نمکدون - آخه اين كارا چيه!!😒😂 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 #بچه_مردم #لج #مدرك #فوق #فوق_لیسانس #ارشد #مردم #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #جك #سيگار #قليون #گوشى #ماشين #خانواده #پدر #فرزند #درد #خسته #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش نمکدون - آخه اين كارا چيه!!😒😂 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 #بچه_مردم #لج #مدرك #فوق #فوق_لیسانس #ارشد #مردم #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #جك #سيگار #قليون #گوشى #ماشين #خانواده #پدر #فرزند #درد #خسته #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش نمکدون - آخه اين كارا چيه!!😒😂 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 #بچه_مردم #لج #مدرك #فوق #فوق_لیسانس #ارشد #مردم #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #جك #سيگار #قليون #گوشى #ماشين #خانواده #پدر #فرزند #درد #خسته #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید