نمکدون - ❌در دو پست پیشین آقای دکتر مجتبی شکوری به سه‌نوع‌خود شیفتگی اشاره کردند؛ در این‌پست ایشون به گروه های دیگر هم‌اشاره‌می‌کنند و در عین حال به راه حل هایی برای برخورد با افراد خودشیفته اشاره خواهند کرد.⁣⁣⚠️خودشیفتگی⁣در دو پست پیشین از آقای دکتر مجتبی شکوری به خودشیفتگان قلدرمآب، خودشیفتگان اغواگر و والد خودشیفته اشاره شد. در این پست به ۵ مورد دیگه از خودشیفتگی اشاره میشه که احتمالا در اطرافمون زیاد دیدیم⁣⁣🔅آنچه در این ویدیو از آقای دکتر مجتبی شکوری بیشتر با شما باشتراک گذاشته میشه برگرفته از کتاب خودشیفته ای که می شناسی به قلم جوزف بارگو، با ترجمه کوروش‌کامیاب و از انتشارات کرگدن است.⁣⁣📚 برنامه کتاب باز از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش میشود؛ همچنین بازپخش این برنامه، ۱ بامداد، ۸ صبح و ۱۴ روز بعد خواهد بود. 📌 آقای دکتر شکوری در روزهای چهارشنبه در برنامه‌حضور دارند.📝لطفا اگر تجربه ای در زندگی خودتون از خودشیفتگی دارید بیان کنید و اینکه آیا در دام فرد خودشیفته گرفتار شدید یا نه؟؟؟#مجتبی_شکوری #ترامپ #دونالد_ترامپ #کتاب_باز #کتاب #خودشیفتگی #سروش_صحت #مسعود_کاریان #قدرت #خود_شناسی #قهرمان نمکدون - ❌در دو پست پیشین آقای دکتر مجتبی شکوری به سه‌نوع‌خود شیفتگی اشاره کردند؛ در این‌پست ایشون به گروه های دیگر هم‌اشاره‌می‌کنند و در عین حال به راه حل هایی برای برخورد با افراد خودشیفته اشاره خواهند کرد.⁣⁣⚠️خودشیفتگی⁣در دو پست پیشین از آقای دکتر مجتبی شکوری به خودشیفتگان قلدرمآب، خودشیفتگان اغواگر و والد خودشیفته اشاره شد. در این پست به ۵ مورد دیگه از خودشیفتگی اشاره میشه که احتمالا در اطرافمون زیاد دیدیم⁣⁣🔅آنچه در این ویدیو از آقای دکتر مجتبی شکوری بیشتر با شما باشتراک گذاشته میشه برگرفته از کتاب خودشیفته ای که می شناسی به قلم جوزف بارگو، با ترجمه کوروش‌کامیاب و از انتشارات کرگدن است.⁣⁣📚 برنامه کتاب باز از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش میشود؛ همچنین بازپخش این برنامه، ۱ بامداد، ۸ صبح و ۱۴ روز بعد خواهد بود. 📌 آقای دکتر شکوری در روزهای چهارشنبه در برنامه‌حضور دارند.📝لطفا اگر تجربه ای در زندگی خودتون از خودشیفتگی دارید بیان کنید و اینکه آیا در دام فرد خودشیفته گرفتار شدید یا نه؟؟؟#مجتبی_شکوری #ترامپ #دونالد_ترامپ #کتاب_باز #کتاب #خودشیفتگی #سروش_صحت #مسعود_کاریان #قدرت #خود_شناسی #قهرمان نمکدون - ❌در دو پست پیشین آقای دکتر مجتبی شکوری به سه‌نوع‌خود شیفتگی اشاره کردند؛ در این‌پست ایشون به گروه های دیگر هم‌اشاره‌می‌کنند و در عین حال به راه حل هایی برای برخورد با افراد خودشیفته اشاره خواهند کرد.⁣⁣⚠️خودشیفتگی⁣در دو پست پیشین از آقای دکتر مجتبی شکوری به خودشیفتگان قلدرمآب، خودشیفتگان اغواگر و والد خودشیفته اشاره شد. در این پست به ۵ مورد دیگه از خودشیفتگی اشاره میشه که احتمالا در اطرافمون زیاد دیدیم⁣⁣🔅آنچه در این ویدیو از آقای دکتر مجتبی شکوری بیشتر با شما باشتراک گذاشته میشه برگرفته از کتاب خودشیفته ای که می شناسی به قلم جوزف بارگو، با ترجمه کوروش‌کامیاب و از انتشارات کرگدن است.⁣⁣📚 برنامه کتاب باز از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش میشود؛ همچنین بازپخش این برنامه، ۱ بامداد، ۸ صبح و ۱۴ روز بعد خواهد بود. 📌 آقای دکتر شکوری در روزهای چهارشنبه در برنامه‌حضور دارند.📝لطفا اگر تجربه ای در زندگی خودتون از خودشیفتگی دارید بیان کنید و اینکه آیا در دام فرد خودشیفته گرفتار شدید یا نه؟؟؟#مجتبی_شکوری #ترامپ #دونالد_ترامپ #کتاب_باز #کتاب #خودشیفتگی #سروش_صحت #مسعود_کاریان #قدرت #خود_شناسی #قهرمان
❌در دو پست پیشین آقای دکتر مجتبی شکوری به سه‌نوع‌خود شیفتگی اشاره کردند؛ در این‌پست ایشون به گروه های دیگر هم‌اشاره‌می‌کنند و در عین حال به راه حل هایی برای برخورد با افراد خودشیفته اشاره خواهند کرد.⁣

⚠️خودشیفتگی⁣
در دو پست پیشین از آقای دکتر مجتبی شکوری به خودشیفتگان قلدرمآب، خودشیفتگان اغواگر و والد خودشیفته اشاره شد. در این پست به ۵ مورد دیگه از خودشیفتگی اشاره میشه که احتمالا در اطرافمون زیاد دیدیم⁣

🔅آنچه در این ویدیو از آقای دکتر مجتبی شکوری بیشتر با شما باشتراک گذاشته میشه برگرفته از کتاب خودشیفته ای که می شناسی به قلم جوزف بارگو، با ترجمه کوروش‌کامیاب و از انتشارات کرگدن است.⁣

📚 برنامه کتاب باز از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش میشود؛ همچنین بازپخش این برنامه، ۱ بامداد، ۸ صبح و ۱۴ روز بعد خواهد بود. 📌 آقای دکتر شکوری در روزهای چهارشنبه در برنامه‌حضور دارند.
📝لطفا اگر تجربه ای در زندگی خودتون از خودشیفتگی دارید بیان کنید و اینکه آیا در دام فرد خودشیفته گرفتار شدید یا نه؟؟؟
#مجتبی_شکوری #ترامپ #دونالد_ترامپ #کتاب_باز #کتاب #خودشیفتگی #سروش_صحت #مسعود_کاریان #قدرت #خود_شناسی #قهرمان

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید