نمکدون - 📝 دنیای مدرن ناتوان از درک درده...⁣ما در التیام سوگ به اصلاح یا توصیه نیاز نداریم، به همدلی نیاز داریم.⁣⁣بعضی رنج ها رو‌نمیشه حل کرد، باید به دوش‌کشید، باید تحمل کرد و سوگ یکی از این رنجهاست...⁣مجتبی شکوری⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣🖊 برای رسیدن به زیست مسالمت آمیز با اندوه، باید ابتداعا اندوه رو به رسمیت بشناسیم... راز درمان سوگ در به رسمیت شناختن اون رنجه.⁣⁣⁣⁣⁣⁣💠در کامنت ها بگید:⁣⁣⁣- آرامبخش ترین پیامی که از سوی همراهانتون بهنگام سوگ گرفتید چی بوده؟⁣⁣⁣- بنظرتون در مقابله با غم های بزرگ زندگی چه باید کرد؟⁣⁣⁣⁣⁣⁣📖 بيشتر آنچه در اين پست، توسط آقاي دكتر مجتبي شكوري، مورد صحبت قرار ميگيره، برگرفته از كتاب: عیبی ندارد اگر حالت خوش‌نیست، به قلم رابرت مگان دیواین و با ترجمه سیده شارا ضرغامی و آرزو مومیوند.#مجتبی_شکوری #درد #کتاب_باز #سوگ#اندوه #کتاب #سروش_صحت نمکدون - 📝 دنیای مدرن ناتوان از درک درده...⁣ما در التیام سوگ به اصلاح یا توصیه نیاز نداریم، به همدلی نیاز داریم.⁣⁣بعضی رنج ها رو‌نمیشه حل کرد، باید به دوش‌کشید، باید تحمل کرد و سوگ یکی از این رنجهاست...⁣مجتبی شکوری⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣🖊 برای رسیدن به زیست مسالمت آمیز با اندوه، باید ابتداعا اندوه رو به رسمیت بشناسیم... راز درمان سوگ در به رسمیت شناختن اون رنجه.⁣⁣⁣⁣⁣⁣💠در کامنت ها بگید:⁣⁣⁣- آرامبخش ترین پیامی که از سوی همراهانتون بهنگام سوگ گرفتید چی بوده؟⁣⁣⁣- بنظرتون در مقابله با غم های بزرگ زندگی چه باید کرد؟⁣⁣⁣⁣⁣⁣📖 بيشتر آنچه در اين پست، توسط آقاي دكتر مجتبي شكوري، مورد صحبت قرار ميگيره، برگرفته از كتاب: عیبی ندارد اگر حالت خوش‌نیست، به قلم رابرت مگان دیواین و با ترجمه سیده شارا ضرغامی و آرزو مومیوند.#مجتبی_شکوری #درد #کتاب_باز #سوگ#اندوه #کتاب #سروش_صحت نمکدون - 📝 دنیای مدرن ناتوان از درک درده...⁣ما در التیام سوگ به اصلاح یا توصیه نیاز نداریم، به همدلی نیاز داریم.⁣⁣بعضی رنج ها رو‌نمیشه حل کرد، باید به دوش‌کشید، باید تحمل کرد و سوگ یکی از این رنجهاست...⁣مجتبی شکوری⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣🖊 برای رسیدن به زیست مسالمت آمیز با اندوه، باید ابتداعا اندوه رو به رسمیت بشناسیم... راز درمان سوگ در به رسمیت شناختن اون رنجه.⁣⁣⁣⁣⁣⁣💠در کامنت ها بگید:⁣⁣⁣- آرامبخش ترین پیامی که از سوی همراهانتون بهنگام سوگ گرفتید چی بوده؟⁣⁣⁣- بنظرتون در مقابله با غم های بزرگ زندگی چه باید کرد؟⁣⁣⁣⁣⁣⁣📖 بيشتر آنچه در اين پست، توسط آقاي دكتر مجتبي شكوري، مورد صحبت قرار ميگيره، برگرفته از كتاب: عیبی ندارد اگر حالت خوش‌نیست، به قلم رابرت مگان دیواین و با ترجمه سیده شارا ضرغامی و آرزو مومیوند.#مجتبی_شکوری #درد #کتاب_باز #سوگ#اندوه #کتاب #سروش_صحت
📝 دنیای مدرن ناتوان از درک درده...⁣
ما در التیام سوگ به اصلاح یا توصیه نیاز نداریم، به همدلی نیاز داریم.⁣

بعضی رنج ها رو‌نمیشه حل کرد، باید به دوش‌کشید، باید تحمل کرد و سوگ یکی از این رنجهاست...⁣
مجتبی شکوری⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🖊 برای رسیدن به زیست مسالمت آمیز با اندوه، باید ابتداعا اندوه رو به رسمیت بشناسیم... راز درمان سوگ در به رسمیت شناختن اون رنجه.⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣
💠در کامنت ها بگید:⁣⁣⁣
- آرامبخش ترین پیامی که از سوی همراهانتون بهنگام سوگ گرفتید چی بوده؟⁣⁣⁣
- بنظرتون در مقابله با غم های بزرگ زندگی چه باید کرد؟⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣
📖 بيشتر آنچه در اين پست، توسط آقاي دكتر مجتبي شكوري، مورد صحبت قرار ميگيره، برگرفته از كتاب: عیبی ندارد اگر حالت خوش‌نیست، به قلم رابرت مگان دیواین و با ترجمه سیده شارا ضرغامی و آرزو مومیوند.
#مجتبی_شکوری #درد #کتاب_باز #سوگ#اندوه #کتاب #سروش_صحت

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید