نمکدون - بٓده كه به فكر پولشم؟!😒 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @mohsen_h_77 #لباس #خريد #خسيس #دوست #اقتصاد #پيراهن #كفش #كاور #قاب #گوشى #بازار #سيگار #بهمن #تاكسى #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #فان #خنده #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش نمکدون - بٓده كه به فكر پولشم؟!😒 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @mohsen_h_77 #لباس #خريد #خسيس #دوست #اقتصاد #پيراهن #كفش #كاور #قاب #گوشى #بازار #سيگار #بهمن #تاكسى #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #فان #خنده #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش نمکدون - بٓده كه به فكر پولشم؟!😒 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @mohsen_h_77 #لباس #خريد #خسيس #دوست #اقتصاد #پيراهن #كفش #كاور #قاب #گوشى #بازار #سيگار #بهمن #تاكسى #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #فان #خنده #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش
  • hmn.iranmanesh
    تفاوت ارتباطات زمان قديم و جديد😂 آخرش نفهميدم اون آآآهههى كه توو فيلماى قديمى ميكشن چه معنى داره😂😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 #هومن_ايرانمنش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید