نمکدون - مادر است دیگر...😂 #دوستاتونو_تگ_کنید 🏷 #هومن #ایرانمنش #هومن_ايرانمنش نمکدون - مادر است دیگر...😂 #دوستاتونو_تگ_کنید 🏷 #هومن #ایرانمنش #هومن_ايرانمنش نمکدون - مادر است دیگر...😂 #دوستاتونو_تگ_کنید 🏷 #هومن #ایرانمنش #هومن_ايرانمنش
  • hmn.iranmanesh
    اينم از عيد ديدنىِ ما، جاتون خالى☺ آى گلينه باخ گلينه، الين ورپ بلينه💃🏻

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید