نمکدون - ⁣📝 "اگر عقل شبیه راه رفتنه، ایمان شبیه رقصیدن یعنی 'ایمان' گونه ای دیگر ازحرکت فکری و ذهنیه...⁣⁣دکتر مجتبی شکوری⁣⁣⁣⁣📚 در تذکرة الاولیا آمده که عارفی به آسمان نگاه می کرد و با شگفتی می گفت:⁣⁣خدایا اگر بام زندانت چنین زیباست پس بام بوستانت چه خواهد بود؟⁣⁣⁣⁣⁣⁣🖊 اسکار وایلد شاعر و نویسنده ایرلندی میگه:⁣⁣همه ی ما در ته چاهیم اما شماری از ما به ستارگان خیره شده ایم...⁣⁣⁣⁣⁣💠در کامنت ها بگید:⁣⁣- زیباترین چیزی که با چشمهاتون در جهان دیدید چه بوده؟⁣⁣- معنای زندگی برای شما چیه؟⁣⁣⁣⁣⁣📖 بيشتر آنچه در اين پست، توسط آقاي دكتر مجتبي شكوري، مورد صحبت قرار ميگيره، برگرفته از كتاب: درس هاي كي يركگور براي زندگي، به قلم رابرت فرگوسن و با ترجمه صالح نجفي از انتشارات هنوز هست.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #مسعود_کارمان #غربت نمکدون - ⁣📝 "اگر عقل شبیه راه رفتنه، ایمان شبیه رقصیدن یعنی 'ایمان' گونه ای دیگر ازحرکت فکری و ذهنیه...⁣⁣دکتر مجتبی شکوری⁣⁣⁣⁣📚 در تذکرة الاولیا آمده که عارفی به آسمان نگاه می کرد و با شگفتی می گفت:⁣⁣خدایا اگر بام زندانت چنین زیباست پس بام بوستانت چه خواهد بود؟⁣⁣⁣⁣⁣⁣🖊 اسکار وایلد شاعر و نویسنده ایرلندی میگه:⁣⁣همه ی ما در ته چاهیم اما شماری از ما به ستارگان خیره شده ایم...⁣⁣⁣⁣⁣💠در کامنت ها بگید:⁣⁣- زیباترین چیزی که با چشمهاتون در جهان دیدید چه بوده؟⁣⁣- معنای زندگی برای شما چیه؟⁣⁣⁣⁣⁣📖 بيشتر آنچه در اين پست، توسط آقاي دكتر مجتبي شكوري، مورد صحبت قرار ميگيره، برگرفته از كتاب: درس هاي كي يركگور براي زندگي، به قلم رابرت فرگوسن و با ترجمه صالح نجفي از انتشارات هنوز هست.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #مسعود_کارمان #غربت نمکدون - ⁣📝 "اگر عقل شبیه راه رفتنه، ایمان شبیه رقصیدن یعنی 'ایمان' گونه ای دیگر ازحرکت فکری و ذهنیه...⁣⁣دکتر مجتبی شکوری⁣⁣⁣⁣📚 در تذکرة الاولیا آمده که عارفی به آسمان نگاه می کرد و با شگفتی می گفت:⁣⁣خدایا اگر بام زندانت چنین زیباست پس بام بوستانت چه خواهد بود؟⁣⁣⁣⁣⁣⁣🖊 اسکار وایلد شاعر و نویسنده ایرلندی میگه:⁣⁣همه ی ما در ته چاهیم اما شماری از ما به ستارگان خیره شده ایم...⁣⁣⁣⁣⁣💠در کامنت ها بگید:⁣⁣- زیباترین چیزی که با چشمهاتون در جهان دیدید چه بوده؟⁣⁣- معنای زندگی برای شما چیه؟⁣⁣⁣⁣⁣📖 بيشتر آنچه در اين پست، توسط آقاي دكتر مجتبي شكوري، مورد صحبت قرار ميگيره، برگرفته از كتاب: درس هاي كي يركگور براي زندگي، به قلم رابرت فرگوسن و با ترجمه صالح نجفي از انتشارات هنوز هست.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #مسعود_کارمان #غربت
⁣📝 "اگر عقل شبیه راه رفتنه، ایمان شبیه رقصیدن یعنی 'ایمان' گونه ای دیگر ازحرکت فکری و ذهنیه...⁣⁣
دکتر مجتبی شکوری⁣⁣
⁣⁣
📚 در تذکرة الاولیا آمده که عارفی به آسمان نگاه می کرد و با شگفتی می گفت:⁣⁣
خدایا اگر بام زندانت چنین زیباست پس بام بوستانت چه خواهد بود؟⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
🖊 اسکار وایلد شاعر و نویسنده ایرلندی میگه:⁣⁣
همه ی ما در ته چاهیم اما شماری از ما به ستارگان خیره شده ایم...⁣⁣
⁣⁣

💠در کامنت ها بگید:⁣⁣
- زیباترین چیزی که با چشمهاتون در جهان دیدید چه بوده؟⁣⁣
- معنای زندگی برای شما چیه؟⁣⁣
⁣⁣

📖 بيشتر آنچه در اين پست، توسط آقاي دكتر مجتبي شكوري، مورد صحبت قرار ميگيره، برگرفته از كتاب: درس هاي كي يركگور براي زندگي، به قلم رابرت فرگوسن و با ترجمه صالح نجفي از انتشارات هنوز هست.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #مسعود_کارمان #غربت

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید