نمکدون - اين حالو فقط دخترا ميفهمن😂 از زبان يك دختر داغديده😜 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 #دختر #دعوا #بحث #قسم #دوست_دختر #كليپ #خنده_دار #باحال #فان #خنده #طنز #پارتى #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش نمکدون - اين حالو فقط دخترا ميفهمن😂 از زبان يك دختر داغديده😜 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 #دختر #دعوا #بحث #قسم #دوست_دختر #كليپ #خنده_دار #باحال #فان #خنده #طنز #پارتى #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش نمکدون - اين حالو فقط دخترا ميفهمن😂 از زبان يك دختر داغديده😜 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 #دختر #دعوا #بحث #قسم #دوست_دختر #كليپ #خنده_دار #باحال #فان #خنده #طنز #پارتى #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش
اين حالو فقط دخترا ميفهمن😂 از زبان يك دختر داغديده😜 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 #دختر #دعوا #بحث #قسم #دوست_دختر #كليپ #خنده_دار #باحال #فان #خنده #طنز #پارتى #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش
  • hmn.iranmanesh
    صحبت دوستانه با پدر😂 خب چيكار كنم خودش گفت مثل دوتا دوست حرف بزنيم😝 #هومن_ايرانمنش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید