نمکدون - #️⃣ #mojtaba_shakoori⁣اشک، زبانی است برای ابراز احساسات اما در افسردگی انگار هیچ زبانی برای ابراز احساسات نداریم، گویی اشک ها قبل از جاری شدن می سوزند، بخار می شوند، در چشم تبخیر می شوند و فرو نمی ریزند...⁣⁣مجتبی شکوری⁣⁣🔴‌اکثر آنچه در این پست بیان میشه از کتاب دلایلی برای زنده ماندن اثر مت هیگ هست#مجتبی_شکوری#مسعود_کارمان#افسردگی #کتاب#کتاب_باز#سروش_صحت نمکدون - #️⃣ #mojtaba_shakoori⁣اشک، زبانی است برای ابراز احساسات اما در افسردگی انگار هیچ زبانی برای ابراز احساسات نداریم، گویی اشک ها قبل از جاری شدن می سوزند، بخار می شوند، در چشم تبخیر می شوند و فرو نمی ریزند...⁣⁣مجتبی شکوری⁣⁣🔴‌اکثر آنچه در این پست بیان میشه از کتاب دلایلی برای زنده ماندن اثر مت هیگ هست#مجتبی_شکوری#مسعود_کارمان#افسردگی #کتاب#کتاب_باز#سروش_صحت نمکدون - #️⃣ #mojtaba_shakoori⁣اشک، زبانی است برای ابراز احساسات اما در افسردگی انگار هیچ زبانی برای ابراز احساسات نداریم، گویی اشک ها قبل از جاری شدن می سوزند، بخار می شوند، در چشم تبخیر می شوند و فرو نمی ریزند...⁣⁣مجتبی شکوری⁣⁣🔴‌اکثر آنچه در این پست بیان میشه از کتاب دلایلی برای زنده ماندن اثر مت هیگ هست#مجتبی_شکوری#مسعود_کارمان#افسردگی #کتاب#کتاب_باز#سروش_صحت
#️⃣ #mojtaba_shakoori

اشک،
زبانی است برای ابراز احساسات اما در افسردگی انگار هیچ زبانی برای ابراز احساسات نداریم، گویی اشک ها قبل از جاری شدن می سوزند، بخار می شوند، در چشم تبخیر می شوند و فرو نمی ریزند...⁣

مجتبی شکوری⁣

🔴‌اکثر آنچه در این پست بیان میشه از کتاب دلایلی برای زنده ماندن اثر مت هیگ هست
#مجتبی_شکوری
#مسعود_کارمان
#افسردگی

#کتاب
#کتاب_باز
#سروش_صحت

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید