نمکدون - ⚠️ دو‌رویکرد میشه به امید داشت:⁣- رویکردی خوشبینانه⁣- رویکردی بدبینانه⁣یعنی ما یک امید تلخِ گس داریم که کوچکه و یک امید خوشبینانه بزرگ؛ پر از بلندپروازی و آرزوها⁣⁣ما موجوداتی بشدت تنوع طلبیم؛ ۲ چیزی که در دنیای ما شاغل بودن رو مصیبت می کنه "مرگ تنوعه" و دیگری "مرگ خلاقیته". اینقدر کارها استاندارد شده (به بهترین بهره وری ممکن رسیده) که اجازه خلاقیت از آدما گرفته شده. ⁣⁣⁣📖 بیشتر آنچه در این‌پست توسط آقای دکتر شکوری مورد بحث قرار می‌گیرد، در ابتدای برنامه برگرفته از کتاب اوضاع خیلی خراب است، کتابی درباره امید به قلم مارک منسن با ترجمه سمانه پرهیزکاری از انتشارات میلکان هست و کتاب دوم که در ادامه برنامه موضوع مورد بحث است «مصیبت‌های شاغل بودن» اثر فیلسوف معاصر، آلن دوباتن یکی از کتاب‌های مجموعه مدرسه زندگی است که به مشکلات و مصائب شاغل بودن می‌پردازد ترجمه محمد کریمی است انتشارات کتاب سرای نیک است⁣⁣📚 برنامه کتاب باز از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش میشود؛ همچنین بازپخش این برنامه ۱ بامداد، ۸صبح و ۱۴ بعد از ظهر است.جناب شکوری در روزهای چهارشنبه مهمان این برنامه هستند. نمکدون - ⚠️ دو‌رویکرد میشه به امید داشت:⁣- رویکردی خوشبینانه⁣- رویکردی بدبینانه⁣یعنی ما یک امید تلخِ گس داریم که کوچکه و یک امید خوشبینانه بزرگ؛ پر از بلندپروازی و آرزوها⁣⁣ما موجوداتی بشدت تنوع طلبیم؛ ۲ چیزی که در دنیای ما شاغل بودن رو مصیبت می کنه "مرگ تنوعه" و دیگری "مرگ خلاقیته". اینقدر کارها استاندارد شده (به بهترین بهره وری ممکن رسیده) که اجازه خلاقیت از آدما گرفته شده. ⁣⁣⁣📖 بیشتر آنچه در این‌پست توسط آقای دکتر شکوری مورد بحث قرار می‌گیرد، در ابتدای برنامه برگرفته از کتاب اوضاع خیلی خراب است، کتابی درباره امید به قلم مارک منسن با ترجمه سمانه پرهیزکاری از انتشارات میلکان هست و کتاب دوم که در ادامه برنامه موضوع مورد بحث است «مصیبت‌های شاغل بودن» اثر فیلسوف معاصر، آلن دوباتن یکی از کتاب‌های مجموعه مدرسه زندگی است که به مشکلات و مصائب شاغل بودن می‌پردازد ترجمه محمد کریمی است انتشارات کتاب سرای نیک است⁣⁣📚 برنامه کتاب باز از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش میشود؛ همچنین بازپخش این برنامه ۱ بامداد، ۸صبح و ۱۴ بعد از ظهر است.جناب شکوری در روزهای چهارشنبه مهمان این برنامه هستند. نمکدون - ⚠️ دو‌رویکرد میشه به امید داشت:⁣- رویکردی خوشبینانه⁣- رویکردی بدبینانه⁣یعنی ما یک امید تلخِ گس داریم که کوچکه و یک امید خوشبینانه بزرگ؛ پر از بلندپروازی و آرزوها⁣⁣ما موجوداتی بشدت تنوع طلبیم؛ ۲ چیزی که در دنیای ما شاغل بودن رو مصیبت می کنه "مرگ تنوعه" و دیگری "مرگ خلاقیته". اینقدر کارها استاندارد شده (به بهترین بهره وری ممکن رسیده) که اجازه خلاقیت از آدما گرفته شده. ⁣⁣⁣📖 بیشتر آنچه در این‌پست توسط آقای دکتر شکوری مورد بحث قرار می‌گیرد، در ابتدای برنامه برگرفته از کتاب اوضاع خیلی خراب است، کتابی درباره امید به قلم مارک منسن با ترجمه سمانه پرهیزکاری از انتشارات میلکان هست و کتاب دوم که در ادامه برنامه موضوع مورد بحث است «مصیبت‌های شاغل بودن» اثر فیلسوف معاصر، آلن دوباتن یکی از کتاب‌های مجموعه مدرسه زندگی است که به مشکلات و مصائب شاغل بودن می‌پردازد ترجمه محمد کریمی است انتشارات کتاب سرای نیک است⁣⁣📚 برنامه کتاب باز از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش میشود؛ همچنین بازپخش این برنامه ۱ بامداد، ۸صبح و ۱۴ بعد از ظهر است.جناب شکوری در روزهای چهارشنبه مهمان این برنامه هستند.
⚠️ دو‌رویکرد میشه به امید داشت:⁣
- رویکردی خوشبینانه⁣
- رویکردی بدبینانه⁣
یعنی ما یک امید تلخِ گس داریم که کوچکه و یک امید خوشبینانه بزرگ؛ پر از بلندپروازی و آرزوها⁣

ما موجوداتی بشدت تنوع طلبیم؛ ۲ چیزی که در دنیای ما شاغل بودن رو مصیبت می کنه "مرگ تنوعه" و دیگری "مرگ خلاقیته". اینقدر کارها استاندارد شده (به بهترین بهره وری ممکن رسیده) که اجازه خلاقیت از آدما گرفته شده. ⁣


📖 بیشتر آنچه در این‌پست توسط آقای دکتر شکوری مورد بحث قرار می‌گیرد، در ابتدای برنامه برگرفته از کتاب اوضاع خیلی خراب است، کتابی درباره امید به قلم مارک منسن با ترجمه سمانه پرهیزکاری از انتشارات میلکان هست و کتاب دوم که در ادامه برنامه موضوع مورد بحث است «مصیبت‌های شاغل بودن» اثر فیلسوف معاصر، آلن دوباتن یکی از کتاب‌های مجموعه مدرسه زندگی است که به مشکلات و مصائب شاغل بودن می‌پردازد ترجمه محمد کریمی است انتشارات کتاب سرای نیک است⁣

📚 برنامه کتاب باز از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش میشود؛ همچنین بازپخش این برنامه ۱ بامداد، ۸صبح و ۱۴ بعد از ظهر است.
جناب شکوری در روزهای چهارشنبه مهمان این برنامه هستند.

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید