نمکدون - .📍:قصه ها" ما رو نجات میدن..!.1️⃣قصه ها برای من مایه حیات اند و دلیل سرپا بودن من هستند.هر کجای زندگیم که خیلی تاریک شد قصه ها منو نجات دادن..2️⃣"خیال" گستاخی علیه واقعیت هست و یه توانی به آدم میده که باعث میشه واقعیت رو یا تحمل کنی یا تغییر بدی..3️⃣وقتی چیزی رو میخونم یا میشنوم وقتی در ذهنم تبدیل به ایده میشه این فرآیند فقط با قصه در من رخ میده..4️⃣پدر بزرگم و پدرم قصه گو بودن و من از بچگی فکر میکردم جهان رو میشه با قصه توصیف کرد و فهمید..5️⃣کتاب معرفی شده در این قسمت کتاب "برج غار" از علی صداقتی خیاط هست.علی صداقتی خیاط ملقب به «عمو خیاط» نویسنده، فعال حقوق کودک و جامعه شناس ایرانی هست که سال‌های زیادی را صرف سوادآموزی به کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل کرده.و این کتاب مجموعه ای از دست نوشته های کوتاه و تامل برانگیز کودکان و نوجوانان محله هایی چون شوش، دروازه غار، ناصرخسرو و مولوی هست. قصه هایی با موضوع برج غار (برجی که در آن آرزوها برآورده می شوند) که واقعیت زندگی بچه ها، تلاش ها و خواسته هاشون را به تصویر میکشه..#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #قصه نمکدون - .📍:قصه ها" ما رو نجات میدن..!.1️⃣قصه ها برای من مایه حیات اند و دلیل سرپا بودن من هستند.هر کجای زندگیم که خیلی تاریک شد قصه ها منو نجات دادن..2️⃣"خیال" گستاخی علیه واقعیت هست و یه توانی به آدم میده که باعث میشه واقعیت رو یا تحمل کنی یا تغییر بدی..3️⃣وقتی چیزی رو میخونم یا میشنوم وقتی در ذهنم تبدیل به ایده میشه این فرآیند فقط با قصه در من رخ میده..4️⃣پدر بزرگم و پدرم قصه گو بودن و من از بچگی فکر میکردم جهان رو میشه با قصه توصیف کرد و فهمید..5️⃣کتاب معرفی شده در این قسمت کتاب "برج غار" از علی صداقتی خیاط هست.علی صداقتی خیاط ملقب به «عمو خیاط» نویسنده، فعال حقوق کودک و جامعه شناس ایرانی هست که سال‌های زیادی را صرف سوادآموزی به کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل کرده.و این کتاب مجموعه ای از دست نوشته های کوتاه و تامل برانگیز کودکان و نوجوانان محله هایی چون شوش، دروازه غار، ناصرخسرو و مولوی هست. قصه هایی با موضوع برج غار (برجی که در آن آرزوها برآورده می شوند) که واقعیت زندگی بچه ها، تلاش ها و خواسته هاشون را به تصویر میکشه..#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #قصه نمکدون - .📍:قصه ها" ما رو نجات میدن..!.1️⃣قصه ها برای من مایه حیات اند و دلیل سرپا بودن من هستند.هر کجای زندگیم که خیلی تاریک شد قصه ها منو نجات دادن..2️⃣"خیال" گستاخی علیه واقعیت هست و یه توانی به آدم میده که باعث میشه واقعیت رو یا تحمل کنی یا تغییر بدی..3️⃣وقتی چیزی رو میخونم یا میشنوم وقتی در ذهنم تبدیل به ایده میشه این فرآیند فقط با قصه در من رخ میده..4️⃣پدر بزرگم و پدرم قصه گو بودن و من از بچگی فکر میکردم جهان رو میشه با قصه توصیف کرد و فهمید..5️⃣کتاب معرفی شده در این قسمت کتاب "برج غار" از علی صداقتی خیاط هست.علی صداقتی خیاط ملقب به «عمو خیاط» نویسنده، فعال حقوق کودک و جامعه شناس ایرانی هست که سال‌های زیادی را صرف سوادآموزی به کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل کرده.و این کتاب مجموعه ای از دست نوشته های کوتاه و تامل برانگیز کودکان و نوجوانان محله هایی چون شوش، دروازه غار، ناصرخسرو و مولوی هست. قصه هایی با موضوع برج غار (برجی که در آن آرزوها برآورده می شوند) که واقعیت زندگی بچه ها، تلاش ها و خواسته هاشون را به تصویر میکشه..#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #قصه
.
📍:قصه ها" ما رو نجات میدن..!
.
1️⃣قصه ها برای من مایه حیات اند و دلیل سرپا بودن من هستند.
هر کجای زندگیم که خیلی تاریک شد قصه ها منو نجات دادن.
.
2️⃣"خیال" گستاخی علیه واقعیت هست و یه توانی به آدم میده که باعث میشه واقعیت رو یا تحمل کنی یا تغییر بدی.
.
3️⃣وقتی چیزی رو میخونم یا میشنوم وقتی در ذهنم تبدیل به ایده میشه این فرآیند فقط با قصه در من رخ میده.
.
4️⃣پدر بزرگم و پدرم قصه گو بودن و من از بچگی فکر میکردم جهان رو میشه با قصه توصیف کرد و فهمید.
.
5️⃣کتاب معرفی شده در این قسمت کتاب "برج غار" از علی صداقتی خیاط هست.
علی صداقتی خیاط ملقب به «عمو خیاط» نویسنده، فعال حقوق کودک و جامعه شناس ایرانی هست که سال‌های زیادی را صرف سوادآموزی به کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل کرده.و این کتاب مجموعه ای از دست نوشته های کوتاه و تامل برانگیز کودکان و نوجوانان محله هایی چون شوش، دروازه غار، ناصرخسرو و مولوی هست. قصه هایی با موضوع برج غار (برجی که در آن آرزوها برآورده می شوند) که واقعیت زندگی بچه ها، تلاش ها و خواسته هاشون را به تصویر میکشه.
.
#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #قصه

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید