نمکدون - توو ١٣بدر كيا با اينطور افراد مواجه شدن؟😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 @mohsenisapoor65 @aming1388 #١٣بدر #طبيعت #تعطيلات #زمين #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #جك #هومن_ايرانمنش نمکدون - توو ١٣بدر كيا با اينطور افراد مواجه شدن؟😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 @mohsenisapoor65 @aming1388 #١٣بدر #طبيعت #تعطيلات #زمين #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #جك #هومن_ايرانمنش نمکدون - توو ١٣بدر كيا با اينطور افراد مواجه شدن؟😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 @mohsenisapoor65 @aming1388 #١٣بدر #طبيعت #تعطيلات #زمين #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #جك #هومن_ايرانمنش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید