نمکدون - تفاوت ما و اونا😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 @mohsenisapoor65 #هومن_ايرانمنش نمکدون - تفاوت ما و اونا😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 @mohsenisapoor65 #هومن_ايرانمنش نمکدون - تفاوت ما و اونا😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 @mohsenisapoor65 #هومن_ايرانمنش
  • hmn.iranmanesh
    صحبت دوستانه با پدر😂 خب چيكار كنم خودش گفت مثل دوتا دوست حرف بزنيم😝 #هومن_ايرانمنش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید