نمکدون - آقای دکتر مجتبی شکوری:⁣ما در دنیای مدرن، دچار نفرین شدیم؛ با دستهایی که برای تمنای چیزهای مختلف دراز میشه ولی انگار به هیچی نمی رسه...⁣⁣⚠️ از این‌نفرین باید بیرون اومد⁣⁣📌 ما حتما نیاز داریم که ریتم‌جهان رو‌ کند کنیم. ⁣⁣💠 ما شبیه مردمی شدیم که غذا می خوریم که کار کنیم که غذا بخوریم!⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣📖 بخشی از آنچه در اين پست، توسط آقاي دكتر مجتبي شكوري، بیان می شود، برگرفته از كتاب: پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، به قلم ارلینگ کاگه و با ترجمه شادی نیک رفعت از انتشارات گمان می باشد⁣.#مجتبی_شکوری #مسعود_کاریان #کتاب_باز #کتاب #سکوت نمکدون - آقای دکتر مجتبی شکوری:⁣ما در دنیای مدرن، دچار نفرین شدیم؛ با دستهایی که برای تمنای چیزهای مختلف دراز میشه ولی انگار به هیچی نمی رسه...⁣⁣⚠️ از این‌نفرین باید بیرون اومد⁣⁣📌 ما حتما نیاز داریم که ریتم‌جهان رو‌ کند کنیم. ⁣⁣💠 ما شبیه مردمی شدیم که غذا می خوریم که کار کنیم که غذا بخوریم!⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣📖 بخشی از آنچه در اين پست، توسط آقاي دكتر مجتبي شكوري، بیان می شود، برگرفته از كتاب: پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، به قلم ارلینگ کاگه و با ترجمه شادی نیک رفعت از انتشارات گمان می باشد⁣.#مجتبی_شکوری #مسعود_کاریان #کتاب_باز #کتاب #سکوت نمکدون - آقای دکتر مجتبی شکوری:⁣ما در دنیای مدرن، دچار نفرین شدیم؛ با دستهایی که برای تمنای چیزهای مختلف دراز میشه ولی انگار به هیچی نمی رسه...⁣⁣⚠️ از این‌نفرین باید بیرون اومد⁣⁣📌 ما حتما نیاز داریم که ریتم‌جهان رو‌ کند کنیم. ⁣⁣💠 ما شبیه مردمی شدیم که غذا می خوریم که کار کنیم که غذا بخوریم!⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣📖 بخشی از آنچه در اين پست، توسط آقاي دكتر مجتبي شكوري، بیان می شود، برگرفته از كتاب: پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، به قلم ارلینگ کاگه و با ترجمه شادی نیک رفعت از انتشارات گمان می باشد⁣.#مجتبی_شکوری #مسعود_کاریان #کتاب_باز #کتاب #سکوت
آقای دکتر مجتبی شکوری:⁣
ما در دنیای مدرن، دچار نفرین شدیم؛ با دستهایی که برای تمنای چیزهای مختلف دراز میشه ولی انگار به هیچی نمی رسه...⁣

⚠️ از این‌نفرین باید بیرون اومد⁣

📌 ما حتما نیاز داریم که ریتم‌جهان رو‌ کند کنیم. ⁣

💠 ما شبیه مردمی شدیم که غذا می خوریم که کار کنیم که غذا بخوریم!⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣
📖 بخشی از آنچه در اين پست، توسط آقاي دكتر مجتبي شكوري، بیان می شود، برگرفته از كتاب: پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، به قلم ارلینگ کاگه و با ترجمه شادی نیک رفعت از انتشارات گمان می باشد⁣.
#مجتبی_شکوری #مسعود_کاریان #کتاب_باز #کتاب #سکوت

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید