نمکدون - کپشن رو بخونید… میدونم همتون منتظر کلیپ خنده‌دار بودین، ببخشید اگه اینبار نخندوندمتون😔 همیشه وقتی دیدم جایی به کمک نیاز دارن و من نمیتونم واسشون کاری کنم غصه خوردم، #سیستان_بلوچستان از جمله همون جاهایی بوده که همیشه به کمک نیاز داشته ولی اینبار با خودم گفتم حداقل میتونم یکی از پست‌هامو بهشون اختصاص بدم تا شاااااید بتونم با کمک شما تأثیری هرچند کوچیک داشته باشم. من همیشه گفتم که شما فالوور یا طرفدارِ من نیستید، خانواده منید، باهاتون راحتم، دوس دارم باهاتون حرف بزنم، به قول خیلیا: تو (یعنی من) حتی ناراحتی و عصبانیتتم خنده‌داره؛ آره، نه تنها من، هممون همه‌چیمون خنده داره. فک کن آب نداشته باشی واسه خوردن😂 فک کن توو گرمای تابستون یهو چند ساعت برق نداشته باشی😂😂 فک کن خدایی نکرده توو این وضعیتِ مریضی و #کرونا وقتی حالت خوب نیست باید صدها کیلومتر بری تا به یه دکتر معمولی برسی و دردتو بگی😂😂😂 آقا من حرفمو پس میگیرم، این کلیپ خیلیم خنده‌داره، اصن خنده‌دارترین کلیپیه که میتونه وجود داشته باشه🤣 فک کن الان (سال ۱۴۰۰)ِ ولی مثل زمان جنگ زندگی کنی🤣🤣وای ترکیدم از خندهههه🤣🤣🤣 بعد مثلا دغدغه‌ی مسئولین چیه؟ اینکه پرسپولیس سرورِ استقلاله یا مثلا اونیکی میگه مدل نشستنم کلا گشاده🤣🤣🤣🤣 بعد دغدغه‌ی خیلی از به قول معروف #اینفلوئنسر ها چیه؟ اینکه وااای یوقت فالوورام ریزش نکنهههه، وااای یوقت فلان کس فالوورش از من بیشتر نشه، وااای من رکورد بیشترین لایک و کامنت و ویو و کوفت و زهرمارو به خودم اختصاص بدم(حتی به قیمتِ فِیک) که چشم حسودا کور بشه🤣🤣🤣🤣🤣 آره درسته، قیافه من وقتی جدی میشم هم مثل وضعیت هممون خنده‌داره، مخصوصا وضعیت هموطنام توو سیستان و بلوچستان… #صدای_سیستان_و_بلوچستان_باشیم #آب #کرونا_هندی #ایران #وطن #هموطن #خانواده #پدر #مادر #خواهر #برادر نمکدون - کپشن رو بخونید… میدونم همتون منتظر کلیپ خنده‌دار بودین، ببخشید اگه اینبار نخندوندمتون😔 همیشه وقتی دیدم جایی به کمک نیاز دارن و من نمیتونم واسشون کاری کنم غصه خوردم، #سیستان_بلوچستان از جمله همون جاهایی بوده که همیشه به کمک نیاز داشته ولی اینبار با خودم گفتم حداقل میتونم یکی از پست‌هامو بهشون اختصاص بدم تا شاااااید بتونم با کمک شما تأثیری هرچند کوچیک داشته باشم. من همیشه گفتم که شما فالوور یا طرفدارِ من نیستید، خانواده منید، باهاتون راحتم، دوس دارم باهاتون حرف بزنم، به قول خیلیا: تو (یعنی من) حتی ناراحتی و عصبانیتتم خنده‌داره؛ آره، نه تنها من، هممون همه‌چیمون خنده داره. فک کن آب نداشته باشی واسه خوردن😂 فک کن توو گرمای تابستون یهو چند ساعت برق نداشته باشی😂😂 فک کن خدایی نکرده توو این وضعیتِ مریضی و #کرونا وقتی حالت خوب نیست باید صدها کیلومتر بری تا به یه دکتر معمولی برسی و دردتو بگی😂😂😂 آقا من حرفمو پس میگیرم، این کلیپ خیلیم خنده‌داره، اصن خنده‌دارترین کلیپیه که میتونه وجود داشته باشه🤣 فک کن الان (سال ۱۴۰۰)ِ ولی مثل زمان جنگ زندگی کنی🤣🤣وای ترکیدم از خندهههه🤣🤣🤣 بعد مثلا دغدغه‌ی مسئولین چیه؟ اینکه پرسپولیس سرورِ استقلاله یا مثلا اونیکی میگه مدل نشستنم کلا گشاده🤣🤣🤣🤣 بعد دغدغه‌ی خیلی از به قول معروف #اینفلوئنسر ها چیه؟ اینکه وااای یوقت فالوورام ریزش نکنهههه، وااای یوقت فلان کس فالوورش از من بیشتر نشه، وااای من رکورد بیشترین لایک و کامنت و ویو و کوفت و زهرمارو به خودم اختصاص بدم(حتی به قیمتِ فِیک) که چشم حسودا کور بشه🤣🤣🤣🤣🤣 آره درسته، قیافه من وقتی جدی میشم هم مثل وضعیت هممون خنده‌داره، مخصوصا وضعیت هموطنام توو سیستان و بلوچستان… #صدای_سیستان_و_بلوچستان_باشیم #آب #کرونا_هندی #ایران #وطن #هموطن #خانواده #پدر #مادر #خواهر #برادر نمکدون - کپشن رو بخونید… میدونم همتون منتظر کلیپ خنده‌دار بودین، ببخشید اگه اینبار نخندوندمتون😔 همیشه وقتی دیدم جایی به کمک نیاز دارن و من نمیتونم واسشون کاری کنم غصه خوردم، #سیستان_بلوچستان از جمله همون جاهایی بوده که همیشه به کمک نیاز داشته ولی اینبار با خودم گفتم حداقل میتونم یکی از پست‌هامو بهشون اختصاص بدم تا شاااااید بتونم با کمک شما تأثیری هرچند کوچیک داشته باشم. من همیشه گفتم که شما فالوور یا طرفدارِ من نیستید، خانواده منید، باهاتون راحتم، دوس دارم باهاتون حرف بزنم، به قول خیلیا: تو (یعنی من) حتی ناراحتی و عصبانیتتم خنده‌داره؛ آره، نه تنها من، هممون همه‌چیمون خنده داره. فک کن آب نداشته باشی واسه خوردن😂 فک کن توو گرمای تابستون یهو چند ساعت برق نداشته باشی😂😂 فک کن خدایی نکرده توو این وضعیتِ مریضی و #کرونا وقتی حالت خوب نیست باید صدها کیلومتر بری تا به یه دکتر معمولی برسی و دردتو بگی😂😂😂 آقا من حرفمو پس میگیرم، این کلیپ خیلیم خنده‌داره، اصن خنده‌دارترین کلیپیه که میتونه وجود داشته باشه🤣 فک کن الان (سال ۱۴۰۰)ِ ولی مثل زمان جنگ زندگی کنی🤣🤣وای ترکیدم از خندهههه🤣🤣🤣 بعد مثلا دغدغه‌ی مسئولین چیه؟ اینکه پرسپولیس سرورِ استقلاله یا مثلا اونیکی میگه مدل نشستنم کلا گشاده🤣🤣🤣🤣 بعد دغدغه‌ی خیلی از به قول معروف #اینفلوئنسر ها چیه؟ اینکه وااای یوقت فالوورام ریزش نکنهههه، وااای یوقت فلان کس فالوورش از من بیشتر نشه، وااای من رکورد بیشترین لایک و کامنت و ویو و کوفت و زهرمارو به خودم اختصاص بدم(حتی به قیمتِ فِیک) که چشم حسودا کور بشه🤣🤣🤣🤣🤣 آره درسته، قیافه من وقتی جدی میشم هم مثل وضعیت هممون خنده‌داره، مخصوصا وضعیت هموطنام توو سیستان و بلوچستان… #صدای_سیستان_و_بلوچستان_باشیم #آب #کرونا_هندی #ایران #وطن #هموطن #خانواده #پدر #مادر #خواهر #برادر
کپشن رو بخونید… میدونم همتون منتظر کلیپ خنده‌دار بودین، ببخشید اگه اینبار نخندوندمتون😔 همیشه وقتی دیدم جایی به کمک نیاز دارن و من نمیتونم واسشون کاری کنم غصه خوردم، #سیستان_بلوچستان از جمله همون جاهایی بوده که همیشه به کمک نیاز داشته ولی اینبار با خودم گفتم حداقل میتونم یکی از پست‌هامو بهشون اختصاص بدم تا شاااااید بتونم با کمک شما تأثیری هرچند کوچیک داشته باشم. من همیشه گفتم که شما فالوور یا طرفدارِ من نیستید، خانواده منید، باهاتون راحتم، دوس دارم باهاتون حرف بزنم، به قول خیلیا: تو (یعنی من) حتی ناراحتی و عصبانیتتم خنده‌داره؛ آره، نه تنها من، هممون همه‌چیمون خنده داره. فک کن آب نداشته باشی واسه خوردن😂 فک کن توو گرمای تابستون یهو چند ساعت برق نداشته باشی😂😂 فک کن خدایی نکرده توو این وضعیتِ مریضی و #کرونا وقتی حالت خوب نیست باید صدها کیلومتر بری تا به یه دکتر معمولی برسی و دردتو بگی😂😂😂 آقا من حرفمو پس میگیرم، این کلیپ خیلیم خنده‌داره، اصن خنده‌دارترین کلیپیه که میتونه وجود داشته باشه🤣 فک کن الان (سال ۱۴۰۰)ِ ولی مثل زمان جنگ زندگی کنی🤣🤣وای ترکیدم از خندهههه🤣🤣🤣 بعد مثلا دغدغه‌ی مسئولین چیه؟ اینکه پرسپولیس سرورِ استقلاله یا مثلا اونیکی میگه مدل نشستنم کلا گشاده🤣🤣🤣🤣 بعد دغدغه‌ی خیلی از به قول معروف #اینفلوئنسر ها چیه؟ اینکه وااای یوقت فالوورام ریزش نکنهههه، وااای یوقت فلان کس فالوورش از من بیشتر نشه، وااای من رکورد بیشترین لایک و کامنت و ویو و کوفت و زهرمارو به خودم اختصاص بدم(حتی به قیمتِ فِیک) که چشم حسودا کور بشه🤣🤣🤣🤣🤣 آره درسته، قیافه من وقتی جدی میشم هم مثل وضعیت هممون خنده‌داره، مخصوصا وضعیت هموطنام توو سیستان و بلوچستان… #صدای_سیستان_و_بلوچستان_باشیم #آب #کرونا_هندی #ایران #وطن #هموطن #خانواده #پدر #مادر #خواهر #برادر
  • hmn.iranmanesh
    #Rainy day💧☔🌈 #gm خیلی خوبه که صبحتو با صدای بارونو بوی خاک نم شروع کنی، اونم اینموقع تابستون😍 واقعا مگه داریم بهتر از این؟ صبحتون قشنگ💖
  • hmn.iranmanesh
    Vaaaaaaaay😂😂 Yani man awsheghe inam, awlieee😍😂 LaMaz'hab zane zendegie😂

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید