نمکدون - اگه یکیو ببینید اینجوری بادیگارد داره😎اولین چیزی که در موردش شغلش میاد توی ذهنت چیه؟ @i.ameermerchant نمکدون - اگه یکیو ببینید اینجوری بادیگارد داره😎اولین چیزی که در موردش شغلش میاد توی ذهنت چیه؟ @i.ameermerchant نمکدون - اگه یکیو ببینید اینجوری بادیگارد داره😎اولین چیزی که در موردش شغلش میاد توی ذهنت چیه؟ @i.ameermerchant
اگه یکیو ببینید اینجوری بادیگارد داره😎اولین چیزی که در موردش شغلش میاد توی ذهنت چیه؟ @i.ameermerchant

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج benz__savaran را دنبال کنید