نمکدون - هممون از اين افراد دورمون داريم😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 #دوست #فراموش #حرص #شماره #حرف #پرحرف#عصبانی #عصبی #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #جك #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش نمکدون - هممون از اين افراد دورمون داريم😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 #دوست #فراموش #حرص #شماره #حرف #پرحرف#عصبانی #عصبی #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #جك #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش نمکدون - هممون از اين افراد دورمون داريم😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 #دوست #فراموش #حرص #شماره #حرف #پرحرف#عصبانی #عصبی #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #جك #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش
  • hmn.iranmanesh
    😂گُگُگُگُگُهههههه💩
  • hmn.iranmanesh
    اينم از عيد ديدنىِ ما، جاتون خالى☺ آى گلينه باخ گلينه، الين ورپ بلينه💃🏻

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید