نمکدون - يعنى امكان نداره موقع درس خوندن به چيزاى مزخرف فكر نكنى😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 #كليپ #طنز #خنده_دار #باحال #فان #خنده #جك #درس #ديوار #فكر #خيال #امتحان #امتحانات #هومن_ايرانمنش نمکدون - يعنى امكان نداره موقع درس خوندن به چيزاى مزخرف فكر نكنى😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 #كليپ #طنز #خنده_دار #باحال #فان #خنده #جك #درس #ديوار #فكر #خيال #امتحان #امتحانات #هومن_ايرانمنش نمکدون - يعنى امكان نداره موقع درس خوندن به چيزاى مزخرف فكر نكنى😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 #كليپ #طنز #خنده_دار #باحال #فان #خنده #جك #درس #ديوار #فكر #خيال #امتحان #امتحانات #هومن_ايرانمنش
يعنى امكان نداره موقع درس خوندن به چيزاى مزخرف فكر نكنى😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 #كليپ #طنز #خنده_دار #باحال #فان #خنده #جك #درس #ديوار #فكر #خيال #امتحان #امتحانات #هومن_ايرانمنش
  • hmn.iranmanesh
    خيلى خوبه اين😻😔😭 #موجوع_قلبي ... والتعب بيه من اباوع على روحي ... ينكسر قلبي عليه @najwa_farouk 💎💎💎💎💎

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید