نمکدون - .📌از فرار مدرسه تا مکانیک دانشگاه شریف.⁉️در این ویدیو به این پرداخته شد که چطور یک بچه بازیگوش میتونه به دانشگاه شریف فکر کنه.1️⃣ما عمر میکنیم ولی زندگی نمیکنیم زندگی از یک جایی شروع میشه که با یه شوق و اشتیاقی قدم بزنی.2️⃣مشکلات، مسائل و مصائب یا به عقده تبدیل میشه و به مسیر اشتباه ختم میشه و یا به انرژی و قدرتی برای حرکت.3️⃣من مخالف جریان رسمی دانش (مدرسه، دانشگاه) هستم.4️⃣اگر میخواهید کاری رو شروع کنید حتما دلیلی برای آن کار پیدا کنید یعنی پیدا کردن یک معنا برای آن تلاش که باعث میشه حتی اگه اون کار رو دوست ندارید پرقدرت پیش برید..#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #مدرسه #دانشگاه #پدر #اخراج نمکدون - .📌از فرار مدرسه تا مکانیک دانشگاه شریف.⁉️در این ویدیو به این پرداخته شد که چطور یک بچه بازیگوش میتونه به دانشگاه شریف فکر کنه.1️⃣ما عمر میکنیم ولی زندگی نمیکنیم زندگی از یک جایی شروع میشه که با یه شوق و اشتیاقی قدم بزنی.2️⃣مشکلات، مسائل و مصائب یا به عقده تبدیل میشه و به مسیر اشتباه ختم میشه و یا به انرژی و قدرتی برای حرکت.3️⃣من مخالف جریان رسمی دانش (مدرسه، دانشگاه) هستم.4️⃣اگر میخواهید کاری رو شروع کنید حتما دلیلی برای آن کار پیدا کنید یعنی پیدا کردن یک معنا برای آن تلاش که باعث میشه حتی اگه اون کار رو دوست ندارید پرقدرت پیش برید..#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #مدرسه #دانشگاه #پدر #اخراج نمکدون - .📌از فرار مدرسه تا مکانیک دانشگاه شریف.⁉️در این ویدیو به این پرداخته شد که چطور یک بچه بازیگوش میتونه به دانشگاه شریف فکر کنه.1️⃣ما عمر میکنیم ولی زندگی نمیکنیم زندگی از یک جایی شروع میشه که با یه شوق و اشتیاقی قدم بزنی.2️⃣مشکلات، مسائل و مصائب یا به عقده تبدیل میشه و به مسیر اشتباه ختم میشه و یا به انرژی و قدرتی برای حرکت.3️⃣من مخالف جریان رسمی دانش (مدرسه، دانشگاه) هستم.4️⃣اگر میخواهید کاری رو شروع کنید حتما دلیلی برای آن کار پیدا کنید یعنی پیدا کردن یک معنا برای آن تلاش که باعث میشه حتی اگه اون کار رو دوست ندارید پرقدرت پیش برید..#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #مدرسه #دانشگاه #پدر #اخراج
.
📌از فرار مدرسه تا مکانیک دانشگاه شریف.
⁉️در این ویدیو به این پرداخته شد که چطور یک بچه بازیگوش میتونه به دانشگاه شریف فکر کنه.
1️⃣ما عمر میکنیم ولی زندگی نمیکنیم زندگی از یک جایی شروع میشه که با یه شوق و اشتیاقی قدم بزنی.
2️⃣مشکلات، مسائل و مصائب یا به عقده تبدیل میشه و به مسیر اشتباه ختم میشه و یا به انرژی و قدرتی برای حرکت.
3️⃣من مخالف جریان رسمی دانش (مدرسه، دانشگاه) هستم.
4️⃣اگر میخواهید کاری رو شروع کنید حتما دلیلی برای آن کار پیدا کنید یعنی پیدا کردن یک معنا برای آن تلاش که باعث میشه حتی اگه اون کار رو دوست ندارید پرقدرت پیش برید.
.
#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #مدرسه #دانشگاه #پدر #اخراج

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید