نمکدون - اميرعباس گلاب - چونه تا جايى كه ميتونين به اشتراك بذارين، بتركونين😝 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh آهنگ اصلى از: @amirabbasgolab عزيز و دوس داشتنی اين كليپ صرفا جنبه طنز داره، اميدوار كسى ناراحت نشه و مثل كليپ هربار اين خرو كار به شكايت و اين چيزا نكشه💙 #آهنگ_سال #چونه #گونه #سرما #سرد #هوا #آهنگ #موزيك #سرماخوردگى #پاييز #زمستان #برف #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #اميرعباس_گلاب #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش نمکدون - اميرعباس گلاب - چونه تا جايى كه ميتونين به اشتراك بذارين، بتركونين😝 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh آهنگ اصلى از: @amirabbasgolab عزيز و دوس داشتنی اين كليپ صرفا جنبه طنز داره، اميدوار كسى ناراحت نشه و مثل كليپ هربار اين خرو كار به شكايت و اين چيزا نكشه💙 #آهنگ_سال #چونه #گونه #سرما #سرد #هوا #آهنگ #موزيك #سرماخوردگى #پاييز #زمستان #برف #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #اميرعباس_گلاب #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش نمکدون - اميرعباس گلاب - چونه تا جايى كه ميتونين به اشتراك بذارين، بتركونين😝 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh آهنگ اصلى از: @amirabbasgolab عزيز و دوس داشتنی اين كليپ صرفا جنبه طنز داره، اميدوار كسى ناراحت نشه و مثل كليپ هربار اين خرو كار به شكايت و اين چيزا نكشه💙 #آهنگ_سال #چونه #گونه #سرما #سرد #هوا #آهنگ #موزيك #سرماخوردگى #پاييز #زمستان #برف #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #اميرعباس_گلاب #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش
اميرعباس گلاب - چونه تا جايى كه ميتونين به اشتراك بذارين، بتركونين😝 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh 👉🏻@hmn.iranmanesh آهنگ اصلى از: @amirabbasgolab عزيز و دوس داشتنی اين كليپ صرفا جنبه طنز داره، اميدوار كسى ناراحت نشه و مثل كليپ هربار اين خرو كار به شكايت و اين چيزا نكشه💙 #آهنگ_سال #چونه #گونه #سرما #سرد #هوا #آهنگ #موزيك #سرماخوردگى #پاييز #زمستان #برف #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #اميرعباس_گلاب #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش
  • hmn.iranmanesh
    واكنش اولين ايرانى كه بر كُره ماه قدم گذاشت😱 پ.ن: او يك #زن است و نامش هم #حميرا ست😁

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید