانیست که برای همین رویاهامون کاری انجام نمیدیم و 🔴اضطراب زمانیست که در راه رویاها و اهدافمون قدم میگذاریم و رنج و سختی خودشو بهمون نشون میده و همین اضطراب بهای بلیط زندگیست و اضطراب به معنای مثبتش که داریم کاری انجام میدیم و چالش ها خودشو بهمون نشون میدن قیمتی هست که میپردازیم که به معنای واقعی زندگی کنیم و فقط عمر نکنیم.تحمل افسردگی و مواجه شدن با اون به ما کمک میکنه تا راه خودمون رو پیدا کنیم و روح مون وسعت بگیره..5️⃣کتاب های معرفی شده در این قسمت(#فصل_دوم_قسمت_چهارم):"چگونه از تنهایی لذت ببریم" از سارا میتلند و"یافتن معنا در نیمه دوم عمر" از جیمز هالیس..#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #افسردگی #اضطراب #رویا
.
📍صدای افسردگی..!
.
1⃣آقای "جیمز هالیس" در کتاب "یافتن معنا در نیمه دوم عمر" میگه "دیپ ریشن" به معنی سرکوب کردن هست و افسردگی صدای درونی سرکوب شده هست که به ما یادآوری میکنه که یک رویا در درون تو در حال گندیده شدن هست.
.
2️⃣وقتشه که این صدا رو جدی بگیریم و یک کاری برای اون رویاهای در حال فساد انجام بدیم و خیلی از ما اینقدر منتظریم تا همه چی خوب شه بعد شروع کنیم که رویاها در حال اضمحلال اند.
باید این زندگی رو شروع کرد چون زندگی به طرز بی رحمانه ای کوتاهه.
.
3️⃣نباید به ده الویت همزمان نگاه کرد باید به الویت اساسی که تحقق صدای ماست توجه کرد و تا جای ممکن روی همین متمرکز شد.
.
4️⃣ما در راه رسیدن به خواسته هامون دو راه داریم یا افسردگی یا اضطراب
🔴افسردگی زمانیست که برای همین رویاهامون کاری انجام نمیدیم و
🔴اضطراب زمانیست که در راه رویاها و اهدافمون قدم میگذاریم و رنج و سختی خودشو بهمون نشون میده و همین اضطراب بهای بلیط زندگیست و
اضطراب به معنای مثبتش که داریم کاری انجام میدیم و چالش ها خودشو بهمون نشون میدن قیمتی هست که میپردازیم که به معنای واقعی زندگی کنیم و فقط عمر نکنیم.تحمل افسردگی و مواجه شدن با اون به ما کمک میکنه تا راه خودمون رو پیدا کنیم و روح مون وسعت بگیره.
.
5️⃣کتاب های معرفی شده در این قسمت(#فصل_دوم_قسمت_چهارم):
"چگونه
از تنهایی لذت ببریم" از سارا میتلند و
"یافتن معنا در نیمه دوم عمر" از جیمز هالیس.
.
#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #افسردگی #اضطراب #رویا
 • mojtabashakoori_fan
  . 📌مفهوم عشق . تصویر ایده آلی که از انسان در شبکه های اجتماعی نشان داده میشه ; جدید , منحصر به فرد , افراطی هست که همین ها باعث ایجاد رنج در انسانه. شبکه های اجتماعی به "بدترین ها" و "بهترین ها" توجه داره و این "ترین ها" هستند که در جهان مهم اند ولی اکثر مردم "معمولی" اند و باید این را پذیرفت که ما معمولی هستیم. . در روانشناسی موفقیت توصیه به "خاص بودن" میکنه ولی بحث ما در "ستایش معمولی بودن" هست. . تصویری که از عشق در سینما و ... ارائه میشه و برداشت ما از عشق به شدت "رمانتیک" هست ولی در زندگی واقعی شاید ما اینها را تجربه نکنیم و همین باعث میشه حس کنیم که رابطه و عشق ما دچار نقصان شده. عشق همین چیزهای معمولی و درخشان هست. عشق برای یک زندگی بلندمدت شکل و ماهیتش تغییر میکنه و تبدیل به یک دوستی عمیق و نوعی وفاداری ریشه دار میشه. . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #معمولی #عشق #شبکه_اجتماعی
 • mojtabashakoori_fan
  . 📌پایه رفاقت . 👥ارسطو سه مدل "دوستی" رو از هم تفکیک میکنه: . 🔸️دوستی مبتنی بر "سود" 👈 من به خاطر سودی که میبرم دوست شما هستم که تنهایی رو نه تنها کاهش نمیده بلکه افزایش هم میده. . 🔸️🔸️دوستی مبتنی بر "لذت" 👈 این نوع دوستی بهتر از نوع قبل هست ولی دال مرکزی اش لذت هست. . 🔸️🔸️🔸️دوستی مبتنی بر "فضیلت" 👈 اوج کمال دوستی هست و در اون سود و لذت هم هست ینی من و شما فضیلت های انسانی همدیگر رو به خوبی بشناسیم و باهمدیگر در جهت رشد فردی یکدیگر ارتباط داریم. . 👤دلیل اینکه ما احساس مزمن تنهایی رو داریم اینه که با آدمهایی در ارتباطیم که دوستی شون مبتنی بر سود یا لذت هست. . #مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #سروش_صحت #رفاقت #دوستی #ارسطو #سود #لذت #فضیلت
 • mojtabashakoori_fan
  . 📌در جستجوی پدرخوانده... . 📚 کتاب "برج غار" به نویسندگی "علی صداقتی خیاط" ؛ . 🟢مجموعه ای هست که در اون دست نوشته های قابل تامل و کوتاهی از کودکان و نوجوانان چندین محله، از جمله شوش، مولوی، ناصرخسرو و دروازه غار به نگارش درآمده هست. به عبارتی میشه گفت که داستان های این کتاب و تصاویر اون رو کودکان کار و خیابان به وجود آوردن. 🟢این اثر، مجموعه ای هست که به مخاطب برای درک بهتر آشوب های زندگی و تلخی سرنوشت کودکان کار و جوانان مهاجر و حاشیه نشین کمک میکنه و با ایجاد دیدگاهی درونی به زندگی افرادی که در یک جامعه با اونها زندگی می کنیم ، زمینه ی همدلی و آشنایی بیشتر با مشکلات دیگر اعضای جامعه را فراهم میکنه. . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #قصه #داستان #کودکان_کار #فقر #برج_غار #علی_صداقتی_خیاط #خیاط
 • mojtabashakoori_fan
  . 📌"آنکه خیال بافت و آنکه عمل کرد" . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سالها پیش تهیه کننده یه فیلمی بود اسم فیلم این بود آنکه خیال بافت و آنکه عمل کرد، داستان یه آدمی بود که زیر درخت سیبی خوابیده بود داشت فکر میکرد با خودش خیال بافی میکرد که من میرم این سیبُ یه نردبونی میذارم میرم میکَنم بعد میخورم بعد هسته اش رو میکارم بعد یه درخت سیب دراومده چندین سیب میده اون سیب هارو میخورم بعد میکارم بعد یه باغ سیب و اینا ... داشت از این فکرا میکرد همینجور اینا یکی اومد سیب رو کند خورد و رفت خورد و رفت آنکه خیال بافت آنکه عمل کرد دقیقا همینطوره.. . #مجتبی_شکوری #سروش_صحت #خیال #عمل #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان #کتاب_باز
 • mojtabashakoori_fan
  . 📌انتقام پدر و مادر..! . والدین رشد یافته به فرزندان خود بگویند: "تو هر که هستی فوق العاده ای، تو اینجایی تا جایی که میتوانی خودت باشی. همیشه انتخاب هایت را سبک سنگین کن زیرا بر دیگران تاثیر میگذارند. اما تو اینجایی تا سفر خودت را زندگی کنی نه سفر فرد دیگری را و قطعا نه سفر من را، من دارم سفر خودم را زندگی میکنم تا تو مجبور نباشی نگران من باشی. تو در درونت منبع قدرتمندی داری نامش را غریزه بگذار یا شهود یا معرفت به آن خدمت کن به آن احترام بگذار. نسبت به خودت و دیگران سخاوتمند باش اما همیشه با آنچه برایت مناسب و درست است زندگی کن. زندگی واقعا ساده است اگر کاری را انجام دهی که برایت مناسب و درست است برای تو و دیگران مناسب و درست است اگر کاری را انجام دهی که برایت نامناسب است برای دیگران هم همینطوره. بدان که شاید همیشه باهم توافق نداشته باشیم و اشکالی هم ندارد زیرا ما دوتا آدم متفاوت هستیم نه شبیه. همیشه بدان که من صرف نظر از انتخاب هایت برایت ارزش و احترام قائل ام و تو همیشه در اینجا افرادی را خواهی یافت در این خانه که دوستت دارند و به تو اهمیت میدهند". . بخشی از کتاب "21 کار مهم بعد 30 سالگی" نوشته دکتر جیمز هالیس مترجم مرضیه مروتی. . #مجتبی_شکوری #والدین #مدرسه #زندگی #روانشناسی #فرزند #کتاب #کتاب_بیست_ویک_کار_مهم_بعد_سی_سالگی #شبکه_سه
 • mojtabashakoori_fan
  . 📌زندان ذهن . 1️⃣"خودپنداری" به معنای تصور و پندار ما از خودمون هست، اینکه فکر میکنیم چقدر باهوشیم، چقدر زیباییم و چقدر شایسته موفقیت هستیم. پس خودپنداری به معنی نگرش ما نسبت به خودمان هست و این نگرش بسیار مهمه. . 2️⃣این چیزی هست که در کشور ما ایران متاسفانه خیلی معیوب هست. اکثر ما راجع به خودمان تصور درستی نداریم یا احساس می کنیم خیلی ضعیف هستیم یا کافی نیستیم برای فکر کردن به آرزوها و این اولین زندانی است که باید از آن خارج شویم. و خیلی وقتا نتایج و اتفاقات گذشته برامون یک فریم و چهارچوب ساخته که من در یک محدوده خاصی ام از نظر درآمدی، شغلی و موقعیت کاری و نمیتونم بهتر یا بیشتر از این باشم. شکسپیر میگه "هیچ زندانی به اندازه زندانی که نمیدونیم در اون قرار داریم ما رو محدود نمیکنه". "زندان خودپنداری" هم همینه و مثل ماهی که آب رو حس نمیکنه ما هم معمولا این زندان رو حس نمیکنیم که در واقع در ذهن مون هست و واقعیت نداره. . #مجتبی_شکوری #ذهن #خودپنداری #زندان_ذهن #روانشناسی #کتاب_باز
 • mojtabashakoori_fan
  . 📌زندگی نزیسته..!!! . 🌏چطور پیچیدگی این جهان رو میتونیم درک کنیم؟ با سکون و با سکوت. با اینکه ریتم این دنیا رو کمی کند کنیم، با غوطه ور شدن در لحظه ها. اینو از خودمون دریغ نکنیم. . کمی زندگی رو کند کنیم کمی آرامش کنیم این ریتم دیوانه وار باعث میشه ما یک زندگی نزیسته خیلی سنگین داشته باشیم. . 🌏بیننده ها از خودشون بپرسن اگه الان این ساعت سرخ که تو سینه ما میتپه از حرکت وایسه چند درصد این زندگی مال شما بوده؟ چقدر حسرت و چقدر ای کاش...؟! چقدر آرزو رو شونه های ما باقی میمونه؟ ما یک بار به دنیا میاییم. . 🌏این دنیای دستاورد سالار اجازه اینکه اونجور که دوست داریم زندگی کنیم رو از ما میگیره. نمیشه در این جهان به دستاوردها بی اعتنا بود ولی میشه تعدیلش کرد. . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #جهان #زندگی #آرزو #حسرت
 • mojtabashakoori_fan
  . 📌کفش های دخترک . برای فروش: کفش‌های کودک، پوشیده نشده. آغازگر و اولین داستان معروف به داستان‌های شش کلمه‌ای است. اگر چه بسیاری بر این باورند که این داستان متعلق به ارنست همینگوی است اما مدرک معتبری برای اثبات این قضیه وجود ندارد. . For Sale: baby shoes, never worn." "برای فروش: کفش بچه، پوشیده نشده." . #مجتبی_شکوری #قصه #کتاب_باز #ارنست_همینگوی
 • mojtabashakoori_fan
  . 📍اولویت اساسی زندگی . 1️⃣زمانی که ما افسردگی های دوره ای رو تجربه میکنیم به این معناست که یک رویا در درون ما در حال فساد هست باید به این صدای درون توجه کرد و باهاش مواجه شد و رد پایی در این سیاره به جا گذاشت و مهمترین کار در این راه اینه که کارهامون رو اولویت بندی کنیم و به اولویت اساسی زندگی که همان تحقق صدای ماست توجه کنیم و بر روی آن متمرکز شیم. . 2️⃣وقتی تصمیم گرفتیم که قدم در راه آرزوهامون بذاریم و از این افسردگی دربیاییم رنج و سختی های راه، خودشون رو بهمون نشون میدن یعنی اونور افسردگی اضطراب هست وقتی شروع میکنیم قرار نیست همه چی عالی پیش بره اضطراب وجودمون رو میگیره و اضطراب بهای بلیط زندگیست و این اضطراب شرف داره به افسردگی. #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #اضطراب #افسردگی #رویا #فصل_دوم_قسمت_چهارم
 • mojtabashakoori_fan
  . 📍خودپنداری . 1️⃣خودپنداری به معنی "تصور و پندار ما از خودمون" هست اینکه فکر میکنیم چقدر زیباییم، چقدر باهوشیم، چقدر شایسته موفقیت هستیم و اینکه چقدر کافی هستیم برای فکر کردن و رسیدن به آرزوهامون. . 2⃣در جامعه ما این پندار و تصور ما از خودمون معیوب هست به دو دلیل یکی مدرسه و دیگری خانواده(در پست های آتی مفصل به این دو میپردازیم) . 3️⃣از دو مثالی("دارونما" و "آزمایش انجام شده در هیپنوتیزم شخصی") که در این ویدیو زده شد به این نتیجه میرسیم که وقتی باور و نگرش ما اینقدر موثر اند که حتی به صورت فیزیکی هم میتونن بروز و ظهور پیدا کنن در سرنوشت و قدرت ما چقدر میتونن اثر بذارن. . 4️⃣کتاب پیشنهادی در مورد این موضوع: کتاب "کشف توانمندی ها" از باکینکهام و کلیفتون هست. . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #کشف_توانمندیها #خودپنداري #مدرسه #خانواده #سروش_صحت #دارونما #هیپنوتیزم

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید