نمکدون - .📍وفادار مثل غم..!.⁉️در پاسخ به این سوال که "چه کنیم تا حالمون بهتر شه" باید گفت "تنها راه رهایی تحمل امر تحمل ناپذیر هست"..1️⃣یونگ(روان شناس بزرگی که "ناخودآگاه" یک سرزمین بی نهایتی که در درون ماست رو کشف کرده) میگه هر چیزی که در این دنیا تجربه کردیم مثل رنج ها، حسرت ها، تحقیرها و.. و یا حتی اتفاقات خوب که تجربه کردیم در ناخودآگاه ما وجود داره و بر روی کنش و تصمیمات ما و نگاه ما به دنیا اثر میذاره..2️⃣فرار ما از این رنج ها جوری که سرگرم "شبکه های اجتماعی" شیم و یا انکارش کنیم کمکی به حلش نمیکنه ما حتی اگه از رنج هامون فرار کنیم اونا مارو پیدا میکنن "تنها راه رهایی تحمل امر تحمل ناپذیر هست" یعنی باهاش مواجه شیم..3️⃣چند رنج اساسی که در دنیا وجود داره که نمیشه ازشون فرار کرد؛🔴تنهایی:حتی مادر و شریک زندگیمون هم نمیتونن این تنهایی رو از بین ببرن.یونگ میگه تنهایی یک چیز ذاتی درون ماست ما تنها به دنیا میاییم، تنها زندگی میکنیم و تنها میمیریم و هیچ کیفیتی از رابطه نمیتونه تمام این تنهایی رو از بین ببره..🔴اندوه: نگرش مثبت گرایانه علی رغم خوبی هایی که دارن یک وجه غلط هم دارند و اون هم اینه که با واقعیت های دنیا سازگار نیستند..گاهی اونقدر رنج کسی زیاد هست که نمیتونه بهش مثبت نگاه کنه اینکه با رنج اش رو به رو بشه بهش کمک میکنه اگر چه اذیت هم میشه ولی این اذیت شدنش به حل مساله کمک میکنه.ما عادت داریم مسکن بزنیم درد کاسته میشه ولی درمانی اتفاق نمی افته چون این رنج ها در ناخودآگاه ما وجود دارند..✅کتاب معرفی شده در این قسمت(#فصل_دوم_قسمت_سوم): "دال دوست داشتن" ("چند روایت از عشق و زندگی" از حسین وحدانی..#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #رنج #تنهایی #ناخودآگاه #کتاب_دال_دوست_داشتن #مادر #عشق #اندوه نمکدون - .📍وفادار مثل غم..!.⁉️در پاسخ به این سوال که "چه کنیم تا حالمون بهتر شه" باید گفت "تنها راه رهایی تحمل امر تحمل ناپذیر هست"..1️⃣یونگ(روان شناس بزرگی که "ناخودآگاه" یک سرزمین بی نهایتی که در درون ماست رو کشف کرده) میگه هر چیزی که در این دنیا تجربه کردیم مثل رنج ها، حسرت ها، تحقیرها و.. و یا حتی اتفاقات خوب که تجربه کردیم در ناخودآگاه ما وجود داره و بر روی کنش و تصمیمات ما و نگاه ما به دنیا اثر میذاره..2️⃣فرار ما از این رنج ها جوری که سرگرم "شبکه های اجتماعی" شیم و یا انکارش کنیم کمکی به حلش نمیکنه ما حتی اگه از رنج هامون فرار کنیم اونا مارو پیدا میکنن "تنها راه رهایی تحمل امر تحمل ناپذیر هست" یعنی باهاش مواجه شیم..3️⃣چند رنج اساسی که در دنیا وجود داره که نمیشه ازشون فرار کرد؛🔴تنهایی:حتی مادر و شریک زندگیمون هم نمیتونن این تنهایی رو از بین ببرن.یونگ میگه تنهایی یک چیز ذاتی درون ماست ما تنها به دنیا میاییم، تنها زندگی میکنیم و تنها میمیریم و هیچ کیفیتی از رابطه نمیتونه تمام این تنهایی رو از بین ببره..🔴اندوه: نگرش مثبت گرایانه علی رغم خوبی هایی که دارن یک وجه غلط هم دارند و اون هم اینه که با واقعیت های دنیا سازگار نیستند..گاهی اونقدر رنج کسی زیاد هست که نمیتونه بهش مثبت نگاه کنه اینکه با رنج اش رو به رو بشه بهش کمک میکنه اگر چه اذیت هم میشه ولی این اذیت شدنش به حل مساله کمک میکنه.ما عادت داریم مسکن بزنیم درد کاسته میشه ولی درمانی اتفاق نمی افته چون این رنج ها در ناخودآگاه ما وجود دارند..✅کتاب معرفی شده در این قسمت(#فصل_دوم_قسمت_سوم): "دال دوست داشتن" ("چند روایت از عشق و زندگی" از حسین وحدانی..#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #رنج #تنهایی #ناخودآگاه #کتاب_دال_دوست_داشتن #مادر #عشق #اندوه نمکدون - .📍وفادار مثل غم..!.⁉️در پاسخ به این سوال که "چه کنیم تا حالمون بهتر شه" باید گفت "تنها راه رهایی تحمل امر تحمل ناپذیر هست"..1️⃣یونگ(روان شناس بزرگی که "ناخودآگاه" یک سرزمین بی نهایتی که در درون ماست رو کشف کرده) میگه هر چیزی که در این دنیا تجربه کردیم مثل رنج ها، حسرت ها، تحقیرها و.. و یا حتی اتفاقات خوب که تجربه کردیم در ناخودآگاه ما وجود داره و بر روی کنش و تصمیمات ما و نگاه ما به دنیا اثر میذاره..2️⃣فرار ما از این رنج ها جوری که سرگرم "شبکه های اجتماعی" شیم و یا انکارش کنیم کمکی به حلش نمیکنه ما حتی اگه از رنج هامون فرار کنیم اونا مارو پیدا میکنن "تنها راه رهایی تحمل امر تحمل ناپذیر هست" یعنی باهاش مواجه شیم..3️⃣چند رنج اساسی که در دنیا وجود داره که نمیشه ازشون فرار کرد؛🔴تنهایی:حتی مادر و شریک زندگیمون هم نمیتونن این تنهایی رو از بین ببرن.یونگ میگه تنهایی یک چیز ذاتی درون ماست ما تنها به دنیا میاییم، تنها زندگی میکنیم و تنها میمیریم و هیچ کیفیتی از رابطه نمیتونه تمام این تنهایی رو از بین ببره..🔴اندوه: نگرش مثبت گرایانه علی رغم خوبی هایی که دارن یک وجه غلط هم دارند و اون هم اینه که با واقعیت های دنیا سازگار نیستند..گاهی اونقدر رنج کسی زیاد هست که نمیتونه بهش مثبت نگاه کنه اینکه با رنج اش رو به رو بشه بهش کمک میکنه اگر چه اذیت هم میشه ولی این اذیت شدنش به حل مساله کمک میکنه.ما عادت داریم مسکن بزنیم درد کاسته میشه ولی درمانی اتفاق نمی افته چون این رنج ها در ناخودآگاه ما وجود دارند..✅کتاب معرفی شده در این قسمت(#فصل_دوم_قسمت_سوم): "دال دوست داشتن" ("چند روایت از عشق و زندگی" از حسین وحدانی..#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #رنج #تنهایی #ناخودآگاه #کتاب_دال_دوست_داشتن #مادر #عشق #اندوه
.
📍وفادار مثل غم..!
.
⁉️در پاسخ به این سوال که "چه کنیم تا حالمون بهتر شه" باید گفت "تنها راه رهایی تحمل امر تحمل ناپذیر هست".
.
1️⃣یونگ(روان شناس بزرگی که "ناخودآگاه"
یک سرزمین بی نهایتی که در درون ماست رو کشف کرده) میگه هر چیزی که در این دنیا تجربه کردیم مثل رنج ها، حسرت ها، تحقیرها و.. و یا حتی اتفاقات خوب که تجربه کردیم در ناخودآگاه ما وجود داره و بر روی کنش و تصمیمات ما و نگاه ما به دنیا اثر میذاره.
.
2️⃣فرار ما از این رنج ها جوری که سرگرم "شبکه های اجتماعی" شیم و یا انکارش کنیم کمکی به حلش نمیکنه ما حتی اگه از رنج هامون فرار کنیم اونا مارو پیدا میکنن "تنها راه رهایی تحمل امر تحمل ناپذیر هست" یعنی باهاش مواجه شیم.
.
3️⃣چند رنج اساسی که در دنیا وجود داره که نمیشه ازشون فرار کرد؛
🔴تنهایی:حتی مادر و شریک زندگیمون هم نمیتونن این تنهایی رو از بین ببرن.
یونگ میگه تنهایی یک چیز ذاتی درون ماست ما تنها به دنیا میاییم، تنها زندگی میکنیم و تنها میمیریم و هیچ کیفیتی از رابطه نمیتونه تمام این تنهایی رو از بین ببره.
.
🔴اندوه: نگرش مثبت گرایانه علی رغم خوبی هایی که دارن یک وجه غلط هم دارند و اون هم اینه که با واقعیت های دنیا سازگار نیستند.
.
گاهی اونقدر رنج کسی زیاد هست که نمیتونه بهش مثبت نگاه کنه اینکه با رنج اش رو به رو بشه بهش کمک میکنه اگر چه اذیت هم میشه ولی این اذیت شدنش به حل مساله کمک میکنه.
ما عادت داریم مسکن بزنیم درد کاسته میشه ولی درمانی اتفاق نمی افته چون این رنج ها در ناخودآگاه ما وجود دارند.
.
✅کتاب معرفی شده در این قسمت(#فصل_دوم_قسمت_سوم):
"دال دوست داشتن" ("چند روایت از عشق و زندگی" از حسین وحدانی.
.
#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #رنج #تنهایی #ناخودآگاه #کتاب_دال_دوست_داشتن #مادر #عشق #اندوه

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید