نمکدون - موضوع بحث :#حال_خوب#کتاب معرفی شده #اضطراب_موقعیت از #آلن_دوباتن ماجرای عشقی بین انسان و جهان که چه تاییدی رو از جهان دریافت میکنه و در این ماجرا هم شکست عشقی وجود داره.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #حال_خوب#فقر #سروش_صحت نمکدون - موضوع بحث :#حال_خوب#کتاب معرفی شده #اضطراب_موقعیت از #آلن_دوباتن ماجرای عشقی بین انسان و جهان که چه تاییدی رو از جهان دریافت میکنه و در این ماجرا هم شکست عشقی وجود داره.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #حال_خوب#فقر #سروش_صحت نمکدون - موضوع بحث :#حال_خوب#کتاب معرفی شده #اضطراب_موقعیت از #آلن_دوباتن ماجرای عشقی بین انسان و جهان که چه تاییدی رو از جهان دریافت میکنه و در این ماجرا هم شکست عشقی وجود داره.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #حال_خوب#فقر #سروش_صحت
موضوع بحث :#حال_خوب
#کتاب
معرفی شده #اضطراب_موقعیت از #آلن_دوباتن
ماجرای عشقی بین انسان و جهان که چه تاییدی رو از جهان دریافت میکنه و در این ماجرا هم شکست عشقی وجود داره.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #حال_خوب#فقر #سروش_صحت
  • giioomeh
    . تنهایی وقتی آدمو میسوزونه که با همه‌ی اینا بازم دوسش‌داری و دلتنگشی . هنوز دوسش داری و دلتنگشی؟ . گفتی بی‌ تو میرم 🖤 نگو نگفتی 😞 @arsha.original
  • giioomeh
    . توی روزایی که شهر بوی مرگ میده برو به کسی که دوستش داری بگو دوستت دارم.... . موزیک از @hadiahmadi_orginal . . . . . . . . . . . EDIT: @zriyy.edit

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید