نمکدون - #گام_دوم_اولویت بندیمنظم کردن اولویت های اساسی زندگیدر سیرک برای رام کردن گربه سانان(شیر و ببر و...) توسط رام کننده از شلاق و چهار پایه استفاده میکنن.◀️شلاق :قراردادی بین رام کننده و گربه سان هست که اگه رام کننده ۲ ضربه شلاق بزنه گربه سان بشینه یا از حلقه بپره و..⏪چهارپایه:وقتی گربه سان داره از کنترل خارج میشه فرد رام کننده چهارپایه ها رو به سمت گربه سان میگیره و آرام تکان میدهد گربه سان هم سعی میکند به چهارتا پایه همزمان نگاه کند و چون نمیتواند سیستم عصبی اش فلج میشه و رام و آرام میشه.⏺ماهم در زندگی گاهی به ۱۰ پایه همزمان نگاه میکنیم و اولویت بندی های متعدد با همه استعدادهایی که داریم نمیذاره پیش بریم.🔆نتیجه: حذف کارهایی که برای رشد و پیشرفت ما تاثیری نداره و گذاشتن وقتشون و تمرکز روی کارهایی که برای رشدمون مفید هست.🔱#جادوی_تمرکز:تمرکز زمان به اون چیزی که در رشد ما موثر هست و به دست آوردن نتایج شگفت انگیز.بزرگ ترین و قوی ترین ابزار برش آب هست وقتی از نازلی به اندازه یک سوزن عبورش میدهند و کوه رو سوراخ میکنن.#برنامه_ریزی#مجتبی‌_شکوری #موفقیت نمکدون - #گام_دوم_اولویت بندیمنظم کردن اولویت های اساسی زندگیدر سیرک برای رام کردن گربه سانان(شیر و ببر و...) توسط رام کننده از شلاق و چهار پایه استفاده میکنن.◀️شلاق :قراردادی بین رام کننده و گربه سان هست که اگه رام کننده ۲ ضربه شلاق بزنه گربه سان بشینه یا از حلقه بپره و..⏪چهارپایه:وقتی گربه سان داره از کنترل خارج میشه فرد رام کننده چهارپایه ها رو به سمت گربه سان میگیره و آرام تکان میدهد گربه سان هم سعی میکند به چهارتا پایه همزمان نگاه کند و چون نمیتواند سیستم عصبی اش فلج میشه و رام و آرام میشه.⏺ماهم در زندگی گاهی به ۱۰ پایه همزمان نگاه میکنیم و اولویت بندی های متعدد با همه استعدادهایی که داریم نمیذاره پیش بریم.🔆نتیجه: حذف کارهایی که برای رشد و پیشرفت ما تاثیری نداره و گذاشتن وقتشون و تمرکز روی کارهایی که برای رشدمون مفید هست.🔱#جادوی_تمرکز:تمرکز زمان به اون چیزی که در رشد ما موثر هست و به دست آوردن نتایج شگفت انگیز.بزرگ ترین و قوی ترین ابزار برش آب هست وقتی از نازلی به اندازه یک سوزن عبورش میدهند و کوه رو سوراخ میکنن.#برنامه_ریزی#مجتبی‌_شکوری #موفقیت نمکدون - #گام_دوم_اولویت بندیمنظم کردن اولویت های اساسی زندگیدر سیرک برای رام کردن گربه سانان(شیر و ببر و...) توسط رام کننده از شلاق و چهار پایه استفاده میکنن.◀️شلاق :قراردادی بین رام کننده و گربه سان هست که اگه رام کننده ۲ ضربه شلاق بزنه گربه سان بشینه یا از حلقه بپره و..⏪چهارپایه:وقتی گربه سان داره از کنترل خارج میشه فرد رام کننده چهارپایه ها رو به سمت گربه سان میگیره و آرام تکان میدهد گربه سان هم سعی میکند به چهارتا پایه همزمان نگاه کند و چون نمیتواند سیستم عصبی اش فلج میشه و رام و آرام میشه.⏺ماهم در زندگی گاهی به ۱۰ پایه همزمان نگاه میکنیم و اولویت بندی های متعدد با همه استعدادهایی که داریم نمیذاره پیش بریم.🔆نتیجه: حذف کارهایی که برای رشد و پیشرفت ما تاثیری نداره و گذاشتن وقتشون و تمرکز روی کارهایی که برای رشدمون مفید هست.🔱#جادوی_تمرکز:تمرکز زمان به اون چیزی که در رشد ما موثر هست و به دست آوردن نتایج شگفت انگیز.بزرگ ترین و قوی ترین ابزار برش آب هست وقتی از نازلی به اندازه یک سوزن عبورش میدهند و کوه رو سوراخ میکنن.#برنامه_ریزی#مجتبی‌_شکوری #موفقیت
#گام_دوم_اولویت بندی
منظم کردن اولویت های اساسی زندگی
در سیرک برای رام کردن گربه سانان(شیر و ببر و...) توسط رام کننده از شلاق و چهار پایه استفاده میکنن.
◀️شلاق :قراردادی بین رام کننده و گربه سان هست که اگه رام کننده ۲ ضربه شلاق بزنه گربه سان بشینه یا از حلقه بپره و..
⏪چهارپایه:وقتی گربه سان داره از کنترل خارج میشه فرد رام کننده چهارپایه ها رو به سمت گربه سان میگیره و آرام تکان میدهد گربه سان هم سعی میکند به چهارتا پایه همزمان نگاه کند و چون نمیتواند سیستم عصبی اش فلج میشه و رام و آرام میشه.
⏺ماهم در زندگی گاهی به ۱۰ پایه همزمان نگاه میکنیم و اولویت بندی های متعدد با همه استعدادهایی که داریم نمیذاره پیش بریم.
🔆نتیجه: حذف کارهایی که برای رشد و پیشرفت ما تاثیری نداره و گذاشتن وقتشون و تمرکز روی کارهایی که برای رشدمون مفید هست.
🔱#جادوی_تمرکز:تمرکز زمان به اون چیزی که در رشد ما موثر هست و به دست آوردن نتایج شگفت انگیز.
بزرگ ترین و قوی ترین ابزار برش آب هست وقتی از نازلی به اندازه یک سوزن عبورش میدهند و کوه رو سوراخ میکنن.
#برنامه_ریزی
#مجتبی‌_شکوری

#موفقیت

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید