نمکدون - ادامه بده. درد و رنج تموم میشه.شما هم #لحظات_دارچینی داشتین ؟!برام بنویسین 🙏🏻😊...#امید#موفقیت#پیروزی#مینیمال#مینیمالهایی_برای_زندگی #انگیزشی #مجتبی_شکوری #سروش_صحت#کتابخوان#لحظه_دارچین #سروش_صحت #کتاب_باز نمکدون - ادامه بده. درد و رنج تموم میشه.شما هم #لحظات_دارچینی داشتین ؟!برام بنویسین 🙏🏻😊...#امید#موفقیت#پیروزی#مینیمال#مینیمالهایی_برای_زندگی #انگیزشی #مجتبی_شکوری #سروش_صحت#کتابخوان#لحظه_دارچین #سروش_صحت #کتاب_باز نمکدون - ادامه بده. درد و رنج تموم میشه.شما هم #لحظات_دارچینی داشتین ؟!برام بنویسین 🙏🏻😊...#امید#موفقیت#پیروزی#مینیمال#مینیمالهایی_برای_زندگی #انگیزشی #مجتبی_شکوری #سروش_صحت#کتابخوان#لحظه_دارچین #سروش_صحت #کتاب_باز

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید