نمکدون - آدرس دادن اونا و ما😂 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor #آدرس #مريض #دكتر #پدر #خارج #ايران #هومن_ايرانمنش نمکدون - آدرس دادن اونا و ما😂 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor #آدرس #مريض #دكتر #پدر #خارج #ايران #هومن_ايرانمنش نمکدون - آدرس دادن اونا و ما😂 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor #آدرس #مريض #دكتر #پدر #خارج #ايران #هومن_ايرانمنش
  • hmn.iranmanesh
    خيلى خوبه اين😻😔😭 #موجوع_قلبي ... والتعب بيه من اباوع على روحي ... ينكسر قلبي عليه @najwa_farouk 💎💎💎💎💎
  • hmn.iranmanesh
    اولين مصاحبه ى رسمىِ من😐 خب خودش ميگه از اول بگو😒

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید