نمکدون - _📝برنامه ریزی: کمک به معماری زندگی و کمک به دیگراناصل اساسی برنامه ریزی:"تحت هر شرایطی و به هر قیمتی به برنامه ای که مینویسید عمل کنید."تعهد به عمل به برنامه روزانهوسواس کمالگرایی باعث تعطیلی انجام برنامه مون میشه میگم الان کاری که انجام میدم بازه نداره در ابتدای هر کاری گور بابای کیفیت(فقط کمیت مهمه در ابتدای کار، کم کم کیفیت پیدا میشه).⁉️مشکل ما روش برنامه ریزی نیست مشکل ما عمل کردن به اون کاغذ هست.تصمیم مثل ماهی میمونه گرفتنش راحت هست نگه داشتنش سخته.کشو باشگاه ها پر از کارت های عضویت هست کسانی که ثبت نام کردن و پایبند نبودن.❗نکته در برنامه ریزی:خلاصه کتاب قورباغه ات رو قورت بده در دو اصل مهم:اول:اگر قورباغه زشتی دارید که باید بخورید به تعویق انداختن آن مشکلی رو حل نمیکنه.دوم:اگر دوتا قورباغه داری که باید بخوری اونی رو بخور که زشت تره.(اول کار سخت تر رو انجام بده)⏳رابطه مون با زمان باید مقدس(وسواس گونه)باشه:مواظب دقیقه هات باش ساعت ها مواظب خودشون هستن. نمکدون - _📝برنامه ریزی: کمک به معماری زندگی و کمک به دیگراناصل اساسی برنامه ریزی:"تحت هر شرایطی و به هر قیمتی به برنامه ای که مینویسید عمل کنید."تعهد به عمل به برنامه روزانهوسواس کمالگرایی باعث تعطیلی انجام برنامه مون میشه میگم الان کاری که انجام میدم بازه نداره در ابتدای هر کاری گور بابای کیفیت(فقط کمیت مهمه در ابتدای کار، کم کم کیفیت پیدا میشه).⁉️مشکل ما روش برنامه ریزی نیست مشکل ما عمل کردن به اون کاغذ هست.تصمیم مثل ماهی میمونه گرفتنش راحت هست نگه داشتنش سخته.کشو باشگاه ها پر از کارت های عضویت هست کسانی که ثبت نام کردن و پایبند نبودن.❗نکته در برنامه ریزی:خلاصه کتاب قورباغه ات رو قورت بده در دو اصل مهم:اول:اگر قورباغه زشتی دارید که باید بخورید به تعویق انداختن آن مشکلی رو حل نمیکنه.دوم:اگر دوتا قورباغه داری که باید بخوری اونی رو بخور که زشت تره.(اول کار سخت تر رو انجام بده)⏳رابطه مون با زمان باید مقدس(وسواس گونه)باشه:مواظب دقیقه هات باش ساعت ها مواظب خودشون هستن. نمکدون - _📝برنامه ریزی: کمک به معماری زندگی و کمک به دیگراناصل اساسی برنامه ریزی:"تحت هر شرایطی و به هر قیمتی به برنامه ای که مینویسید عمل کنید."تعهد به عمل به برنامه روزانهوسواس کمالگرایی باعث تعطیلی انجام برنامه مون میشه میگم الان کاری که انجام میدم بازه نداره در ابتدای هر کاری گور بابای کیفیت(فقط کمیت مهمه در ابتدای کار، کم کم کیفیت پیدا میشه).⁉️مشکل ما روش برنامه ریزی نیست مشکل ما عمل کردن به اون کاغذ هست.تصمیم مثل ماهی میمونه گرفتنش راحت هست نگه داشتنش سخته.کشو باشگاه ها پر از کارت های عضویت هست کسانی که ثبت نام کردن و پایبند نبودن.❗نکته در برنامه ریزی:خلاصه کتاب قورباغه ات رو قورت بده در دو اصل مهم:اول:اگر قورباغه زشتی دارید که باید بخورید به تعویق انداختن آن مشکلی رو حل نمیکنه.دوم:اگر دوتا قورباغه داری که باید بخوری اونی رو بخور که زشت تره.(اول کار سخت تر رو انجام بده)⏳رابطه مون با زمان باید مقدس(وسواس گونه)باشه:مواظب دقیقه هات باش ساعت ها مواظب خودشون هستن.
_
📝برنامه ریزی: کمک به معماری زندگی و کمک به دیگران
اصل اساسی برنامه ریزی:"تحت هر شرایطی و به هر قیمتی به برنامه ای که مینویسید عمل کنید."
تعهد به عمل به برنامه روزانه
وسواس کمالگرایی باعث تعطیلی انجام برنامه مون میشه میگم الان کاری که انجام میدم بازه نداره در ابتدای هر کاری گور بابای کیفیت(فقط کمیت مهمه در ابتدای کار، کم کم کیفیت پیدا میشه).
⁉️مشکل ما روش برنامه ریزی نیست مشکل ما عمل کردن به اون کاغذ هست.تصمیم مثل ماهی میمونه گرفتنش راحت هست نگه داشتنش سخته.کشو باشگاه ها پر از کارت های عضویت هست کسانی که ثبت نام کردن و پایبند نبودن.
❗نکته در برنامه ریزی:خلاصه کتاب قورباغه ات رو قورت بده در دو اصل مهم:
اول:اگر قورباغه زشتی دارید که باید بخورید به تعویق انداختن آن مشکلی رو حل نمیکنه.
دوم:اگر دوتا قورباغه داری که باید بخوری اونی رو بخور که زشت تره.(اول کار سخت تر رو انجام بده)
⏳رابطه مون با زمان باید مقدس(وسواس گونه)باشه:مواظب دقیقه هات باش ساعت ها مواظب خودشون هستن.
 • mojtabashakoori_fan
  .
  📌داستان زندگیت چیه؟
  .
  🧠ما در ۱۲ سال دوران تحصیلی بچه ها (به خاطر کنکور) تمام تلاشمون رو می کنیم که
  نیمکره راست آنها را بُکُشیم.
  ☝ویژگی نمیکره چپ اینه که👈 منطقی تره و خطی فکر میکنه.
  ✌ویژگی های نیمکره راست اینه که👈 شهودی تره، کل رو می بینه و به هنر نزدیکتره.
  🖥 کامپیوترها کاری که در نیمکره چپ ما انجام میشه رو بهتر از ما انجام می‌دهند و با سمت راست مغز ما کارهایی میتوان انجام داد که کامپیوتر ها نمی توانند انجام بدهند.
  .
  💪حس هایی برای تقویت نیمکره راست:
  1️⃣تفکر طراحی👈 سودمندی عملی بعلاوه اهمیت معنایی.
  2️⃣داستان👈 فرهنگ انسانی مجموعه ای از قصه ها و داستان هاست (مفصل بندی فرهنگ انسانی توسط داستانها).
  3️⃣همنوایی👈 کنار هم قرار دادن چیزهایی که در نگاه اول بب ربط به نظر می‌رسند.
  4️⃣همدلی👈 درک احساسات دیگران و ایجاد ارتباط عمیق.
  5️⃣بازی
  6️⃣معنا.
  .
  #مجتبی_شکوری #سخنرانی #دانشگاه_رازی #نیمکره_راست #نیمکره_چپ #مغز #داستان #قصه #بازی #همدلی #همنوایی #مغز
 • mojtabashakoori_fan
  .
  📌احیای رابطه عاطفی
  راه حل دوام و زنده ماندن در این جهان پر رنج👈 امید واقع بینانه و همچنین تکنیک ACT هست.
  .
  1️⃣امید واقع بینانه حاصل استدلال و تلاش است نه حاصل خوش بینی موهوم.
  امید واقع بینانه = پذیرندگی عمل
  یعنی گشودگی نسبت به آنچه رخ داده به علاوه عمل(تلاش کردن در وجوهی که ما فاعلیت داریم)
  .
  2️⃣درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش👇
  (Acceptance and CommitmenTherapy)
  یکی از تکنیک های درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش کشیدن دو ستون و تفکیک بین رنج هایی که می توانیم بجنگیم و درستش کنیم با رنج هایی که نمیتوانیم حلش کنیم هست.
  .
  #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #رنج #فصل_چهارم_قسمت_سوم
 • mojtabashakoori_fan
  .
  📌مصیبت های شاغل بودن
  .
  🔧تغییر شیوه های تولید باعث ایجاد رفاه وفراوانی شده، اما رنج هایی رو هم با خودش آورده.
  .
  🤯رنج های جدید مشاغل:👇👇👇
  1️⃣ مرگ تنوع ⬅️با تخصصی شدن امور ما شاهد مرگ تنوع هستیم.
  2️⃣ مرگ خلاقیت⬅️ با استاندارد شدن کارها اجازه خلاقیت از آدم ها گرفته شده یعنی بهترین روش تولید و انجام یک کار توسط متخصصین اون امر ایجاد شده و آدم ها اجازه ندارن از این چهار چوب تخطی کنن.
  3️⃣ مرگ معنا با تجاری‌سازی ⬅️ در قدیم کارآدما معنایی داشت آدما میدونستن کدوم چرخ دنده از این سیستم پیچیده جهانند و چی رو دارن به دنیا اضافه می‌کنن و یک نقش و معنایی داشتند ولی امروزه آدما حتی نمیدونن برای چی دارن کار می‌کنن.
  4️⃣ مرگ ارتباط ⬅️ اینقدر رقابت در محیط کار و در جهان پیچیده شده و دردناک شده و انقدر آدما دارن همدیگه رو زیر پا میذارن که یک عنصر مهم انسانی به نام ارتباط هم مُرده.
  .
  🌝 تنوع،خلاقیت،معنا و ارتباط سرچشمه های خوشنودی بشر هستند که با مرگ اینها چطور میشه انتظار داشت که آدم‌ها شاد باشن؟!!!
  .
  📚کتاب معرفی شده در این قسمت👈 کتاب "مصیبت های شاغل بودن" از آلن دوباتن ترجمه محمد کریمی.
  .
  #مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #تولید #سرمایه_داری #رنج #شاغل #شاغلی #شغل #فصل_چهارم_قسمت_دوم
 • mojtabashakoori_fan
  .
  📌قانون جذب واقعیت نداره
  .
  ➕مرشدان روانشناسی مثبت اندیشی میگن باید نیمه پُر لیوان رو دید در حالیکه برای بعضی از آدمها در این شرایط اصلاً لیوانی روی میز نیست که نیمه پُرِش رو ببینن !!!
  .
  این دیدگاه مثبت اندیشی میگه اگه یک انسان با نگاه خوشبینانه با دنیا طرف شه اتفاقات خوب براش می افته،درحالی که ریشه در واقعیت ندارد.
  .
  باید بپذیریم انکار رنج کمکی به حل رنج نمی کنه همین نگاه خوش بینانه مضاعف با اولین پایه های علم روانشناسی در تضاد هست من حتی اگه در خودآگاه خوب و مثبت ببینم و رنج ها رو نبینم اما در ناخودآگاه رنج هام حضور دارن وقتی میگن به رنج هات فکر نکن ولی من همزمان دارم بهش فکر می‌کنم.
  .
  ❌اگه امید ،امید باطل باشد یعنی امیدی که مبتنی بر خوش‌بینی صرف بدون شواهد و بدون تعقل هست قطعا باعث رنج میشه.
  ✅و اگه امید ،امید واقع بینانه باشه ریشه در واقعیت این سیاره رنج داره و باعث میشه بتونین چاره ای برای رنج ها پیدا کنین.
  .
  #مجتبی_شکوری #روانشناسی #روانشناسی_مثبت_اندیشی #روانشناسی_مثبت #سروش_صحت #کتاب #کتاب_باز #فصل_چهارم_قسمت_اول #رنج #واقع_بینی
 • mojtabashakoori_fan
  .
  📌بشر، یک حیوان اجتماعی
  .
  📵اثرات منفی شبکه های اجتماعی 👇👇👇
  .
  1️⃣ "مرگ انزوا و خلوت"⬅️در طی تحقیقی آدمهایی که در شبکه های اجتماعی عضو هستن به طور میانگین هر ۲۴ دقیقه یک بار به صفحه گوشی نگاه می‌کنن و شبکه‌های اجتماعی و ایمیلشون رو چک می کنن توجه آدم ها به قطعات ۲۴ دقیقه ای محدود شده و این باعث میشه نتونیم بیشتر از ۲ الی ۳ ساعت به طور عمیق به مسئله ای فکر کنیم در حالی که این خلوت در طول تاریخ ،بزرگترین دستاوردهای بشر را داشته هست ما این محدودیت رو حس نمی کنیم و بهش عادت کردیم و به شکل اعتیاد گونه به "دریافت اطلاعات" معتاد شده ایم. (ما جامعه همیشه متصل ایم).
  .
  2️⃣ "کمال گرایی"⬅️ استانداردهای سختگیرانه که شبکه های اجتماعی ارائه میده باعث میشه حس کنیم زیبا نیستیم.
  .
  3️⃣ "مرگ ارتباط"⬅️ پیچیده ترین کار مغز "تولید ارتباط" هست تمام ارتباط انسانی رو به لایک کردن و چت کردن تنزل دادیم.
  ♥️"لایک کردن" در شبکه های اجتماعي به گونه ای از "تایید اجتماعی" تبدیل شده ما پستی میذاریم و طی اعتیادی دائماً چک میکنیم که چقدر لایک خورده به تعبیر دیگه چقدر تایید شدیم.
  ✔نمیشه در شبکه های اجتماعی حضور نداشت ولی باید استفاده انتقادی کرد یعنی زیان هاش رو به حداقل برسونیم و فایده هاش رو بیش تر کنیم
  و حضورمون در شبکه‌های اجتماعی را ضابطه‌مند کنیم.
  .
  #مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #شبکه_های_اجتماعی #فضای_مجازی #لایک #ارتباط #کمالگرایی
 • mojtabashakoori_fan
  .
  📌خودفریبی
  .
  🍃"خودفریبی" یا همان "انحراف توجه" ⬅️ یعنی زمانیکه مصیبت و رنجی به ما وارد میشه مغز با یکسری مکانیسم های پیچیده میخواد ما رنج نبینیم یا یه جور شیرین ببینیمش و خودمون رو فریب میدیم که زنده بمونیم و روان مون فرو نریزه.
  ما برای محافظت از خودمون به خودفریبی دست میزنیم این کلمه انگار بار منفی داره ولی خیلی وقتا به بقاء ما کمک میکنه.
  .
  🍃اَشکال خودفریبی 👇
  .
  🌴واپس زنی ⬅️ زمانیکه اتفاقی برامون میفته و ما فراموشش میکنیم و فراموش میکنیم که فراموشش کردیم یعنی مغز در طول زمان کاری میکنه انگار اون اتفاق رخ نداده.
  🌴واژگونی ⬅️ خاطره ای رخ داده حذفش نمیکنیم ولی یک جور دیگه میبینمیمش.
  🌴فرافکنی ⬅️ اون رنج رو به دیگری نسبت میدیم نام دیگرش "مزیت بیماریست" یعنی من مریضم و اون تقصیر بر گردن من هست ولی چاره ای ندارم.
  🌴جداسازی ⬅️ حادثه ای رخ داده ولی احساسات مارو برانگیخته نکرده و ما خودمون رو از حادثه جدا میکنیم.
  🌴معقول نمایی ⬅️ با دلیل منطقی حادثه رو توجیه میکنیم تا آرامش تجربه کنیم.
  🌴والایش ⬅️ یعنی جایگزینی رفتار بد با یک رفتار بهتر.
  .
  👊اولین راه پیدا کردن چاره برای رنج هامون بر عهده گرفتن مسئولیت زندگیست.
  کسی که بداند چه زمانی برای رنج هایی که چاره داره بجنگه و چه زمانی برای رنج هایی که چاره ای نداره اندوهگین بشه و بپذیره بر قله خرد ایستاده.
  .
  📚کتاب معرفی شده در این قسمت "کتاب زندگی در باتلاق فریب" از "دانیل گولمن" ترجمه "رامین بختیاری" از انتشارات نسل نواندیش.
  #مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #فریب #خود_فریبی #سروش_صحت #رنج #فصل_سوم_قسمت_چهاردهم
 • mojtabashakoori_fan
  .
  📌خطای اکثریت
  .
  📚کتاب مورد صحبت در این قسمت "هنر شفاف اندیشیدن"
  از رولف دوبلی
  و با ترجمه ی عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی و علی شهروز هست.
  👈در این کتاب ۹۸ خطای شناختی که در ذهن ما وجود داره رو بررسی میکنه یکی از این خطاها،
  "خطای اکثریت" هست بدین معنا که قدیم ما با فالوو کردن دیگران بقاء مون رو تضمین میکردیم و امروزه هم همرنگ نظر اکثریت میشیم تا احساس امنیت کنیم.
  .
  #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #هنر_شفاف_اندیشیدن #عادل_فردوسی_پور #خطای_شناختی #اکثریت
 • mojtabashakoori_fan
  .
  📌ساعت بحرانی بدن
  .
  📋علم اقتصاد رفتاری یعنی
  جایی که اقتصاد و روانشناسی به هم میپیوندن بدین معنا که خطاهای شناختی که ما در تصمیم گیری داریم رو بررسی میکنه ما بهش قائل نیستیم ولی این خطاها اهمیت زیادی دارن.
  .
  یکی از مهمترین
  شاخه های علم اقتصاد ⬅️اقتصاد رفتاری هست.
  ❓سوال اساسی در رفتار اقتصادی و در تصمیمات ما و در نگاهمون به دنیا اینه که ⬅️ چه خطاهایی از گذشته به صورت میراث به ما رسیده و روی رفتار ما اثر داره.
  .
  ⏳بدن ساعت بیولوژیک داره و مهمترین نکته در برنامه ریزی اینه که این ساعت بیولوژیک چه ویژگی هایی داره.
  .
  📚کتاب معرفی شده در این قسمت⬅️ کتاب "کی" از
  دنیل اچ.پینک
  .
  #مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #اقتصاد_رفتاری #فصل_سوم_قسمت_دوازدهم
 • mojtabashakoori_fan
  .
  📌پشت پرده ازدواج
  .
  👫آلن دوباتن تفاوت "نگاه کلاسیک به عشق" با
  "نگاه رومانتیک به عشق" رو بررسی کرده.👇
  صحبت ما در مورد "نگاه رمانتیک به عشق" هست که
  این نوع نگاه کاملا جدیده (در دو قرن جدید ایجاد شده)
  بدین معنا که ما به دنبال یافتن یک زوج ایده آل و عشق افلاطونی هستیم در حالی که این نوع نگاه ، به عشق ضربه میزنه و آرامش مون رو بهم میزنه چون اون دیگری شگفت انگیز اصلا وجود نداره.
  عشق به معنی دوستی و همدستی علیه دنیا و به معنی درک مشترک هست.
  .
  ❌ایرادات رمانتیسم :
  ♥️این نوع نگاه رمانتیک به عشق ، به اول رابطه بیشتر از میانه آن اهمیت میده.
  ♥️♥️امر کلی پر اهمیته ولی امر جزئی نه.
  ♥️♥️♥️به اصالت در برابر ادب ارجحیت میده اصالت یعنی خود واقعی ات رو آنگونه هست نشان دهی (ویژگی پرخاشگری و...) در حالی که این احترام هست که عشق تولید میکنه.
  .
  #مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #عشق #عشق_رومانتیک #عشق_کلاسیک #آلن_دوباتن
 • mojtabashakoori_fan
  .
  📌فرمول یک جادوگر
  .
  📚صحبت در مورد 👈"کتاب نقشه راه" از خانوم "کارول اس پیرسون" هست.
  🔍این کتاب بر اساس مفهوم "کهن الگوهاست".
  🏔تدوین سفری که اگه انسان طی کنه به اوج تعالیش میرسه.
  1️⃣ از کودک معصوم به یتیم 👈 جایی که درد و رنج رو حس میکنیم و به انتظارات واقع بینانه در مورد دنیا و دیگران میرسیم.
  .
  2️⃣ جستجوگر 👈 جایی که فرد حس میکنه پاسخ قبلی به سوالاش کافی نیست و به تنهایی میرسه.
  ❓شروع پرسشگری از دنیا (جای من کجاست؟ آرزوم چیه؟ رنج ام چیه؟) و سوالاش تا رسیدن به حقیقت ادامه داره.
  .
  3️⃣ جنگنجو 👈 حالا که در مرحله جستجوگر، جستجو کردیم و فهمیدیم چی میخواهیم حالا باید بجنگیم و به دستش بیاریم.
  👊هر چقدر ما مسیر جستجو رو بهتر طی کرده باشیم وقتی مبارزه میکنیم نیاز به خشونت کمتری برای به دست آوردن اهدافمون داریم.
  🙂 مزیت اینکه جستجوگر قبل از جنگجو هست اینه که :
  ☝دلایل مبارزه مون رو میفهمیم ینی اینکه ما دقیقا از زندگی چی میخواهیم.
  ✌و اینکه اصول و قواعد رزم و مبارزه رو بهمون یاد میده.
  💪ما در جستجو به اصولی میرسیم و در مرحله جنگجو این اصول رو محقق میکنیم.
  .
  4️⃣حامی 👈 بخشیدن چیزهایی که با رنج به دست آوردیم.
  .
  5️⃣ بالغ معصوم 👈 فرقش با کودک معصوم اینه کودک معصوم انتظار داره بهشت رو هدیه بگیره ولی بالغ معصوم بهشت رو میسازه.
  و تمامی رنج هایی که از ابتدای سفر تا به اینجا کشیده باعث میشه که بتونه پدیده ها رو نامگذاری کنه و بر اساس اون تعیین شون کنه.
  🥳مزیت اینکه اول جنگنجو هست بعد حامی اینه که ما با اختیار و از روی قدرت میبخشیم.
  .
  6️⃣جادوگر 👈 با اراده خود دچار هبوط انتخابی میشه و از بهشتی که خودش ساخته بیرون میاد و وارد دنیای رنجِ آدما میشه و دنیا رو برای دیگران جای بهتری میکنه.
  .
  #مجتبی_شکوری #نقشه_راه #کتاب #کتاب_باز #سروش_صحت # بالغ #شخصیت #روانشناسی_شخصیت #روان_شناسی
 • mojtabashakoori_fan
  .
  📌بدون طناب بِپَر ...!!!
  .
  شجاعت یک فرد ممکنه ناشی از آن چیزی که ازش حمایت میکنه نباشه و من هیچ آدم شجاعی ندیدم که بخشی از شجاعتش ناشی از پذیرش آسیب پذیریش نباشه خوبی مردن اینه که دیگه نمیمیریم.
  شجاعت همراه با آسیب پذیری و نواقص هست و گاهی ما در روابط عاطفی و شرایط مالی هیچکس حمایت مون نمیکنه و شجاعتی در دل این تاریکی رشد میکنه.
  .
  #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #شجاعت #فیلم #کتاب
 • mojtabashakoori_fan
  .
  📌قوی بودن ،
  ما رو میکُشه .. !!!
  .
  ✔من دو چیز از افسردگی یاد گرفتم ؛
  1️⃣اول اینکه دنیا با آدمهای افسرده خیلی بی رحم هست.
  2️⃣دوم اینکه دنیای ما فقط شادی رو به رسمیت میشناسه.
  .
  #مجتبی_شکوری #افسردگی #شادی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید