نمکدون - وقتى از كسى ناراحتى و ميخواى همه بدونن!😂 #دوستاتونو_تگ_کنید 🏷 #هومن_ايرانمنش نمکدون - وقتى از كسى ناراحتى و ميخواى همه بدونن!😂 #دوستاتونو_تگ_کنید 🏷 #هومن_ايرانمنش نمکدون - وقتى از كسى ناراحتى و ميخواى همه بدونن!😂 #دوستاتونو_تگ_کنید 🏷 #هومن_ايرانمنش
وقتى از كسى ناراحتى و ميخواى همه بدونن!😂 #دوستاتونو_تگ_کنید 🏷 #هومن_ايرانمنش
  • hmn.iranmanesh
    خيلى خوبه اين😻😔😭 #موجوع_قلبي ... والتعب بيه من اباوع على روحي ... ينكسر قلبي عليه @najwa_farouk 💎💎💎💎💎
  • hmn.iranmanesh
    اولين مصاحبه ى رسمىِ من😐 خب خودش ميگه از اول بگو😒

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید