نمکدون - 👉 @delneveshteh_art ‌‌‌‌‌‌‌‌ خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و مـاه را زِ بلندایش به روی خاک کشیدن بود پلنگ من ـ دل مغرورم ـ پرید و پنجه به خالی زد که عشق ـ ماه بلند من ـ ورای دست رسیدن بود گل شکفته ! خداحافظ، اگرچه لحظــه دیـــدارت شروع‌وسوسه‌ای در من، به نام دیدن و چیدن بود ‌ من و تو آن دو خطیـم آری، موازیــان به ناچاری که هردو باورمان ز آغـاز، به یکدگــر نرسیدن بود اگرچه هیچ گل مرده، دوباره زنده نشد امّا بهار در گل شیپـوری، مدام گرم دمیدن بود شراب خواستم و عمرم، شرنگ ریخت به کام من فریبکــار دغل‌پیشه، بهانه ‌اش نشنیـدن بود ‌‌ چه سرنوشـت غم‌انگیزی، که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت، ولی به فکر پریدن بود‌ ‌ #حسین_منزوی ‌. برشی از برنامه #کتاب_باز با حضور #دکتر_رشید_کاکاوند ‌. موسیقی: #زیر_نور_ماه کاری از #محمد_دارابی_فر ‌. میکس و ادیت: #پیج_دلنوشته ‌‌‌ ‌‌ ♦️استوری های دلنوشته رو حتما ببین! ♦️اگه خوشت اومد حتما برای دوستات بفرست! ♦️دانلود ویدیوها و تصاویر در کانال تلگرام ما ‌‌‌‌‌‌‌ 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 ‌ #رشید_کاکاوند #سروش_صحت #دلنوشته #حسین_منزوی🌿 #شاعر #دکلمه #شعرخوانی #غزل #غزل_عاشقانه #عاشق #پلنگ #ماه #افسانه #ادبیات_فارسی #ادبیات #شعر_زیبا نمکدون - 👉 @delneveshteh_art ‌‌‌‌‌‌‌‌ خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و مـاه را زِ بلندایش به روی خاک کشیدن بود پلنگ من ـ دل مغرورم ـ پرید و پنجه به خالی زد که عشق ـ ماه بلند من ـ ورای دست رسیدن بود گل شکفته ! خداحافظ، اگرچه لحظــه دیـــدارت شروع‌وسوسه‌ای در من، به نام دیدن و چیدن بود ‌ من و تو آن دو خطیـم آری، موازیــان به ناچاری که هردو باورمان ز آغـاز، به یکدگــر نرسیدن بود اگرچه هیچ گل مرده، دوباره زنده نشد امّا بهار در گل شیپـوری، مدام گرم دمیدن بود شراب خواستم و عمرم، شرنگ ریخت به کام من فریبکــار دغل‌پیشه، بهانه ‌اش نشنیـدن بود ‌‌ چه سرنوشـت غم‌انگیزی، که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت، ولی به فکر پریدن بود‌ ‌ #حسین_منزوی ‌. برشی از برنامه #کتاب_باز با حضور #دکتر_رشید_کاکاوند ‌. موسیقی: #زیر_نور_ماه کاری از #محمد_دارابی_فر ‌. میکس و ادیت: #پیج_دلنوشته ‌‌‌ ‌‌ ♦️استوری های دلنوشته رو حتما ببین! ♦️اگه خوشت اومد حتما برای دوستات بفرست! ♦️دانلود ویدیوها و تصاویر در کانال تلگرام ما ‌‌‌‌‌‌‌ 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 ‌ #رشید_کاکاوند #سروش_صحت #دلنوشته #حسین_منزوی🌿 #شاعر #دکلمه #شعرخوانی #غزل #غزل_عاشقانه #عاشق #پلنگ #ماه #افسانه #ادبیات_فارسی #ادبیات #شعر_زیبا نمکدون - 👉 @delneveshteh_art ‌‌‌‌‌‌‌‌ خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و مـاه را زِ بلندایش به روی خاک کشیدن بود پلنگ من ـ دل مغرورم ـ پرید و پنجه به خالی زد که عشق ـ ماه بلند من ـ ورای دست رسیدن بود گل شکفته ! خداحافظ، اگرچه لحظــه دیـــدارت شروع‌وسوسه‌ای در من، به نام دیدن و چیدن بود ‌ من و تو آن دو خطیـم آری، موازیــان به ناچاری که هردو باورمان ز آغـاز، به یکدگــر نرسیدن بود اگرچه هیچ گل مرده، دوباره زنده نشد امّا بهار در گل شیپـوری، مدام گرم دمیدن بود شراب خواستم و عمرم، شرنگ ریخت به کام من فریبکــار دغل‌پیشه، بهانه ‌اش نشنیـدن بود ‌‌ چه سرنوشـت غم‌انگیزی، که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت، ولی به فکر پریدن بود‌ ‌ #حسین_منزوی ‌. برشی از برنامه #کتاب_باز با حضور #دکتر_رشید_کاکاوند ‌. موسیقی: #زیر_نور_ماه کاری از #محمد_دارابی_فر ‌. میکس و ادیت: #پیج_دلنوشته ‌‌‌ ‌‌ ♦️استوری های دلنوشته رو حتما ببین! ♦️اگه خوشت اومد حتما برای دوستات بفرست! ♦️دانلود ویدیوها و تصاویر در کانال تلگرام ما ‌‌‌‌‌‌‌ 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 ‌ #رشید_کاکاوند #سروش_صحت #دلنوشته #حسین_منزوی🌿 #شاعر #دکلمه #شعرخوانی #غزل #غزل_عاشقانه #عاشق #پلنگ #ماه #افسانه #ادبیات_فارسی #ادبیات #شعر_زیبا
👉 @delneveshteh_art ‌‌‌‌‌‌‌‌ خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و مـاه را زِ بلندایش به روی خاک کشیدن بود پلنگ من ـ دل مغرورم ـ پرید و پنجه به خالی زد که عشق ـ ماه بلند من ـ ورای دست رسیدن بود گل شکفته ! خداحافظ، اگرچه لحظــه دیـــدارت شروع‌وسوسه‌ای در من، به نام دیدن و چیدن بود ‌ من و تو آن دو خطیـم آری، موازیــان به ناچاری که هردو باورمان ز آغـاز، به یکدگــر نرسیدن بود اگرچه هیچ گل مرده، دوباره زنده نشد امّا بهار در گل شیپـوری، مدام گرم دمیدن بود شراب خواستم و عمرم، شرنگ ریخت به کام من فریبکــار دغل‌پیشه، بهانه ‌اش نشنیـدن بود ‌‌ چه سرنوشـت غم‌انگیزی، که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت، ولی به فکر پریدن بود‌ ‌ #حسین_منزوی ‌. برشی از برنامه #کتاب_باز با حضور #دکتر_رشید_کاکاوند ‌. موسیقی: #زیر_نور_ماه کاری از #محمد_دارابی_فر ‌. میکس و ادیت: #پیج_دلنوشته ‌‌‌ ‌‌ ♦️استوری های دلنوشته رو حتما ببین! ♦️اگه خوشت اومد حتما برای دوستات بفرست! ♦️دانلود ویدیوها و تصاویر در کانال تلگرام ما ‌‌‌‌‌‌‌ 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈 👉@delneveshteh_art👈#رشید_کاکاوند #سروش_صحت #دلنوشته #حسین_منزوی🌿 #شاعر #دکلمه #شعرخوانی #غزل #غزل_عاشقانه #عاشق #پلنگ #ماه #افسانه #ادبیات_فارسی #ادبیات #شعر_زیبا

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج delneveshteh_art را دنبال کنید