نمکدون - دقيقا دو سال پيش توو اين ساعت داشتم نهارمو با عجله ميخوردم كه برم واسه گرفتنِ اولين كليپم، با كلى استرس كه آيا موفق ميشم بخندونمتون؟ آيا مسخرم ميكنين؟ آيا تشويقم ميكنين؟ و كلى آياهاى ديگه... شروع كردم، ساختم، يه عده خنديدن، يه عده ى خيلى زياد مسخرم كردن و يه عده ى خيلى كم تشويق؛ ناديده گرفتم، ادامه دادم و باز هم همون كسايى كه وقتى پست خوب ميذارى بَه بَه چَه چَه ميكنن با يه پست كه سليقشون نبود فحش ميدادن و مسخره ميكردن تا اينكه بالاخره ناميد شدم و با خودم گفتم ديگه هيچوقت كليپ نميسازم... هنوز ٢٤ساعت از آخرين كليپم نگذشته بود كه يه خانومى بهم دايركت داد: سلام آقاى ايرانمنش واقعا ازتون ممنونم بخاطر كليپاتون😍 مادرم سرطان معده داره و دكترا گفتن سه ماه بيشتر زنده نيست و بعدِ يك ماه كه از اين خبر ميگذره مادرم براى اولين بار با كليپهاى شما خنديد و همه ى ما از خنده ى مادرم اشك شوق ريختيم. كل خانواده ى ما عاشق شما شدن و از صميم قلب دوستون داريم و ازتون خواهش ميكنيم هر روز كليپ بسازين تا مادرم بخنده چون دكتر گفته بايد بهش روحيه بديم و كلى حرفاى قشنگ و مسئوليت دارِ ديگه... دوباره شروع كردم، ادامه دادم، هر دو روز يه كليپ ساختم فقط بخاطر اون مادر، هِى ساختم هِى ساختم هِى ساختم تا اينكه بالاخره خبر رسيد مادر فوت كرده، بدترين روز زندگيم بود و اون روز بجز گريه هيچ چيز ديگه اى يادم نيست. بخدا حاضر بودم همتون مسخرم كنين ولى اون مادرى كه هيچوقت نديدمش بازم چشاشو باز كنه و بخنده ولى نشد كه نشد، بازم ناميد شدم و ديگه ناى ادامه دادن نداشتم، نزديك يك ماه هيچ كليپى نذاشتم و به فكر بستن پيج بودم كه با خودم گفتم شايد يه نفر ديگه هم هست كه بهم نميگه ولى با كليپام خوشحال ميشه، ميخنده، روحيه ميگيره، انرژى ميگيره (مثل اون مادر) و باز هم شروع كردم، ادامه دادم، ادامه دادم و بازهم ادامه دادم تا امروز كه تولد دو سالگيه شروع فعاليتم توو اينستاگرامه. الان بر خلاف روز اول استرس ندارم چون شمارو خانواده ى خودم ميدونم و واقعا از ته دلم عاشقتونم؛ يه خانواده ى چهارصدهزار نفرى كه توشون پره از پدرها و مادرها و دخترها و پسرها از پير تاااا جوون كه سهله نى نى كوچولوهاى دوس داشتنى😍 ببخشيد كه زياد حرف زدم ولى خب آدم بعضى وقتا دوس داره با خانوادش يكم دردودل كنه و حرف بزنه، اونم خانواده اى مثل خانواده بزرگ هوووومن (با لحن كليپ هومن مامان)😂😝 *فقط اگه امكانش بود واسه شادى روح اون مادر و تمام عزيزان از دست رفته يه فاتحه بخونيد. مرسى كه برام وقت گذاشتين و خلاصه اينكه💙تولدمون مبارك💙 عاشقتون: #هومن_ايرانمنش نمکدون - دقيقا دو سال پيش توو اين ساعت داشتم نهارمو با عجله ميخوردم كه برم واسه گرفتنِ اولين كليپم، با كلى استرس كه آيا موفق ميشم بخندونمتون؟ آيا مسخرم ميكنين؟ آيا تشويقم ميكنين؟ و كلى آياهاى ديگه... شروع كردم، ساختم، يه عده خنديدن، يه عده ى خيلى زياد مسخرم كردن و يه عده ى خيلى كم تشويق؛ ناديده گرفتم، ادامه دادم و باز هم همون كسايى كه وقتى پست خوب ميذارى بَه بَه چَه چَه ميكنن با يه پست كه سليقشون نبود فحش ميدادن و مسخره ميكردن تا اينكه بالاخره ناميد شدم و با خودم گفتم ديگه هيچوقت كليپ نميسازم... هنوز ٢٤ساعت از آخرين كليپم نگذشته بود كه يه خانومى بهم دايركت داد: سلام آقاى ايرانمنش واقعا ازتون ممنونم بخاطر كليپاتون😍 مادرم سرطان معده داره و دكترا گفتن سه ماه بيشتر زنده نيست و بعدِ يك ماه كه از اين خبر ميگذره مادرم براى اولين بار با كليپهاى شما خنديد و همه ى ما از خنده ى مادرم اشك شوق ريختيم. كل خانواده ى ما عاشق شما شدن و از صميم قلب دوستون داريم و ازتون خواهش ميكنيم هر روز كليپ بسازين تا مادرم بخنده چون دكتر گفته بايد بهش روحيه بديم و كلى حرفاى قشنگ و مسئوليت دارِ ديگه... دوباره شروع كردم، ادامه دادم، هر دو روز يه كليپ ساختم فقط بخاطر اون مادر، هِى ساختم هِى ساختم هِى ساختم تا اينكه بالاخره خبر رسيد مادر فوت كرده، بدترين روز زندگيم بود و اون روز بجز گريه هيچ چيز ديگه اى يادم نيست. بخدا حاضر بودم همتون مسخرم كنين ولى اون مادرى كه هيچوقت نديدمش بازم چشاشو باز كنه و بخنده ولى نشد كه نشد، بازم ناميد شدم و ديگه ناى ادامه دادن نداشتم، نزديك يك ماه هيچ كليپى نذاشتم و به فكر بستن پيج بودم كه با خودم گفتم شايد يه نفر ديگه هم هست كه بهم نميگه ولى با كليپام خوشحال ميشه، ميخنده، روحيه ميگيره، انرژى ميگيره (مثل اون مادر) و باز هم شروع كردم، ادامه دادم، ادامه دادم و بازهم ادامه دادم تا امروز كه تولد دو سالگيه شروع فعاليتم توو اينستاگرامه. الان بر خلاف روز اول استرس ندارم چون شمارو خانواده ى خودم ميدونم و واقعا از ته دلم عاشقتونم؛ يه خانواده ى چهارصدهزار نفرى كه توشون پره از پدرها و مادرها و دخترها و پسرها از پير تاااا جوون كه سهله نى نى كوچولوهاى دوس داشتنى😍 ببخشيد كه زياد حرف زدم ولى خب آدم بعضى وقتا دوس داره با خانوادش يكم دردودل كنه و حرف بزنه، اونم خانواده اى مثل خانواده بزرگ هوووومن (با لحن كليپ هومن مامان)😂😝 *فقط اگه امكانش بود واسه شادى روح اون مادر و تمام عزيزان از دست رفته يه فاتحه بخونيد. مرسى كه برام وقت گذاشتين و خلاصه اينكه💙تولدمون مبارك💙 عاشقتون: #هومن_ايرانمنش نمکدون - دقيقا دو سال پيش توو اين ساعت داشتم نهارمو با عجله ميخوردم كه برم واسه گرفتنِ اولين كليپم، با كلى استرس كه آيا موفق ميشم بخندونمتون؟ آيا مسخرم ميكنين؟ آيا تشويقم ميكنين؟ و كلى آياهاى ديگه... شروع كردم، ساختم، يه عده خنديدن، يه عده ى خيلى زياد مسخرم كردن و يه عده ى خيلى كم تشويق؛ ناديده گرفتم، ادامه دادم و باز هم همون كسايى كه وقتى پست خوب ميذارى بَه بَه چَه چَه ميكنن با يه پست كه سليقشون نبود فحش ميدادن و مسخره ميكردن تا اينكه بالاخره ناميد شدم و با خودم گفتم ديگه هيچوقت كليپ نميسازم... هنوز ٢٤ساعت از آخرين كليپم نگذشته بود كه يه خانومى بهم دايركت داد: سلام آقاى ايرانمنش واقعا ازتون ممنونم بخاطر كليپاتون😍 مادرم سرطان معده داره و دكترا گفتن سه ماه بيشتر زنده نيست و بعدِ يك ماه كه از اين خبر ميگذره مادرم براى اولين بار با كليپهاى شما خنديد و همه ى ما از خنده ى مادرم اشك شوق ريختيم. كل خانواده ى ما عاشق شما شدن و از صميم قلب دوستون داريم و ازتون خواهش ميكنيم هر روز كليپ بسازين تا مادرم بخنده چون دكتر گفته بايد بهش روحيه بديم و كلى حرفاى قشنگ و مسئوليت دارِ ديگه... دوباره شروع كردم، ادامه دادم، هر دو روز يه كليپ ساختم فقط بخاطر اون مادر، هِى ساختم هِى ساختم هِى ساختم تا اينكه بالاخره خبر رسيد مادر فوت كرده، بدترين روز زندگيم بود و اون روز بجز گريه هيچ چيز ديگه اى يادم نيست. بخدا حاضر بودم همتون مسخرم كنين ولى اون مادرى كه هيچوقت نديدمش بازم چشاشو باز كنه و بخنده ولى نشد كه نشد، بازم ناميد شدم و ديگه ناى ادامه دادن نداشتم، نزديك يك ماه هيچ كليپى نذاشتم و به فكر بستن پيج بودم كه با خودم گفتم شايد يه نفر ديگه هم هست كه بهم نميگه ولى با كليپام خوشحال ميشه، ميخنده، روحيه ميگيره، انرژى ميگيره (مثل اون مادر) و باز هم شروع كردم، ادامه دادم، ادامه دادم و بازهم ادامه دادم تا امروز كه تولد دو سالگيه شروع فعاليتم توو اينستاگرامه. الان بر خلاف روز اول استرس ندارم چون شمارو خانواده ى خودم ميدونم و واقعا از ته دلم عاشقتونم؛ يه خانواده ى چهارصدهزار نفرى كه توشون پره از پدرها و مادرها و دخترها و پسرها از پير تاااا جوون كه سهله نى نى كوچولوهاى دوس داشتنى😍 ببخشيد كه زياد حرف زدم ولى خب آدم بعضى وقتا دوس داره با خانوادش يكم دردودل كنه و حرف بزنه، اونم خانواده اى مثل خانواده بزرگ هوووومن (با لحن كليپ هومن مامان)😂😝 *فقط اگه امكانش بود واسه شادى روح اون مادر و تمام عزيزان از دست رفته يه فاتحه بخونيد. مرسى كه برام وقت گذاشتين و خلاصه اينكه💙تولدمون مبارك💙 عاشقتون: #هومن_ايرانمنش
دقيقا دو سال پيش توو اين ساعت داشتم نهارمو با عجله ميخوردم كه برم واسه گرفتنِ اولين كليپم، با كلى استرس كه آيا موفق ميشم بخندونمتون؟ آيا مسخرم ميكنين؟ آيا تشويقم ميكنين؟ و كلى آياهاى ديگه... شروع كردم، ساختم، يه عده خنديدن، يه عده ى خيلى زياد مسخرم كردن و يه عده ى خيلى كم تشويق؛ ناديده گرفتم، ادامه دادم و باز هم همون كسايى كه وقتى پست خوب ميذارى بَه بَه چَه چَه ميكنن با يه پست كه سليقشون نبود فحش ميدادن و مسخره ميكردن تا اينكه بالاخره ناميد شدم و با خودم گفتم ديگه هيچوقت كليپ نميسازم... هنوز ٢٤ساعت از آخرين كليپم نگذشته بود كه يه خانومى بهم دايركت داد: سلام آقاى ايرانمنش واقعا ازتون ممنونم بخاطر كليپاتون😍 مادرم سرطان معده داره و دكترا گفتن سه ماه بيشتر زنده نيست و بعدِ يك ماه كه از اين خبر ميگذره مادرم براى اولين بار با كليپهاى شما خنديد و همه ى ما از خنده ى مادرم اشك شوق ريختيم. كل خانواده ى ما عاشق شما شدن و از صميم قلب دوستون داريم و ازتون خواهش ميكنيم هر روز كليپ بسازين تا مادرم بخنده چون دكتر گفته بايد بهش روحيه بديم و كلى حرفاى قشنگ و مسئوليت دارِ ديگه... دوباره شروع كردم، ادامه دادم، هر دو روز يه كليپ ساختم فقط بخاطر اون مادر، هِى ساختم هِى ساختم هِى ساختم تا اينكه بالاخره خبر رسيد مادر فوت كرده، بدترين روز زندگيم بود و اون روز بجز گريه هيچ چيز ديگه اى يادم نيست. بخدا حاضر بودم همتون مسخرم كنين ولى اون مادرى كه هيچوقت نديدمش بازم چشاشو باز كنه و بخنده ولى نشد كه نشد، بازم ناميد شدم و ديگه ناى ادامه دادن نداشتم، نزديك يك ماه هيچ كليپى نذاشتم و به فكر بستن پيج بودم كه با خودم گفتم شايد يه نفر ديگه هم هست كه بهم نميگه ولى با كليپام خوشحال ميشه، ميخنده، روحيه ميگيره، انرژى ميگيره (مثل اون مادر) و باز هم شروع كردم، ادامه دادم، ادامه دادم و بازهم ادامه دادم تا امروز كه تولد دو سالگيه شروع فعاليتم توو اينستاگرامه. الان بر خلاف روز اول استرس ندارم چون شمارو خانواده ى خودم ميدونم و واقعا از ته دلم عاشقتونم؛ يه خانواده ى چهارصدهزار نفرى كه توشون پره از پدرها و مادرها و دخترها و پسرها از پير تاااا جوون كه سهله نى نى كوچولوهاى دوس داشتنى😍 ببخشيد كه زياد حرف زدم ولى خب آدم بعضى وقتا دوس داره با خانوادش يكم دردودل كنه و حرف بزنه، اونم خانواده اى مثل خانواده بزرگ هوووومن (با لحن كليپ هومن مامان)😂😝 *فقط اگه امكانش بود واسه شادى روح اون مادر و تمام عزيزان از دست رفته يه فاتحه بخونيد. مرسى كه برام وقت گذاشتين و خلاصه اينكه💙تولدمون مبارك💙 عاشقتون: #هومن_ايرانمنش
 • amirhoseynghiasi
  @egomet.app @egomet.app آدرس صفحه ی اپلیکیشن بین المللی اگومت که اگه میخواید بدونید چیه میتونید تو صفحه شون ببینید. . به نظرم تیزر زیبایی شده بچه های خودمون زحمت ساختش رو کشیدن کارگردان کار: @hamed.safaee خفن، کاربلد، ایده پرداز . و تدوین هالیوودی هم کار مهدی اسفندیاریه، که بر خلاف اسمش که ایرانیه کاملا در لول جهانی کار میکنه. @lenzjet . با تشکر از کمک های بی دریغ مصطفی شریفی بزرگوار و رفیق عزیزم @mos.sharifii و رفیق عزیزم حمیدرضای گل مهدویانی @hamidrezamahdaviani
 • hamid.agha.mashti
  ‌ پشت هر خرید شگفت‌انگیزی، یه خریدار شگفت‌انگیزه! 🤓 ‌‌‌‌ پس از همین حالا، خودتون رو برای ۲۹ و ۳۰ آذر و خرید تا ۵۰ درصد #تخفیف در #یلدای_شگفت_انگیز آماده کنین، تا شانس‌تون برای برنده شدن بهترین جوایز سال امتحان کنین! هر ۱۰۰ هزار تومان خرید در یلدای شگفت‌انگیز یک امتیاز شرکت در قرعه‌کشی: ‌‌‌‌‌‌‌‌ دو دستگاه پژو ۲۰۶ 🚗 یک سال ناهار رایگان از چیلیوری برای ۴۰ نفر 🍕 یک سال استفاده از سبد محصولات منتخب کاله برای ۱۰۰ نفر 🧀 سفر به پاریس برای ۲۰ نفر از فلایتیو ✈️ یک سال سفر رایگان با تپ‌سی برای ۱۰۰ نفر 🚖 سی دستگاه گوشی Huawei P30 📱 امتیاز دوبرابری دیجی‌کلاب و یک شانس گردونه با هر خرید 🎁 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۵۰۰۰ تومان شارژ کیف پول دیجی‌پی 💰 ‌‎ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمعه و شنبه یادت نره! دوستات رو‌ منشن کن یا این پست رو براشون بفرست! 📆📢 ‌ @digikalacom @digikalacom#دیجی_کالا #یلدا
 • amirhoseynghiasi
  شما بگید اگر دروغ نمیگفتیم چی میشد؟ پدر و مادر دوستای نزدیکت رو تگ کن . پ.ن: بدی صدا رو‌ به زیبایی تصویرم ببخشید
 • hamid.agha.mashti
  وقتی همزمان زنگ میزنی به هم 😂 کیا اینجوری شدن؟😂🤦‍♂️ بازیگران : @hamid.agha.mashti @arash_asli فیلم بردار و ادیت : @_mteen اگه حال کردی استوری بزار تا همه ببینن❤️
 • amirhoseynghiasi
  #ورق_بزنید_حتما_مرسی شصت و نه تا از دوستای صمیمیت رو تگ کن این ویدئو چند وقت پیش به دستم رسید ولی چون حال هممون یکم خوب نبود نذاشته بودم، ولی ظاهرا مجبوریم که به زندگی ادامه بدیم متاسفانه امیدواریم دوست داشته باشید و با کامنتای مثبتتون گردن منو کلفت کنید که پس فردا برای همین خود شما شاخ بشم و قیافه بگیرم مرسی
 • hamid.agha.mashti
  نسیه؟😂 دوتا از دوستاتو تگ کن ✌️ کامنت بارون کنید دیگ😂❤️ @hamid.agha.mashti @arash_asli @_mteen با استوری گذاشتن حمایت کنید❤️
 • amirhoseynghiasi
  یادتونه اون دورانو؟ پنج نفر از همکارای باباتو تگ کن
 • hamid.agha.mashti
  هَول بودن 😂 بهترین دوستتو تگ کن😂 بازیگران : @hamid.agha.mashti @andia_babaei @arash_asli فیلم بردار : @rezarafighh لطفا این ویدیو رو توی استوریتون بزارید تا دوستاتونم ببینن❤️
 • amirhoseynghiasi
  ورق بزنید پنج اسلاید اجرا براتون آوردم، شاید یه بخشاییشو دیده باشید برای رعایت توالی مجبور شدم بذارم . اگر اجرا رو دوس دارید برای دوستاتون بفرستید که هی من معروفتر شم و بتونم پول بیشتری در بیارم، گردنم کلفت و کلفت تر شه، پس فردا برای شماهایی که منو معروف کردید شاخ شم، مرسی . پ.ن: ازین اجرا تا الان ده کیلو لاغر شدم به لرزش شکمم تو‌ تصویر توجه نکنید الان هیکلم شبیه این کشتی گیراست (کشتی گیر بازنشسته ها هستن که چاق شدن،اونا)
 • hamid.agha.mashti
  بعضی دخترا هر چی بهشون میگی بَد برداشت میکنن😂 کیا اینجوری ان؟😂🤦‍♂️ بازیگران : @hamid.agha.mashti @andia_babaei 🖤🎈 فیلم بردار عزیزمون : @rezarafighh و با تشکر از کافه چوب سبز @cafe_greenwood اگه خوشت اومد استوری بزار این ویدیو رو تا دوستاتونم ببینن
 • amirhoseynghiasi
  #ورق_بزنید_حتما_مرسی . خب اینم ادامه ی اجرای مازندران که یه روتین هست در مورد کلیشه های ختم ایرانیا پنج تا از دوستای صمیمیت که فوت شدن رو تگ کن😃 بفرستید واسه پدربزرگاتون که با سند زنده ان :)) دوستان اگر کامنتای این پست بترکه هیچ سورپرایزی براتون ندارم ولی اگر به یک میلیون و صد هزار کامنت برسید چهارشنبه ابوطالب بهترین ویدئوشو میذاره . پ.ن: جدی واسه دوستاتون‌ بفرستید و بهشون بگید «اینو ببین کامیار عالیه😃😃» که‌ویدئوی من بیشتر دیده بشه
 • hamid.agha.mashti
  سلامتی اونی که رفت ولی مارو با خودش نبرد😔 رفیقای مجلس گرم کنو تگ کن😂 بازیگران : @hamid.agha.mashti @arash_asli فیلم برداری و ادیت : @_mteen با کامنت هاتون انرژی بدید همشو میخونم ❤️🖤

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید