نمکدون - #1️⃣گام_اول_نگرشما بر اساس نگرشی که نسبت به خودمون داریم زندانی درست میکنیم به نام "زندان خودپنداری" که همان تصور ما از خودمون هست (چقدر باهوشم،چقدر شایسته موفقیتم و..) اولین زندانی که باید ازش خارج شیم همین زندان خودپنداری هست.⛔چه اتفاقاتی باعث میشه ما نسبت به خودمون تصور مثبتی نداشته باشیم1.مدرسه:چون در مدرسه فقط دو هوش حفظی و ریاضی ملاک موفقیت فرد هست هر چند که ممکنه استعداد فرد در غیر این دو مورد باشه.2.خانواده:روش تربیتی در کودکی و اثر آن در بزرگسالی3.جامعه:شیوع پارتی بازی در استخدام و عدم توجه به شایستگی_مردم چشم انداز و آینده ای برای خود تصور نمیکنن.عدم جسارت در رویا پردازی⚠️در نتیجه:اگر فکر میکنید میبرید یا میبازید در هر صورت درست فکر میکنید.#مجتبی‌_شکوری #موفقیت@mojtaba_shakoori نمکدون - #1️⃣گام_اول_نگرشما بر اساس نگرشی که نسبت به خودمون داریم زندانی درست میکنیم به نام "زندان خودپنداری" که همان تصور ما از خودمون هست (چقدر باهوشم،چقدر شایسته موفقیتم و..) اولین زندانی که باید ازش خارج شیم همین زندان خودپنداری هست.⛔چه اتفاقاتی باعث میشه ما نسبت به خودمون تصور مثبتی نداشته باشیم1.مدرسه:چون در مدرسه فقط دو هوش حفظی و ریاضی ملاک موفقیت فرد هست هر چند که ممکنه استعداد فرد در غیر این دو مورد باشه.2.خانواده:روش تربیتی در کودکی و اثر آن در بزرگسالی3.جامعه:شیوع پارتی بازی در استخدام و عدم توجه به شایستگی_مردم چشم انداز و آینده ای برای خود تصور نمیکنن.عدم جسارت در رویا پردازی⚠️در نتیجه:اگر فکر میکنید میبرید یا میبازید در هر صورت درست فکر میکنید.#مجتبی‌_شکوری #موفقیت@mojtaba_shakoori نمکدون - #1️⃣گام_اول_نگرشما بر اساس نگرشی که نسبت به خودمون داریم زندانی درست میکنیم به نام "زندان خودپنداری" که همان تصور ما از خودمون هست (چقدر باهوشم،چقدر شایسته موفقیتم و..) اولین زندانی که باید ازش خارج شیم همین زندان خودپنداری هست.⛔چه اتفاقاتی باعث میشه ما نسبت به خودمون تصور مثبتی نداشته باشیم1.مدرسه:چون در مدرسه فقط دو هوش حفظی و ریاضی ملاک موفقیت فرد هست هر چند که ممکنه استعداد فرد در غیر این دو مورد باشه.2.خانواده:روش تربیتی در کودکی و اثر آن در بزرگسالی3.جامعه:شیوع پارتی بازی در استخدام و عدم توجه به شایستگی_مردم چشم انداز و آینده ای برای خود تصور نمیکنن.عدم جسارت در رویا پردازی⚠️در نتیجه:اگر فکر میکنید میبرید یا میبازید در هر صورت درست فکر میکنید.#مجتبی‌_شکوری #موفقیت@mojtaba_shakoori
#1️⃣گام_اول_نگرش
ما
بر اساس نگرشی که نسبت به خودمون داریم زندانی درست میکنیم به نام "زندان خودپنداری" که همان تصور ما از خودمون هست (چقدر باهوشم،چقدر شایسته موفقیتم و..) اولین زندانی که باید ازش خارج شیم همین زندان خودپنداری هست.
⛔چه اتفاقاتی باعث میشه ما نسبت به خودمون تصور مثبتی نداشته باشیم
1.مدرسه:چون در مدرسه فقط دو هوش حفظی و ریاضی ملاک موفقیت فرد هست هر چند که ممکنه استعداد فرد در غیر این دو مورد باشه.
2.خانواده:روش تربیتی در کودکی و اثر آن در بزرگسالی
3.جامعه:شیوع پارتی بازی در استخدام و عدم توجه به شایستگی_مردم چشم انداز و آینده ای برای خود تصور نمیکنن.عدم جسارت در رویا پردازی
⚠️در نتیجه:اگر فکر میکنید میبرید یا میبازید در هر صورت درست فکر میکنید.
#مجتبی‌_شکوری
@mojtaba_shakoori" class="storage-link external" target="_blank">#موفقیت
@mojtaba_shakoori
  • giioomeh
    . وقتی شاهپر یه پرندرو میکنی اون فقط نگاه میکنه حتی اگر دلشم پر بکشه فقط نگاه میکنه چون چاره ای نداره اما میگن میگن یه پرنده ای به اسم آمین هست بالشم نچیدن میره توو بلند ترین نقطه آسمون جایی که فقط خدا هست پرواز میکنه. من بهش سپردم واسه حال خوبت حمد بخونه و آمین بگه. #مبینافراهانی video: ❌ @radio_podcasts @radio_podcasts @radio_podcasts . . . . #دکلمه #کلیپ_عاشقانه

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید