نمکدون - امروز ۱۳ فروردین ۱۳۹۹... #دوستاتونو_تگ_کنید 🏷 Video, Edit & VFX: @aminsharifi_art #هومن #ایرانمنش #هومن_ايرانمنش #سیزده_بدر #کرونا #در_خانه_بمانیم #stayhome #corona #احساسی نمکدون - امروز ۱۳ فروردین ۱۳۹۹... #دوستاتونو_تگ_کنید 🏷 Video, Edit & VFX: @aminsharifi_art #هومن #ایرانمنش #هومن_ايرانمنش #سیزده_بدر #کرونا #در_خانه_بمانیم #stayhome #corona #احساسی نمکدون - امروز ۱۳ فروردین ۱۳۹۹... #دوستاتونو_تگ_کنید 🏷 Video, Edit & VFX: @aminsharifi_art #هومن #ایرانمنش #هومن_ايرانمنش #سیزده_بدر #کرونا #در_خانه_بمانیم #stayhome #corona #احساسی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید