نمکدون - شما چجوری میخوابید؟😂 #دوستاتونو_تگ_کنید 🏷 @ali.sogandpoor . ممنون از دکتر روشن طلب عزیز بابت کار فوق العاده و تیم قویشون که همراهیم کردن @dr.roshantalab @dr.roshantalab @dr.roshantalab @dr.roshantalab #هومن #ایرانمنش #هومن_ایرانمنش #دکتر_روشن_طلب نمکدون - شما چجوری میخوابید؟😂 #دوستاتونو_تگ_کنید 🏷 @ali.sogandpoor . ممنون از دکتر روشن طلب عزیز بابت کار فوق العاده و تیم قویشون که همراهیم کردن @dr.roshantalab @dr.roshantalab @dr.roshantalab @dr.roshantalab #هومن #ایرانمنش #هومن_ایرانمنش #دکتر_روشن_طلب نمکدون - شما چجوری میخوابید؟😂 #دوستاتونو_تگ_کنید 🏷 @ali.sogandpoor . ممنون از دکتر روشن طلب عزیز بابت کار فوق العاده و تیم قویشون که همراهیم کردن @dr.roshantalab @dr.roshantalab @dr.roshantalab @dr.roshantalab #هومن #ایرانمنش #هومن_ایرانمنش #دکتر_روشن_طلب
شما چجوری میخوابید؟😂 #دوستاتونو_تگ_کنید 🏷 @ali.sogandpoor . ممنون از دکتر روشن طلب عزیز بابت کار فوق العاده و تیم قویشون که همراهیم کردن @dr.roshantalab @dr.roshantalab @dr.roshantalab @dr.roshantalab #هومن #ایرانمنش #هومن_ایرانمنش #دکتر_روشن_طلب
  • hmn.iranmanesh
    تفاوت ارتباطات زمان قديم و جديد😂 آخرش نفهميدم اون آآآهههى كه توو فيلماى قديمى ميكشن چه معنى داره😂😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 #هومن_ايرانمنش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید