نمکدون - هرچيزى كه ميبينيد رو باور نكنيد😂 كيا از اين دوستا دارن؟! #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor @abbas.hazemy @haqde #دعوا #دوست #ترسو #ترس #مرام #معرفت #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش نمکدون - هرچيزى كه ميبينيد رو باور نكنيد😂 كيا از اين دوستا دارن؟! #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor @abbas.hazemy @haqde #دعوا #دوست #ترسو #ترس #مرام #معرفت #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش نمکدون - هرچيزى كه ميبينيد رو باور نكنيد😂 كيا از اين دوستا دارن؟! #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor @abbas.hazemy @haqde #دعوا #دوست #ترسو #ترس #مرام #معرفت #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش
هرچيزى كه ميبينيد رو باور نكنيد😂 كيا از اين دوستا دارن؟! #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor @abbas.hazemy @haqde #دعوا #دوست #ترسو #ترس #مرام #معرفت #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش
  • hmn.iranmanesh
    صحبت دوستانه با پدر😂 خب چيكار كنم خودش گفت مثل دوتا دوست حرف بزنيم😝 #هومن_ايرانمنش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید