نمکدون - وقتى مامانمون صدامون ميكنه (حالت دوم)😂 مامان شمام صداتون ميكنه هيچى نميگه يا فقط مامانه من اينطوريه؟! پ.ن: حالت اول👈🏻 دو پست قبل #دوستاتو_تگ_كن 🏷 #مادر #مامان #صدا #پسر #فرزند #خانواده #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #سكوت #حدس #سوال #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش نمکدون - وقتى مامانمون صدامون ميكنه (حالت دوم)😂 مامان شمام صداتون ميكنه هيچى نميگه يا فقط مامانه من اينطوريه؟! پ.ن: حالت اول👈🏻 دو پست قبل #دوستاتو_تگ_كن 🏷 #مادر #مامان #صدا #پسر #فرزند #خانواده #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #سكوت #حدس #سوال #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش نمکدون - وقتى مامانمون صدامون ميكنه (حالت دوم)😂 مامان شمام صداتون ميكنه هيچى نميگه يا فقط مامانه من اينطوريه؟! پ.ن: حالت اول👈🏻 دو پست قبل #دوستاتو_تگ_كن 🏷 #مادر #مامان #صدا #پسر #فرزند #خانواده #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #سكوت #حدس #سوال #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش
وقتى مامانمون صدامون ميكنه (حالت دوم)😂 مامان شمام صداتون ميكنه هيچى نميگه يا فقط مامانه من اينطوريه؟! پ.ن: حالت اول👈🏻 دو پست قبل #دوستاتو_تگ_كن 🏷 #مادر #مامان #صدا #پسر #فرزند #خانواده #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #سكوت #حدس #سوال #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید