نمکدون - وقتى دارى ميرقصى يهو اونيكه ازش بدت مياد جلوت سبز ميشه تا باهات برقصه😂 #دوستاتونو_تگ_كنيد 🏷 @ali.sogandpoor پ.ن: ببينيد حتى توو جشن آبجيمم به فكرتونم😍💙 #هومن_ايرانمنش نمکدون - وقتى دارى ميرقصى يهو اونيكه ازش بدت مياد جلوت سبز ميشه تا باهات برقصه😂 #دوستاتونو_تگ_كنيد 🏷 @ali.sogandpoor پ.ن: ببينيد حتى توو جشن آبجيمم به فكرتونم😍💙 #هومن_ايرانمنش نمکدون - وقتى دارى ميرقصى يهو اونيكه ازش بدت مياد جلوت سبز ميشه تا باهات برقصه😂 #دوستاتونو_تگ_كنيد 🏷 @ali.sogandpoor پ.ن: ببينيد حتى توو جشن آبجيمم به فكرتونم😍💙 #هومن_ايرانمنش
وقتى دارى ميرقصى يهو اونيكه ازش بدت مياد جلوت سبز ميشه تا باهات برقصه😂 #دوستاتونو_تگ_كنيد 🏷 @ali.sogandpoor پ.ن: ببينيد حتى توو جشن آبجيمم به فكرتونم😍💙 #هومن_ايرانمنش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید